UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.2 Estudiantat matriculat total en programes de formació permanent per nacionalitat

Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2016-2017

             
  Regió de procedència   2015-2016 2016-2017    
  Unió Europea (1)   2.412 2.515    
  Resta d'Europa   12 13    
  Amèrica Llatina   593 755    
  Amèrica del Nord (2)   10 11    
  Àfrica   5 13    
  Àsia   15 14    
  Oceania   0 0    
  TOTAL   3.047 3.321    
  (1) Inclou Espanya    
  (2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina    
             
2013-2014 13-14 % 2014-2015 %
Unió Europea 2.412 Unió Europea 75,7%
Resta d'Europa 12 Resta d'Europa 0,4%
Amèrica Llatina 593 Amèrica Llatina 22,7%
Amèrica del Nord 10 Amèrica del Nord 0,3%
Àfrica 5 Àfrica 0,4%
Àsia 15 Àsia 0,4%
Oceania 0 Oceania 0,0%
             
  DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT  
     
  PAIS Programa de màster Programa de postgrau Curs de Formació contínua Total  
  Alemanya 2 3 - 5  
  Andorra 7 3 - 10  
  Argentina 40 9 - 49  
  Àustria 2 - - 2  
  Azerbaidjan 1 - - 1  
  Bangladesh 1 - - 1  
  Bèlgica 2 - - 2  
  Bolívia 21 - - 21  
  Brasil 17 3 - 20  
  Bulgària 1 - - 1  
  Burundi 1 - - 1  
  Canadà 2 - - 2  
  Colòmbia 121 3 1 125  
  Comores 1 - - 1  
  Costa Rica 23 - - 23  
  Cuba 1 - - 1  
  Egipte 1 - - 1  
  El Salvador 12 - - 12  
  Equador 66 4 - 70  
  Espanya 1774 601 57 2.432  
  Estats Units d'Amèrica 9 - - 9  
  França 42 - - 42  
  Grècia 1 - - 1  
  Guatemala 19 - - 19  
  Hondures 9 - - 9  
  Índia 3 - - 3  
  Israel 1 - - 1  
  Itàlia 11 - - 11  
  Jordània 2 - - 2  
  Kazakhstan 1 - - 1  
  Lesotho 1 - - 1  
  Líban 3 - - 3  
  Marroc 7 - - 7  
  Mèxic 42 29 - 71  
  Moçambic 1 - - 1  
  Nicaragua 5 1 - 6  
  Noruega 1 - - 1  
  Països Baixos 3 - - 3  
  Panamà 33 2 - 35  
  Paraguai 27 1 - 28  
  Perú 168 3 - 171  
  Portugal 8 3 - 11  
  Qatar   1 - 1  
  Regne Unit 2 - - 2  
  República de Sud-Àfrica 1 - - 1  
  República Dominicana 9 1 - 10  
  Romania 2 - - 2  
  Turquia 2 - - 2  
  Ucraïna 1 - - 1  
  Uruguai 15 1 - 16  
  Veneçuela 22 2 - 24  
  Xile 42 3 - 45  
  Xina 1 - - 1  
  TOTAL 2.590 673 58 3.321  
  Dades a juny de 2018