UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
                                                     
  PROGRAMA PAÍS  200 FME  210 ETSAB  220 ETSEIAT  230 ETSETB  240 ETSEIB  250 ETSECCPB  270 FIB  280 FNB  290 ETSAV  300 EETAC  310 EPSEB  320 EET  330 EPSEM  340 EPSEVG  370 FOOT  380 ESAB  480 IS  801 EUNCET  802 EAE  804 CITM  820 EUETIB  840 EUPMT   
  LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS ESTUDIS  Alemanya  6  11  21  5  23  12  10  -  7  -  -  4  -  1  -  -  -  2  1  -  5  -  
  Àustria  -  2  -  3  3  -  3  -  3  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  
  Bèlgica  1  -  -  1  -  1  2  -  4  -  -  5  -  2  -  -  -  -  1  2  -  -  
  Bulgària  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Croàcia  -  -  1  -  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Dinamarca  -  -  -  -  -  7  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  
  Eslovàquia  -  -  -  1  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Eslovènia  -  2  -  -  4  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Estònia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Finlàndia  -  1  -  -  1  2  2  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  4  1  -  3  
  França  1  15  2  10  43  22  11  -  5  1  -  8  -  4  1  -  -  6  14  -  6  -  
  Grècia  -  2  -  3  -  -  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Hongria  -  -  2  -  2  2  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
  Irlanda  -  1  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Itàlia  3  17  25  11  40  17  9  1  14  2  7  3  -  -  1  2  -  -  1  -  1  3  
  Lituània  -  2  1  1  4  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  
  Noruega  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Països Baixos  1  1  -  -  9  -  -  -  2  -  -  5  -  4  -  -  -  -  8  -  1  -  
  Polònia  4  4  3  13  4  7  4  -  1  -  -  6  -  2  -  -  -  -  3  -  1  -  
  Portugal  -  5  2  2  9  6  2  -  6  1  3  1  -  2  -  2  -  1  -  3  4  -  
  Regne Unit  1  -  -  -  2  6  1  -  3  -  2  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  1  
  República Txeca  2  1  -  2  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Romania  -  2  -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Suècia  -  -  -  -  6  3  6  -  3  3  1  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  
  Suïssa  -  8  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Turquia  2  2  1  1  14  -  -  4  2  1  -  3  4  1  -  -  -  -  -  -  2  1  
  ERASMUS PRÀCTIQUES  Alemanya  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Finlàndia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
  França  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Itàlia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Països Baixos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  ERASMUS+  ESTUDIS ERASMUS ESTUDIS França  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
  Itàlia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mèxic  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  ERASMUS PRÀCTIQUES França  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  ERASMUS MUNDUS Alemanya  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  
  Itàlia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  
  Lituània  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  
  CINDA Argentina  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  3  -  
  Colòmbia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  
  Equador  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mèxic  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
  Perú  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Veneçuela  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
  CONVENIS BILATERALS Argentina  -  2  3  3  9  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  6  -  
  Austràlia  -  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Bòsnia i Hercegovina  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Brasil  -  5  -  -  1  -  -  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Canadà  -  3  -  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  
  Colòmbia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  
  Corea del Sud  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Estats Units d'Amèrica  -  5  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  
  Índia  -  -  -  4  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Indonèsia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Japó  -  2  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mèxic  2  4  1  -  5  -  -  -  6  1  12  6  -  6  -  -  -  -  -  3  15  -  
  Perú  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Rússia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Taiwan  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
  Uruguai  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Veneçuela  -  -  -  6  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Xile  -  2  -  -  -  -  -  -  2  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  
  Xina  3  -  1  -  -  4  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  -  
  SICUE-SÈNECA Espanya  -  6  6  5  8  -  3  -  8  1  5  1  -  -  -  1  -  -  -  -  5  5  
  ALTRES Alemanya  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Argentina  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Brasil  -  -  4  -  2  7  1  -  -  -  -  7  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Colòmbia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Itàlia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mèxic  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  4  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  
  Regne Unit  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Suïssa  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Veneçuela  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Xile  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL UPC  26 116 75 76 238 103 84 5 74 24 40 57 4 36 3 8 4 15 39 12 86 14