UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
   
Tipus programa % Estudiants incoming Total
ALTRES PROGRAMES 1,9% 35
ALTRES PROGRAMES + (1ER I 2ON CICLE) 0,1% 280
CINDA 2,5% 1059
CONVENIS BILATERALS 19,8% 4
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) 1,8% 57
ERASMUS + (ESTUDIS) 70,2% 28
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) 0,3% 1
SICUE-SÈNECA 3,4% 26
  100,0% 1490
                                             
  Pais  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295   EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  804
CITM 
Total   
  Alemanya ERASMUS + ESTUDIS  8  27  7  9  43  27  28    9  17  3  1    4      3    186  
  TOTAL  8  27  7  9  43  27  28  -  9  17  3  1  -  4  -  -  3  -  186  
  Argentina ALTRES PROGRAMES          4                            4  
  CINDA                    2                  2  
  CONVENIS BILATERALS    5  4  2  17    9      5            2      44  
  TOTAL  -  5  4  2  21  -  9  -  -  7  -  -  -  -  -  2  -  -  50  
  Austràlia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT      5                                5  
  TOTAL  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Àustria ERASMUS + ESTUDIS  1  3    1  5  2  4    3  2            1      22  
  TOTAL  1  3  -  1  5  2  4  -  3  2  -  -  -  -  -  1  -  -  22  
  Bèlgica ERASMUS + ESTUDIS    2  4  5  6  1  1    1  1        1          22  
  TOTAL  -  2  4  5  6  1  1  -  1  1  -  -  -  1  -  -  -  -  22  
  Bolívia CINDA                    1              4    5  
  CONVENIS BILATERALS        1                              1  
  TOTAL  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  -  6  
  Bòsnia i Hercegovina CONVENIS BILATERALS      2                                2  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Brasil ALTRES PROGRAMES          3  2                          5  
  CINDA                                1      1  
  CONVENIS BILATERALS      7      1      13          2          23  
  TOTAL  -  -  7  -  3  3  -  -  13  -  -  -  -  2  -  1  -  -  29  
  Bulgària ERASMUS + ESTUDIS              1                        1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Canadà CONVENIS BILATERALS      2      1        4                  7  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT            3                          3  
  TOTAL  -  -  2  -  -  4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Colòmbia ALTRES PROGRAMES          3                            3  
  CINDA          1          9              6    16  
  CONVENIS BILATERALS    2  1    1          9                  13  
  TOTAL  -  2  1  -  5  -  -  -  -  18  -  -  -  -  -  -  6  -  32  
incoming Corea del Sud CONVENIS BILATERALS    2    3    1                          6  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT      3                  1              4  
  ERASMUS + ESTUDIS    1    1                              2  
  TOTAL  -  3  3  4  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  12  
  Croàcia ERASMUS + ESTUDIS    3    2      3                        8  
  TOTAL  -  3  -  2  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Dinamarca ERASMUS + ESTUDIS    1      1  5  5          9              21  
  TOTAL  -  1  -  -  1  5  5  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  21  
  Equador CINDA            1                          1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Eslovàquia ERASMUS + ESTUDIS    1    2      2      1    3              9  
  TOTAL  -  1  -  2  -  -  2  -  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  9  
  Eslovènia ERASMUS + ESTUDIS      2  1  2  1        1                  7  
  TOTAL  -  -  2  1  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Espanya SICUE-SÈNECA    10  10    4    2      19  1  1      2        49  
  TOTAL  -  10  10  -  4  -  2  -  -  19  1  1  -  -  2  -  -  -  49  
  Estats Units d'Amèrica CONVENIS BILATERALS      8        1    26          2          37  
  TOTAL  -  -  8  -  -  -  1  -  26  -  -  -  -  2  -  -  -  -  37  
  Estònia ERASMUS + ESTUDIS        1  2    3        2                8  
  TOTAL  -  -  -  1  2  -  3  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Finlàndia ERASMUS + ESTUDIS  2        4  1  4  1  1  1          3    2    19  
  TOTAL  2  -  -  -  4  1  4  1  1  1  -  -  -  -  3  -  2  -  19  
  França CONVENIS BILATERALS          1                            1  
  ERASMUS + ESTUDIS  2  14  10  20  48  23  22    5  44  2      1            
  TOTAL  2  14  10  20  49  23  22  -  5  44  2  -  -  1  -  -  -  -  192  
  Grècia ERASMUS + ESTUDIS    6  1  4  1    1    1    1          3    1  19  
  TOTAL  -  6  1  4  1  -  1  -  1  -  1  -  -  -  -  3  -  1  19  
  Hongria ERASMUS + ESTUDIS    3  1                                4  
  TOTAL  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Índia CONVENIS BILATERALS        3  3    3        1                10  
  ERASMUS + ESTUDIS    1    2                              3  
  TOTAL  -  1  -  5  3  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Irlanda ERASMUS + ESTUDIS            1  1    1          5          8  
  TOTAL  -  -  -  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -  5  -  -  -  -  8  
  Itàlia CONVENIS BILATERALS            2                          2  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT                                1      1  
  ERASMUS + ESTUDIS  7  30  20  16  28  22  18    18  19  8  7    3  1  3  2    202  
  ERASMUS + PRÀCTIQUES            1  1                        2  
  TOTAL  7  30  20  16  28  25  19  -  18  19  8  7  -  3  1  4  2  -  207  
  Japó CONVENIS BILATERALS      1    2  1                          4  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT      1                                1  
  TOTAL  -  -  2  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Lituània ERASMUS + ESTUDIS    3  2              2                  7  
  TOTAL  -  3  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Malàisia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT          1          2                  3  
  ERASMUS + ESTUDIS                    1                  1  
  TOTAL  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Marroc ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT          3  1                          4  
  TOTAL  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES          6          4                  10  
  CINDA                    1                  1  
  CONVENIS BILATERALS    5  3  1  4    1    2  7    21    1        1  46  
  ERASMUS + ESTUDIS    1                                  1  
  TOTAL  -  6  3  1  10  -  1  -  2  12  -  21  -  1  -  -  -  1  58  
  Noruega ALTRES PROGRAMES              1                        1  
  ERASMUS + ESTUDIS  1    2  1  4  2  3      2                  15  
  TOTAL  1  -  2  1  4  2  4  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  16  
  Països Baixos ERASMUS + ESTUDIS    4  2  2  7  4  1      10        2      2    34  
  ERASMUS + PRÀCTIQUES                            2          2  
  TOTAL  -  4  2  2  7  4  1  -  -  10  -  -  -  4  -  -  2  -  36  
  Perú ALTRES PROGRAMES                        1              1  
  CINDA                    4    3              7  
  CONVENIS BILATERALS            1                          1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  1  -  -  -  4  -  4  -  -  -  -  -  -  9  
  Polònia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT                      1                1  
  ERASMUS + ESTUDIS  2  6  2  9  4  3  7  1  2  2  1      4  3    1    47  
  TOTAL  2  6  2  9  4  3  7  1  2  2  2  -  -  4  3  -  1  -  48  
  Portugal CONVENIS BILATERALS      1                                1  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT                      1                1  
  ERASMUS + ESTUDIS    11  6  3  10  5  4    8  6          1        54  
  TOTAL  -  11  7  3  10  5  4  -  8  6  1  -  -  -  1  -  -  -  56  
  Regne Unit ERASMUS + ESTUDIS      2      3      2    2  2    4          15  
  TOTAL  -  -  2  -  -  3  -  -  2  -  2  2  -  4  -  -  -  -  15  
  República Txeca ERASMUS + ESTUDIS  2  3  2  4    1  6    1    1                20  
  TOTAL  2  3  2  4  -  1  6  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  20  
  Romania ERASMUS + ESTUDIS    2  2            1  1        3          9  
  TOTAL  -  2  2  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  3  -  -  -  -  9  
  Rússia CONVENIS BILATERALS              5                        5  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Síria CONVENIS BILATERALS              1                        1  
  TOTAL  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Suècia ERASMUS + ESTUDIS  1  1  3  2  12  2  7    3          2          33  
  TOTAL  1  1  3  2  12  2  7  -  3  -  -  -  -  2  -  -  -  -  33  
  Suïssa CONVENIS BILATERALS      10    2  1      5  1                  19  
  ERASMUS + ESTUDIS                      1                1  
  TOTAL  -  -  10  -  2  1  -  -  5  1  1  -  -  -  -  -  -  -  20  
  Taiwan CONVENIS BILATERALS    2          1              2      3    8  
  TOTAL  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -  3  -  8  
  Tunísia ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT      2                                2  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Turquia ERASMUS + ESTUDIS    10  1  1  8    2  2    5  1          2      32  
  TOTAL  -  10  1  1  8  -  2  2  -  5  1  -  -  -  -  2  -  -  32  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS      2        1                        3  
  TOTAL  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Veneçuela ALTRES PROGRAMES          2                            2  
  CINDA          2                            2  
  TOTAL  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Xile ALTRES PROGRAMES          2                            2  
  CONVENIS BILATERALS    7  2            3        1          3  16  
  TOTAL  -  7  2  -  2  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  3  18  
  Xina CONVENIS BILATERALS    4  7  2  1  1  4          14              33  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT          1                            1  
  TOTAL  -  4  7  2  2  1  4  -  -  -  -  14  -  -  -  -  -  -  34  
  Total  26  170  140  98  248  120  153  4  105  183  26  63  1  38  10  13  23  5  1.426  
  Dades provisionals a octubre de 2018