UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
 
 
Tipus programa % Estudiants incoming Total    
ALTRES PROGRAMES 1,5% 19    
CINDA 2,0% 26    
CONVENIS BILATERALS 19,7% 257    
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES 0,6% 8    
ERASMUS + ESTUDIS 72,8% 951    
ERASMUS + PRACTIQUES 0,2% 2    
SICUE-SENECA 3,3% 43    
  100,0% 1306    
   
                                               
  Pais  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295   EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802
EAE 
804 CITM  Total   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES           1           1                2  
  CONVENIS BILATERALS                           2            2  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES                 1                      1  
  ERASMUS + ESTUDIS 5 29 11 12 26 22 24   6 11 3 1   2   1 1   1  155  
  ERASMUS MUNDUS                   1                    1  
  VISITANT   1 1                                  2  
  Total  5  30  12  12  26  23  24  -  7  12  3  2  -  4  -  1  1  -  1  163  
  Argentina ALTRES PROGRAMES         3   1                          4  
  CONVENIS BILATERALS   1 4       3     5   2       1        16  
  ERASMUS + ESTUDIS   8                                    8  
  VISITANT             1                   1        
  Total  -  9  4  -  3  -  5  -  -  5  -  2  -  -  -  1  1  -  -  30  
  Austràlia CONVENIS BILATERALS     1                                  1  
  Total  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Àustria CONVENIS BILATERALS                           1            1  
  ERASMUS + ESTUDIS         4   1     1                    6  
  Total  -  -  -  -  4  -  1  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  7  
  Bèlgica CONVENIS BILATERALS                           2            2  
  ERASMUS + ESTUDIS   3 3 3 5 3 5               1          23  
  Total  -  3  3  3  5  3  5  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  25  
  Bolívia CINDA           1 1     2             5      9  
  Total  -  -  -  -  -  1  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  5  -  -  9  
  Brasil ALTRES PROGRAMES           3                            3  
  CONVENIS BILATERALS     9           10   1     2   1        23  
  VISITANT     2           2                      4  
  Total  -  -  11  -  -  3  -  -  12  -  1  -  -  2  -  1  -  -  -  30  
  Canadà CONVENIS BILATERALS     1   2 1       1                    5  
  ERASMUS + ESTUDIS       2 1                              3  
  Total  -  -  1  2  3  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Colòmbia CINDA                   1             3      4  
  CONVENIS BILATERALS                   6     1 3            10  
  VISITANT                                 1      1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  -  1  3  -  -  4  -  -  15  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS     1                           1      2  
  ERASMUS + ESTUDIS   2     1                              3  
  Total  -  2  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  5  
  Croàcia ERASMUS + ESTUDIS   3       1 3                          7  
  Total  -  3  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Dinamarca ERASMUS + ESTUDIS   2   1   3 3         2                11  
  Total  -  2  -  1  -  3  3  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Egipte VISITANT            1                            1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Equador CINDA             1     3             2      6  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  3  -  -  -  -  -  -  2  -  -  6  
  Eslovàquia ERASMUS + ESTUDIS             3     1                    4  
  Total  -  -  -  -  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Eslovènia ERASMUS + ESTUDIS   2   1 1         1                    5  
  Total  -  2  -  1  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Espanya CONVENIS BILATERALS   1                                    1  
  SICUE-SENECA 1 10 9 3 1   3   3 9 3 1       1        44  
  VISITANT 3     5         1         2     18      29  
  Total  4  11  9  8  1  -  3  -  4  9  3  1  -  2  -  1  18  -  -  74  
  Estats Units d'Amèrica CONVENIS BILATERALS     4     2 1   40         1            48  
  ERASMUS + ESTUDIS       1                                1  
  VISITANT     1                                  1  
  Total  -  -  5  1  -  2  1  -  40  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  50  
  Estònia ERASMUS + ESTUDIS       2     1         2                5  
  Total  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Finlàndia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT                 1                      1  
  ERASMUS + ESTUDIS             1         3                4  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  5  
  França ALTRES PROGRAMES         1                              1  
  CONVENIS BILATERALS           1               2            3  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES             1                          1  
  ERASMUS + ESTUDIS 3 15 14 18 51 19 17   3 29 3     2     1      175  
  ERASMUS + PRACTIQUES                   1                    1  
  Total  3  15  14  18  52  20  18  -  3  30  3  -  -  4  -  -  1  -  -  181  
  Grècia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES                                1        1  
  ERASMUS + ESTUDIS   3 1 3   1 1   4 1           2        16  
  Total  -  3  1  3  -  1  1  -  4  1  -  -  -  -  -  3  -  -  -  17  
  Hongria ERASMUS + ESTUDIS   4   2   4                            10  
  Total  -  4  -  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Índia CONVENIS BILATERALS         4 1 3     1                    9  
  ERASMUS + ESTUDIS   4   5                                9  
  Total  -  4  -  5  4  1  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18  
  Irlanda CONVENIS BILATERALS                           5            5  
  ERASMUS + ESTUDIS           1 1                          2  
  Total  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  7  
  Itàlia ALTRES PROGRAMES   1                                    1  
  ERASMUS + ESTUDIS 8 27 16 19 27 28 13   15 44 9 7 2 3   1 1      220  
  ERASMUS + PRACTIQUES       1                                1  
  Total  8  28  16  20  27  28  13  -  15  44  9  7  2  3  -  1  1  -  -  222  
  Japó CONVENIS BILATERALS     2   3                              5  
  ERASMUS + ESTUDIS           1                            1  
  VISITANT     2                                  2  
  Total  -  -  4  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Letònia ERASMUS + ESTUDIS         2                              2  
  Total  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Lituània ERASMUS +ESTUDIS   3                 1               2  6  
  Total  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  6  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES         2                              2  
  CONVENIS BILATERALS     5   2   1   5 7   12             1  33  
  ERASMUS + ESTUDIS   6                                    6  
  VISITANT     5     1       4                    10  
  Total  -  6  10  -  4  1  1  -  5  11  -  12  -  -  -  -  -  -  1  51  
  Noruega ERASMUS + ESTUDIS 2   1   5 7 5                          20  
  Total  2  -  1  -  5  7  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20  
  Països Baixos CONVENIS BILATERALS                           5            5  
  ERASMUS + ESTUDIS 3 5 3 2 5 4 3     3           2 4      34  
  Total  3  5  3  2  5  4  3  -  -  3  -  -  -  5  -  2  4  -  -  39  
  Panamà CONVENIS BILATERALS           1                            1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Perú ALTRES PROGRAMES                       1                1  
  CINDA           2 3     1                    6  
  CONVENIS BILATERALS       1           2   1                4  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES                           1            1  
  ERASMUS + ESTUDIS       1                                1  
  Total  -  -  -  2  -  2  3  -  -  3  -  2  -  1  -  -  -  -  -  13  
  Polònia CONVENIS BILATERALS                           4            4  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES       1                                1  
  ERASMUS + ESTUDIS 2 12   5 7 3 8   1 2 1           2      43  
  Total  2  12  -  6  7  3  8  -  1  2  1  -  -  4  -  -  2  -  -  48  
  Portugal ERASMUS + ESTUDIS   5 5 1 11 2 3   6 5             6      44  
  Total  -  5  5  1  11  2  3  -  6  5  -  -  -  -  -  -  6  -  -  44  
  Regne Unit ERASMUS + ESTUDIS     1     2     1                      4  
  Total  -  -  1  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  República Txeca ERASMUS + ESTUDIS 2 1 1   3 1 2   1 1       2            14  
  Total  2  1  1  -  3  1  2  -  1  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  14  
  Romania CONVENIS BILATERALS                           2            2  
  ERASMUS + ESTUDIS   5   1 1           1                  8  
  Total  -  5  -  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  10  
  Rússia CONVENIS BILATERALS             2                          2  
  ERASMUS + ESTUDIS           2                            2  
  Total  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Suècia ALTRES PROGRAMES   1     1                              2  
  ERASMUS + ESTUDIS   1 3 4 14 2 3   1     1                29  
  Total  -  2  3  4  15  2  3  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  31  
  Suïssa ALTRES PROGRAMES           1                            1  
  CONVENIS BILATERALS 2   10   3 2 1   2   2                  22  
  ERASMUS + ESTUDIS       1 2 3                            6  
  Total  2  -  10  1  5  6  1  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  29  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS                       1         2      3  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  3  
  Turquia ERASMUS +  ESTUDIS   6 2 1 4 1       1 3   2              20  
  Total  -  6  2  1  4  1  -  -  -  1  3  -  2  -  -  -  -  -  -  20  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS     2                                  2  
  Total  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Veneçuela ERASMUS + ESTUDIS   1                                    1  
  Total  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Xile ALTRES PROGRAMES         2                              2  
Hongria CONVENIS BILATERALS     6       1   2     1             1  11 Turquia
  ERASMUS + ESTUDIS   5     1                              6  
  Total  - 5 6  - 3  - 1  - 2  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1  19  
  Xina CONVENIS BILATERALS     8   1 2 2   1     16                30  
  Total  -  - 8  - 1 2 2  -  1  -  - 16  -  -  -  -  -  -  -  30  
  Total  31  167  134  96  196  129  122  -  106  144  27  52  5  41  1  10  48  -  5  1.314  
  Dades a gener de 2021                                     Suècia Suïssa