UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
   
Tipus programa Estudiants outgoing segons programa de mobilitat
ALTRES PROGRAMES 1,5% 20
Altres programes de practiques no ERASMUS 2,0% 27
CINDA 0,1% 2
CONVENIS BILATERALS 28,3% 379
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT 0,4% 5
ERASMUS ESTUDIS 62,4% 834
ERASMUS PRACTIQUES 3,9% 52
SICUE-SENECA 1,3% 18
100% 1337
                                                 
  País  Programa Mobilitat  162 CFIS  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
Total   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES            2                              2  
  Altres programes de practiques no ERASMUS                      1                    1  
  CONVENIS BILATERALS      4      14          2                    20  
  ERASMUS ESTUDIS    1  15  8  11  35  2  5  2  2  11  1    4  3      1  1    102  
  ERASMUS PRACTIQUES          3  5    2    1  1  2                  14  
  TOTAL  -  1  19  8  14  56  2  7  2  3  15  3  -  4  3  -  -  1  1  -  139  
  Argentina ALTRES PROGRAMES            2                              2  
  CONVENIS BILATERALS        3      2        1    1                7  
  TOTAL  -  -  -  3  -  2  2  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Austràlia CONVENIS BILATERALS        2                                  2  
  TOTAL  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Àustria ERASMUS ESTUDIS    1    1  1  13  1  2      1      2  2            24  
  ERASMUS PRACTIQUES        1  1                                2  
  TOTAL  -  1  -  2  2  13  1  2  -  -  1  -  -  2  2  -  -  -  -  -  26  
  Bèlgica ERASMUS ESTUDIS  1    1  4  1  7  6  2  1  2  3      1  3        1    33  
  ERASMUS PRACTIQUES          1  1          1                    3  
  TOTAL  1  -  1  4  2  8  6  2  1  2  4  -  -  1  3  -  -  -  1  -  36  
  Bolívia CINDA                      1                    1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Brasil ALTRES PROGRAMES            4  1                            5  
  Altres programes de practiques no ERASMUS                      1                    1  
  CINDA                      1                    1  
  CONVENIS BILATERALS        7    2        10                      19  
  TOTAL  -  -  -  7  -  6  1  -  -  10  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  26  
  Bulgària ERASMUS ESTUDIS              2                            2  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Canadà CONVENIS BILATERALS  7      2    2  1        1  2    1              16  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT            3                              3  
  TOTAL  7  -  -  2  -  5  1  -  -  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  -  19  
  Colòmbia CONVENIS BILATERALS        2                      2        1    5  
  TOTAL  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  5  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS      1  1  1  2  5                            10  
  TOTAL  -  -  1  1  1  2  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Croàcia ERASMUS ESTUDIS      1        1  2                          4  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Dinamarca CONVENIS BILATERALS            8        1                      9  
  ERASMUS ESTUDIS      4      13  3  4    1  2    2                29  
  ERASMUS PRACTIQUES        1        1                  1        3  
  TOTAL  -  -  4  1  -  21  3  5  -  2  2  -  2  -  -  -  1  -  -  -  41  
  Emirats Àrabs Units CONVENIS BILATERALS          1                                1  
  TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Eslovàquia ERASMUS ESTUDIS      1        2        9                    12  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Eslovènia ERASMUS ESTUDIS        2    4  1  1      3                    11  
  TOTAL  -  -  -  2  -  4  1  1  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Espanya SICUE-SENECA        7    1      2  3  1  1      1  1  1        18  
  TOTAL  -  -  -  7  -  1  -  -  2  3  1  1  -  -  1  1  1  -  -  -  18  
  Estats Units d'Amèrica Altres programes de practiques no ERASMUS            1                              1  
  CONVENIS BILATERALS  18    10  4  15  4  6  2    7  6  2      1        3    78  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT        2                                  2  
  TOTAL  18  -  10  6  15  5  6  2  -  7  6  2  -  -  1  -  -  -  3  -  81  
  Estònia ERASMUS ESTUDIS            2                1      1        4  
  TOTAL  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  4  
  Finlàndia ERASMUS ESTUDIS      4  1  2  15  1  1  1  2  2        1  2    3      35  
  TOTAL  -  -  4  1  2  15  1  1  1  2  2  -  -  -  1  2  -  3  -  -  35  
  França Altres programes de practiques no ERASMUS            9    1                          10  
  CONVENIS BILATERALS      4    5  29  20  1                      6    65  
  ERASMUS ESTUDIS    2  13  8  6  20  9  1    3  16                2    80  
  ERASMUS PRACTIQUES  1      2  2    1  3                          9  
  TOTAL  1  2  17  10  13  58  30  6  -  3  16  -  -  -  -  -  -  -  8  -  164  
  Grècia ERASMUS ESTUDIS      2  1                                  3  
  TOTAL  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Guinea Bissau Altres programes de practiques no ERASMUS                      1                    1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Hongria ERASMUS ESTUDIS      4  2  1    2  3                      1    13  
  TOTAL  -  -  4  2  1  -  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  13  
  Índia CONVENIS BILATERALS      1      1                              2  
  TOTAL  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Irlanda CONVENIS BILATERALS                              1            1  
  ERASMUS ESTUDIS        1  2    2  1    1  3      1  1            12  
  TOTAL  -  -  -  1  2  -  2  1  -  1  3  -  -  1  2  -  -  -  -  -  13  
  Itàlia ALTRES PROGRAMES            3                              3  
  CONVENIS BILATERALS            8                              8  
  ERASMUS ESTUDIS    1  13  21    39  18  3  2  12  7  5    2  1  3  1  2  2    132  
  ERASMUS PRACTIQUES          1            2            1        4  
  TOTAL  -  1  13  21  1  50  18  3  2  12  9  5  -  2  1  3  2  2  2  -  147  
  Japó CONVENIS BILATERALS  1    3  2  1  4  3  3                          17  
  TOTAL  1  -  3  2  1  4  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17  
  Letònia ERASMUS ESTUDIS            2    1                          3  
  TOTAL  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Liechtenstein ERASMUS PRACTIQUES            2                              2  
  TOTAL  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Lituània ERASMUS ESTUDIS      5  2    4          2                    13  
  TOTAL  -  -  5  2  -  4  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Luxemburg ERASMUS PRACTIQUES            1    1                          2  
  TOTAL  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Marroc Altres programes de practiques no ERASMUS                1      2                    3  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Mèxic CONVENIS BILATERALS      2  4    2              1    2            11  
  TOTAL  -  -  2  4  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  11  
  Noruega ERASMUS ESTUDIS      1  6    8  2  1  1  1  7      2  2            31  
  TOTAL  -  -  1  6  -  8  2  1  1  1  7  -  -  2  2  -  -  -  -  -  31  
  Nova Zelanda CONVENIS BILATERALS          1                                1  
  TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Països Baixos ALTRES PROGRAMES            1                              1  
  Altres programes de practiques no ERASMUS                        1      4            5  
  CONVENIS BILATERALS          1                                1  
  ERASMUS ESTUDIS    3  3  6  1  13  4  5    4  3        1    1  7  3    54  
  ERASMUS PRACTIQUES        2  1      1                    2      6  
  TOTAL  -  3  3  8  3  14  4  6  -  4  3  1  -  -  5  -  1  9  3  -  67  
  Panamà ALTRES PROGRAMES                  3                        3  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Polònia CONVENIS BILATERALS              1                            1  
  ERASMUS ESTUDIS      5  2  2  6  2  1  6    2  5  1  1        1  1    35  
  TOTAL  -  -  5  2  2  6  3  1  6  -  2  5  1  1  -  -  -  1  1  -  36  
  Portugal CONVENIS BILATERALS      1                                    1  
  ERASMUS ESTUDIS      3  6    8  10      4  4            1  2      38  
  TOTAL  -  -  4  6  -  8  10  -  -  4  4  -  -  -  -  -  1  2  -  -  39  
  Regne Unit Altres programes de practiques no ERASMUS                1                          1  
  CONVENIS BILATERALS            5    1                          6  
  ERASMUS ESTUDIS      22  2  1  5  16  3  2  1    5  1    2  1      5  1  67  
  ERASMUS PRACTIQUES          2      3      2                    7  
  TOTAL  -  -  22  2  3  10  16  8  2  1  2  5  1  -  2  1  -  -  5  1  81  
  República Txeca ERASMUS ESTUDIS  1    1  2  2  5  10  1      1  1                  24  
  TOTAL  1  -  1  2  2  5  10  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  24  
  Romania ERASMUS ESTUDIS        2    1                              3  
  TOTAL  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Rússia CONVENIS BILATERALS                4                          4  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Suècia Altres programes de practiques no ERASMUS                              3            3  
  CONVENIS BILATERALS          3                                3  
  ERASMUS ESTUDIS  1    10  3  11  25  2  7  1  2  6                    68  
  TOTAL  1  -  10  3  14  25  2  7  1  2  6  -  -  -  3  -  -  -  -  -  74  
  Suïssa Altres programes de practiques no ERASMUS                      1                    1  
  CONVENIS BILATERALS  1  1  3  10  5  8  3  4    5  1      1              42  
  TOTAL  1  1  3  10  5  8  3  4  -  5  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  43  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS      3      3                        6      12  
  TOTAL  -  -  3  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  -  12  
  Turquia ERASMUS ESTUDIS      1  1                                  2  
  TOTAL  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS        2                                  2  
  TOTAL  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Xile ALTRES PROGRAMES            4                              4  
  CONVENIS BILATERALS      2  6      6            1    5    1        21  
  TOTAL  -  -  2  6  -  4  6  -  -  -  -  -  1  -  5  -  1  -  -  -  25  
  Xina CONVENIS BILATERALS  2    2  3  2    2  1      1    1                14  
  TOTAL  2  -  2  3  2  -  2  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  14  
  Total  33  9  145  144  87  356  147  74  21  62  109  25  8  16  35  7  8  24  26  1  1.337  
  Dades provisionals a juny de 2019