UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

 
 
   
Tipus programa Estudiants outgoing segons programa de mobilitat
CINDA 0,6% 8
Convenis bilaterals 24,4% 342
ERASMUS + (Estudis) 69,2% 970
ERASMUS + (Pràctiques) 2,9% 40
SICUE-SÈNECA 1,1% 16
Altres programes 1,8% 25
1401
País  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
860     EEI  Total 
ALEMANYA CONVENIS BILATERALS  -  -  1  1  10  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13
ERASMUS + (ESTUDIS)  1  18  10  11  28  3  5  -  3  22  4  -  3  4  -  -  -  5  -  - 117
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  1  1  3  1  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9
TOTAL  1  19  12  15  39  3  5  -  3  25  5  -  3  4  -  -  -  5  -  - 139
ANDORRA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
ARGENTINA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  -  4  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
TOTAL  -  -  4  -  1  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
AUSTRÀLIA CONVENIS BILATERALS  -  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
TOTAL  -  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
ÀUSTRIA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  1  4  -  8  15  1  -  -  1  1  -  -  3  1  -  1  -  -  2  - 38
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  1  4  -  8  15  1  -  -  1  3  -  -  3  1  -  1  -  -  2  - 40
BÈLGICA ERASMUS + (ESTUDIS)  1  1  2  -  6  13  1  -  2  1  -  -  -  2  -  1  -  1  1  - 32
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  1  1  2  -  8  13  1  -  2  1  -  -  -  2  -  1  -  1  1  - 34
BRASIL ALTRES PROGRAMES  -  1  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
CONVENIS BILATERALS  -  -  6  -  1  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 17
TOTAL  -  1  6  -  3  2  -  -  10  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28
BULGÀRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CANADÀ CONVENIS BILATERALS  1  -  1  3  6  -  1  -  -  7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
TOTAL  1  -  1  3  6  -  1  -  -  7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
COLÒMBIA CINDA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
COREA, REPÚBLICA DE CONVENIS BILATERALS  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
CROÀCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  2  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
TOTAL  -  -  -  -  -  2  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
DINAMARCA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  6  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  -  3  14  7  5  -  -  6  -  1  3  -  -  -  -  -  -  - 41
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  2  -  3  20  8  6  -  -  6  -  1  3  -  -  -  -  -  -  - 49
ESLOVÀQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  -  1  -  2  -  -  -  10  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 15
TOTAL  -  1  -  1  -  2  -  -  -  10  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 15
ESLOVÈNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  2  -  7  1  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 14
TOTAL  -  -  2  -  7  1  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 14
ESPANYA SICUE0SÈNECA  -  -  1  -  -  -  -  4  1  2  2  1  1  1  -  3  -  -  -  - 16
TOTAL  -  -  1  -  -  -  -  4  1  2  2  1  1  1  -  3  -  -  -  - 16
ESTATS UNITS D'AMÈRICA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  3  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
CONVENIS BILATERALS  4  13  5  23  11  4  4  -  6  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 72
TOTAL  4  13  5  23  11  4  7  -  6  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 77
ESTÒNIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  6  -  -  -  -  -  -  - 9
TOTAL  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  7  -  -  -  -  -  -  - 10
FINLÀNDIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  7  1  1  11  2  -  -  2  4  1  -  -  2  6  -  -  6  -  - 43
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  7  1  1  11  2  1  -  2  4  1  -  -  2  6  -  -  6  -  - 44
FRANÇA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  1  22  30  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 55
ERASMUS + (ESTUDIS)  1  16  10  5  42  17  3  -  1  13  5  -  -  1  -  2  -  6  -  - 122
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  1  2  1  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
TOTAL  1  16  10  6  65  49  6  -  1  17  5  -  -  1  -  2  -  6  -  - 185
GRÈCIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
TOTAL  -  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
HONGRIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  2  2  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  - 12
TOTAL  -  2  2  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  - 12
ÍNDIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
IRLANDA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  1  3  -  -  1  -  2  2  -  -  2  2  -  -  -  -  -  - 13
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  1  5  -  -  1  -  2  2  -  -  2  2  -  -  -  -  -  - 15
ITÀLIA CONVENIS BILATERALS  -  1  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
ERASMUS + (ESTUDIS)  2  25  14  2  26  23  2  -  14  12  4  3  -  -  1  3  1  3  -  1 136
TOTAL  2  26  14  2  35  23  2  -  14  12  4  3  -  -  1  3  1  3  -  1 146
JAPÓ ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  2  2  -  4  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  5  2  -  4  -  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
LETÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
TOTAL  -  -  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
LIECHTENSTEIN ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
LITUÀNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  1  -  5  -  -  -  -  3  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
TOTAL  -  1  1  -  5  -  -  -  -  3  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
LUXEMBURG ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
MÈXIC ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  1  3  -  1  -  -  -  1  2  2  5  -  3  -  1  -  -  -  - 19
TOTAL  -  1  3  -  1  -  -  -  1  2  2  6  -  3  -  1  -  -  -  - 20
NORUEGA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  1  6  -  4  3  1  4  -  11  -  -  1  2  -  -  -  -  -  - 33
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  1  6  -  4  3  1  4  -  14  -  -  1  2  -  -  -  -  -  - 36
PAÏSOS BAIXOS ERASMUS + (ESTUDIS)  1  6  2  2  13  6  4  -  4  1  -  -  -  5  -  -  1  6  -  2 53
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  1  6  2  2  14  6  4  -  4  1  -  -  -  5  -  -  1  6  -  2 54
PANAMÀ ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
PERÚ ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 2
POLÒNIA ERASMUS + (ESTUDIS)  1  13  2  3  5  5  1  4  2  3  1  1  3  1  1  1  1  5  -  - 53
TOTAL  1  13  2  3  5  5  1  4  2  3  1  1  3  1  1  1  1  5  -  - 53
PORTUGAL ERASMUS + (ESTUDIS)  -  4  4  -  12  14  -  -  6  3  -  -  -  1  1  1  -  -  -  - 46
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  4  4  -  12  14  -  -  6  4  -  -  -  1  1  1  -  -  -  - 47
REGNE UNIT CONVENIS BILATERALS  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
ERASMUS + (ESTUDIS)  1  24  1  -  5  19  2  2  2  -  1  -  -  4  -  -  -  6  -  - 67
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  3  -  -  1  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
TOTAL  1  24  1  3  5  19  4  2  2  3  1  -  -  4  -  -  -  6  -  - 75
ROMANIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  - 3
TOTAL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  - 3
SINGAPUR ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
SUÈCIA CONVENIS BILATERALS  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
ERASMUS + (ESTUDIS)  -  5  4  7  22  7  7  1  10  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 64
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  -  5  4  10  22  7  7  1  10  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 67
SUÏSSA ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  2  4  7  4  11  3  3  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 40
TOTAL  2  4  7  4  12  3  3  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 41
TAIWAN CONVENIS BILATERALS  -  7  -  -  3  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  - 14
TOTAL  -  7  -  -  3  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  - 14
TURQUIA ERASMUS + (ESTUDIS)  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TXECA, REPÚBLICA ERASMUS + (ESTUDIS)  1  3  2  -  4  10  2  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 25
ERASMUS + (PRÀCTIQUES)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
TOTAL  1  3  2  -  4  10  2  -  1  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  - 26
URUGUAI CONVENIS BILATERALS  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
XILE ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 3
ALTRES PROGRAMES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
CONVENIS BILATERALS  -  3  5  -  -  -  1  -  4  -  -  4  -  1  -  -  -  -  -  - 18
TOTAL  -  3  5  -  2  -  1  -  4  1  -  5  -  1  -  -  -  -  -  - 22
XINA CONVENIS BILATERALS  -  2  4  -  -  8  1  -  1  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  - 19
TOTAL  -  2  4  -  -  8  1  -  1  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  - 19
Total  17  174  114  93  322  189  59  19  77  149  33  24  24  33  10  13  3  42  3  3  1.401
Dades a desembre de 2017