UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

Tipus programa Estudiants outgoing segons programa de mobilitat
ALTRES PROGRAMES 1,7% 22
Altres programes de practiques no ERASMUS 1,1% 15
CINDA 0,1% 1
CONVENIS BILATERALS 27,6% 367
ERASMUS ESTUDIS 63,6% 844
ERASMUS PRACTIQUES 5,2% 69
SICUE-SENECA 0,8% 10
100% 1328
  200
FME 
205
ESEIAAT 
    250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
860     EEI  Total           
  Pais  Programa mobilitat  162 CFIS  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
Sense Informació  TOTAL   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES           2                               2  
  CONVENIS BILATERALS     2     7 3       1 1                   14  
  ERASMUS + ESTUDIS   1 17 8 10 29 2 4 1   20 2     2   1   4     101  
  ERASMUS + PRACTIQUES     2   6 3         3 2                 2 18  
  Total  -  1  21  8  16  41  5  4  1  -  24  5  -  -  2  -  1  -  4  -  2  135  
  Andorra ALTRES PROGRAMES         1                                 1  
  Total  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Argentina ALTRES PROGRAMES           3                               3  
  CONVENIS BILATERALS     2 4             2                     8  
  Total  -  -  2  4  -  3  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Austràlia CONVENIS BILATERALS       3 1                                 4  
  Total  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Àustria ERASMUS + ESTUDIS     1 1 4 8 1 3   1 2     2 2         1   26  
  Total  -  -  1  1  4  8  1  3  -  1  2  -  -  2  2  -  -  -  -  1  -  26  
  Bèlgica ERASMUS + ESTUDIS     10 4 6 11 3   4   2     1 2       2     45  
  ERASMUS + PRACTIQUES           2         1                     3  
  Total  -  -  10  4  6  13  3  -  4  -  3  -  -  1  2  -  -  -  2  -  -  48  
  Brasil CONVENIS BILATERALS       4           7 1       1             13  
  Total  -  -  -  4  -  -  -  -  -  7  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  13  
  Bulgària ERASMUS + ESTUDIS             1         1                   2  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Canadà Altres programes de practiques no ERASMUS               1                           1  
  CONVENIS BILATERALS 2     2 2 6 3 1     1     5         2     24  
  Total  2  -  -  2  2  6  3  2  -  -  1  -  -  5  -  -  -  -  2  -  -  25  
  Colòmbia CONVENIS BILATERALS       2 1                   1             4  
  Total  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS       2   2                               4  
  Total  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Croàcia ERASMUS + ESTUDIS     1         1     1     1       1       5  
  Total  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  5  
  Dinamarca CONVENIS BILATERALS           4             1                 5  
  ERASMUS + ESTUDIS     3     11 3 4         1 1 2       3     28  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1           1           1         3  
  Total  -  -  3  -  1  15  3  4  -  -  1  -  2  1  2  -  1  -  3  -  -  36  
  Eslovàquia ERASMUS + ESTUDIS     1   1   1 1     8                     12  
  Total  -  -  1  -  1  -  1  1  -  -  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Eslovènia ERASMUS + ESTUDIS       2       1     2               4     9  
  Total  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  4  -    9  
  Espanya SICUE-SENECA       3 1 1     2     2       1           10  
  Total  -  -  -  3  1  1  -  -  2  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -    10  
  Estats Units d'Amèrica Altres programes de practiques no ERASMUS         6 1                               7  
  CONVENIS BILATERALS 24   4 6 9 8 8 1   8 5 2     2       3     80  
  Total  24  -  4  6  15  9  8  1  -  8  5  2  -  -  2  -  -  -  3  -  -  87  
  Estònia ERASMUS + ESTUDIS                       1   2     1         4  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  -  1  -  -  -  -  4  
  Finlàndia ERASMUS + ESTUDIS     6 1 3 9   3 2 2 1       2 1   1 4 3   38  
  Total  -  -  6  1  3  9  -  3  2  2  1  -  -  -  2  1  -  1  4  3  -  38  
  França ALTRES PROGRAMES           1                               1  
  CONVENIS BILATERALS     10   7 30 14                       2     63  
  ERASMUS + ESTUDIS     15 5 7 20 6 1   1 18 1     1   1 2 4     82  
  ERASMUS + PRACTIQUES       1 2 1   4                         3 11  
  Total  -  -  25  6  16  52  20  5  -  1  18  1  -  -  1  -  1  2  6  -  3  157  
  Grècia ERASMUS +ESTUDIS       1 1     1   1                       4  
  Total  -  -  -  1  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Hongria ERASMUS + ESTUDIS     1 2     2 2   1                 4     12  
  Total  -  -  1  2  -  -  2  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  12  
  Índia CONVENIS BILATERALS           2                               2  
  Total  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Irlanda ERASMUS + ESTUDIS     2 1 2   2 2   1 1     1 2             14  
  ERASMUS + PRACTIQUES               1                           1  
  Total  -  -  2  1  2  -  2  3  -  1  1  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  15  
  Itàlia ALTRES PROGRAMES     1     2                               3  
  CONVENIS BILATERALS     1   3 2                               6  
  ERASMUS + ESTUDIS     19 14 5 37 12 2   11 13 4 1     4   1 2     125  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1   1   2                       1         5  
  Total  1  -  22  14  10  41  12  2  -  11  13  4  1  -  -  4  1  1  2  -  -  139  
  Japó Altres programes de practiques no ERASMUS         1                                 1  
  CONVENIS BILATERALS 1   2 3   2 1                             9  
  Total  1  -  2  3  1  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Letònia ERASMUS +ESTUDIS           1                               1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Liechtenstein ALTRES PROGRAMES           1                               1  
  ERASMUS + PRACTIQUES           1                               1  
  Total  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Lituània ERASMUS + ESTUDIS     1 2   4         1                     8  
  Total  -  -  1  2  -  4  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Luxemburg Altres programes de practiques no ERASMUS               1                           1  
  ERASMUS + PRACTIQUES           1                               1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Mèxic CONVENIS BILATERALS       5   2       1         2   1         11  
  ALTRES PROGRAMES                                         1 1  
  Total  -  -  -  5  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  1  12  
  Noruega ERASMUS + ESTUDIS     5 6 1 6 2 2 1 1 9       2     1       36  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1                                 1  
  Total  -  -  5  6  2  6  2  2  1  1  9  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  37  
  Països Baixos ALTRES PROGRAMES           1                               1  
  CONVENIS BILATERALS                                 1       1 2  
  ERASMUS +ESTUDIS   2 9 4 2 12 4 5   2 7       4   2 7 10     70  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1     1 2     1     1       2             8  
  Total  1  2  9  5  4  13  4  6  -  2  8  -  -  -  6  -  3  7  10  -  1  81  
  Panamà ALTRES PROGRAMES                 5                         5  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Polònia CONVENIS BILATERALS                 1           1             2  
  ERASMUS + ESTUDIS     7 2 3 3 6 3 8 1 1 1     1     4 8     48  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1                                 1  
  Total  -  -  7  2  4  3  6  3  9  1  1  1  -  -  2  -  -  4  8  -  -  51  
  Portugal CONVENIS BILATERALS                     1                     1  
  ERASMUS + ESTUDIS   1 6 7   13 7     5 4       1 2 1 4       51  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1                                         1  
  Total  1  1  6  7  -  13  7  -  -  5  5  -  -  -  1  2  1  4  -  -  -  53  
  Regne Unit CONVENIS BILATERALS     26     5                         1     32  
  ERASMUS + ESTUDIS     1 3 1 1 15 4 1 2   1     3 1     3 4   40  
  ERASMUS +   1 2   2 2   1       2                 1 11  
  Total  -  1  29  3  3  8  15  5  1  2  -  3  -  -  3  1  -  -  4  4  1  83  
  República de Maurici Altres programes de practiques no ERASMUS         1                                 1  
  Total  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  República Txeca ERASMUS + ESTUDIS 1 1 1 2 2 6 7 3   1           1           25  
  Total  1  1  1  2  2  6  7  3  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  25  
  Romania ERASMUS + ESTUDIS              1                             1  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Suècia ALTRES PROGRAMES           2                               2  
  CONVENIS BILATERALS         3                                 3  
  ERASMUS + ESTUDIS     8 3 13 13 3 3 2 3 8 1                   57  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1 1                             2 4  
  Total  -  -  8  3  17  16  3  3  2  3  8  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  66  
  Suïssa ALTRES PROGRAMES           1                               1  
  Altres programes de practiques no ERASMUS           2         1                     3  
  CONVENIS BILATERALS   3 1 9 5 7 2 2   6 4                     39  
  Total  -  3  1  9  5  10  2  2  -  6  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  43  
  Tailàndia CONVENIS BILATERALS                                   1       1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS     3     2           2           1       8  
  Total  -  -  3  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  8  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS       2                                   2  
  Total  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Xile ALTRES PROGRAMES           2                               2  
  CINDA                     1                     1  
  CONVENIS BILATERALS     2 5     3     4     1   3             18  
  Total  -  -  2  5  -  2  3  -  -  4  1  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  21  
  Xina CONVENIS BILATERALS 4   4     1 2       1                     12  
  Total  4  -  4  -  -  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Total  35  9  177  120  120  294  114  58  27  59  122  23  4  13  36  10  10  23  56  8  10  1.328  
  Dades a  gener de 2021