UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.2 Estudiantat matriculat total en programes de formació permanent per nacionalitat

Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2014-2015

           
  Regió de procedència   2013-2014 2014-2015  
  Unió Europea (1)   1.822 2.017  
  Resta d'Europa   3 9  
  Amèrica Llatina   356 678  
  Amèrica del Nord (2)   2 18  
  Àfrica   5 14  
  Àsia   8 56  
  Oceania   2 2  
  TOTAL   2.198 2.794  
  (1) Inclou Espanya  
  (2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina  
           
2013-2014 13-14 % 2014-2015 %
Unió Europea 1.822 Unió Europea 72,2%
Resta d'Europa 3 Resta d'Europa 0,3%
Amèrica Llatina 356 Amèrica Llatina 24,3%
Amèrica del Nord 2 Amèrica del Nord 0,6%
Àfrica 5 Àfrica 0,5%
Àsia 8 Àsia 2,0%
Oceania 2 Oceania 0,0%