UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

Tipus programa Estudiants outgoing segons programa de mobilitat
CONVENIS BILATERALS 25,3% 381
ERASMUS + (Estudis) 66,9% 1008
ERASMUS + (Pràctiques) 3,5% 53
ERASMUS + (Altres programes de màster i doctorat) 1,6% 24
SICUE-SÈNECA 1,0% 15
Altres programes 1,7% 26
100,0% 1507
                                                 
  País  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
860  EEI  Total   
  Alemanya Altres programes de pràctiques no ERASMUS                      1                   1  
  CONVENIS BILATERALS    9      13    1      2      1               26  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  30  13  8  36    1  1  1  28  3    2  2      1  3     130  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)    2  2  5  2          6  1                   18  
  TOTAL  1  41  15  13  51  -  2  1  1  36  5  -  3  2  -  -  1  3  -  -  175  
  Argentina CONVENIS BILATERALS      4              2    1                 7  
  TOTAL  -  -  4  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Austràlia Altres programes de pràctiques no ERASMUS                    1                     1  
  CONVENIS BILATERALS      3  1                                 4  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)      3                                   3  
  TOTAL  -  -  6  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Àustria ERASMUS + (ESTUDIS)    2  2  9  11        1        1  1    1      2   30  
  TOTAL  -  2  2  9  11  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  1  -  -  2  -  30  
  Bèlgica Altres programes de pràctiques no ERASMUS    1                                     1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    8  4  2  12  7  2      2        2        1  1   41  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)      1  2              1                   4  
  TOTAL  -  9  5  4  12  7  2  -  -  2  1  -  -  2  -  -  -  1  1  -  46  
  Brasil ALTRES PROGRAMES    1      5  2                             8  
  CONVENIS BILATERALS      6            6                       12  
  TOTAL  -  1  6  -  5  2  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20  
  Bulgària ERASMUS ESTUDIS    1        2                             3  
  TOTAL  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Canadà CONVENIS BILATERALS  2    2  1  2    4      1                2     14  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)          2          3                     5  
  TOTAL  2  -  2  1  4  -  4  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  19  
  Colòmbia CONVENIS BILATERALS      2                                   2  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS    2      2  3                             7  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)      2                                   2  
  TOTAL  -  2  2  -  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Croàcia ERASMUS + (ESTUDIS)    1        2        2                     5  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)                                1         1  
  TOTAL  -  1  -  -  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  6  
  Dinamarca CONVENIS BILATERALS        2  8                               10  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    6    3  12  5  2    1  4    3  3  2        3     44  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  1                                       1  
  TOTAL  1  6  -  5  20  5  2  -  1  4  -  3  3  2  -  -  -  3  -  -  55  
  Eslovàquia ERASMUS + (ESTUDIS)    1        2        9    2                 14  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)      1                                   1  
  TOTAL  -  1  1  -  -  2  -  -  -  9  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
  Eslovènia ERASMUS + (ESTUDIS)      2  1  2  1        2                2     10  
  TOTAL  -  -  2  1  2  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  10  
  Espanya SICUE-SÈNECA      3  1  1      1  3  1  2  1        2         15  
  TOTAL  -  -  3  1  1  -  -  1  3  1  2  1  -  -  -  2  -  -  -  -  15  
  Estats Units d'Amèrica ALTRES PROGRAMES                                    1     1  
  Altres programes de pràctiques no ERASMUS        1      1                           2  
  CONVENIS BILATERALS  7  16  6  18  10  9  6    7  2  1      1        4     87  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)      3                                   3  
  TOTAL  7  16  9  19  10  9  7  -  7  2  1  -  -  1  -  -  -  5  -  -  93  
  Estònia ERASMUS + (ESTUDIS)    1      1            1    1      1         5  
  TOTAL  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  5  
  Finlàndia ERASMUS + (ESTUDIS)    7  1  2  11  2  4  2  2  4  1      2  2    2  3     45  
  TOTAL  -  7  1  2  11  2  4  2  2  4  1  -  -  2  2  -  2  3  -  -  45  
  França CONVENIS BILATERALS    5    2  26  26  1                           60  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  18  13  5  29  18  2    1  14  2          2    3     108  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)    1  2  3          1  1            1         9  
  TOTAL  1  24  15  10  55  44  3  -  2  15  2  -  -  -  -  3  -  3  -  -  177  
  Grècia ERASMUS + (ESTUDIS)      1            1      1                 3  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Hongria ERASMUS + (ESTUDIS)    4  2  1    2  2                      4     15  
  TOTAL  -  4  2  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  15  
  Índia CONVENIS BILATERALS          2                               2  
  TOTAL  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Irlanda CONVENIS BILATERALS        2                    2             4  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    3  1  6      2    2  3      2  1             20  
  TOTAL  -  3  1  8  -  -  2  -  2  3  -  -  2  3  -  -  -  -  -  -  24  
  Israel CONVENIS BILATERALS        1                                 1  
  TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Itàlia CONVENIS BILATERALS          12  1    1                         14  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    21  21  5  43  24  4  2  7  11  5      1  1  2  2       149  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)          1                               1  
  TOTAL  -  21  21  5  56  25  4  3  7  11  5  -  -  1  1  2  2  -  -  -  164  
  Japó CONVENIS BILATERALS    3  1    4    3                           11  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)    2  1    2  2                             7  
  TOTAL  -  5  2  -  6  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18  
  Letònia ERASMUS + (ESTUDIS)          3                               3  
  TOTAL  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Lituània ERASMUS + (ESTUDIS)    4  2    5          1  2                   14  
  TOTAL  -  4  2  -  5  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  
  Luxemburg ERASMUS + (PRÀCTIQUES)                                    1     1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES          1                               1  
  CONVENIS BILATERALS    2  2              1    2        1         8  
  TOTAL  -  2  2  -  1  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  9  
  Noruega ERASMUS + (ESTUDIS)    2  6  1  8  4  2      12  1      2             38  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)      1                                   1  
  TOTAL  -  2  7  1  8  4  2  -  -  12  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  39  
  Països Baixos CONVENIS BILATERALS        1                                 1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  2  5  4  1  10  7  6    3  2        3    1  8  6    1 59  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)    1  1  1      1        1                   5  
  TOTAL  2  6  5  3  10  7  7  -  3  2  1  -  -  3  -  1  8  6  -  1  65  
  Panamà ALTRES PROGRAMES                5                         5  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Perú ALTRES PROGRAMES                        1                 1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Polònia CONVENIS BILATERALS                                    3     3  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  8  2    6  4  7  11  1  1        3  1  3    4     52  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)        1                                 1  
  TOTAL  1  8  2  1  6  4  7  11  1  1  -  -  -  3  1  3  -  7  -  -  56  
  Portugal CONVENIS BILATERALS        1                                 1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)  1  3  5  1  10  17      4  1  1      2    2         47  
  TOTAL  1  3  5  2  10  17  -  -  4  1  1  -  -  2  -  2  -  -  -  -  48  
  Regne Unit CONVENIS BILATERALS    1                                     1  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    22  4    6  17  4  2  2    3  1    4  2      5     72  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)        3  1    2      2                     8  
  TOTAL  -  23  4  3  7  17  6  2  2  2  3  1  -  4  2  -  -  5  -  -  81  
  República Txeca CONVENIS BILATERALS                        2                 2  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    3  2  1  4  11  3                1           25  
  TOTAL  -  3  2  1  4  11  3  -  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  27  
  Romania ERASMUS + (ESTUDIS)      1            1                       2  
  TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Rússia CONVENIS BILATERALS              3                           3  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Singapur Altres programes de pràctiques no ERASMUS        1                                 1  
  TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Suècia CONVENIS BILATERALS        5                                 5  
  ERASMUS + (ESTUDIS)    12  3  10  23  4  7  2  9  3                     73  
  ERASMUS + (PRÀCTIQUES)                2                         2  
  TOTAL  -  12  3  15  23  4  7  4  9  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  80  
  Suïssa Altres programes de pràctiques no ERASMUS                    1                     1  
  CONVENIS BILATERALS  2  1  10  5  10  2  4    2  1                     37  
  TOTAL  2  1  10  5  10  2  4  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS    7      5            4  1          2       19  
  TOTAL  -  7  -  -  5  -  -  -  -  -  4  1  -  -  -  -  2  -  -  -  19  
  Turquia ERASMUS + (ESTUDIS)    1                                     1  
  TOTAL  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS      2                                   2  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Xile ALTRES PROGRAMES          3                               3  
  CONVENIS BILATERALS    2  5            1  2    4      1           15  
  TOTAL  -  2  5  -  3  -  -  -  1  2  -  4  -  -  1  -  -  -  -  -  18  
  Xina CONVENIS BILATERALS    4  4    4  3          3  1    3    1         23  
  ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT)    1  1      2                             4  
  TOTAL  -  5  5  -  4  5  -  -  -  -  3  1  -  3  -  1  -  -  -  -  27  
  Total  18  224  157  113  348  179  74  29  56  125  33  20  10  31  8  18  15  45  3  1  1.507  
  Dades provisionals a juny de 2018