UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                             
  CENTRES PROPIS                        
  Centre Titulació  15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Mitjana de permanència  
  200 FME Màster en Estadística i investigació operativa (Pla 2009)  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Estadística i investigació operativa (Pla 2012)  16  9  25  14  21  35  20  20  40  8,36  2,4  
  Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  4  16  20  7  23  30  2  16  18  8,63  1,4  
  205 ESEIAAT Màster en Enginyeria aeronàutica  3  11  14  10  35  45  9  61  70  8,26  2,2  
  Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (Pla 2012)  2  11  13  1  18  19  4  25  29  7,65  2,3  
  Màster en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (Pla 2012)  3  4  7  5  3  8  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria d'organització (Pla 2012)  8  13  21  7  18  25  17  25  42  7,43  3,2  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  1  1  -  8  8  7,54  1,3  
  Màster en Enginyeria industrial (Pla 2013)  5  24  29  21  64  85  22  88  110  7,44  2,3  
  Màster en Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  -  -  -  -  -  -  4  2  6  7,72  1,8  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  -  -  -  5  10  15  7,89  1,5  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  27  17  44  30  18  48  26  17  43  7,44  1,1  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  50  43  93  73  71  144  74  76  150  7,95  1,2  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  -  -  -  10  11  21  8,10  1,0  
  Màster en Gestió i valoració urbana  5  3  8  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Paisatgisme (Pla 2009)  6  2  8  9  -  9  -  -  -  -  -  
  Màster en Paisatgisme (Pla 2015)  -  -  -  9  3  12  12  7  19  7,15  2,2  
  Màster en Tecnologia a l'arquitectura  22  20  42  10  9  19  1  1  2  6,95  4,0  
  Màster en Teoria i història de l'arquitectura  5  10  15  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  12  6  18  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  12  10  22  23  13  36  6  4  10  7,65  4,4  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de telecomunicació  -  26  26  7  40  47  9  37  46  8,44  2,3  
  Màster en Enginyeria electrònica (Pla 2009)  1  4  5  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria electrònica (Pla 2013)  2  7  9  1  18  19  1  16  17  8,14  2,8  
  Màster en Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  1  3  4  -  2  2  -  -  -  -  -  
  Màster en European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  1  1  -  1  1  1  4  5  8,80  1,0  
  Màster en Photonics (Pla 2013)  8  19  27  5  19  24  7  13  20  8,37  1,1  
  Màster en Tecnologies de la informació i la comunicació  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i robòtica (Pla 2012)  1  26  27  2  17  19  4  24  28  7,60  2,6  
  Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat  5  3  8  3  8  11  10  6  16  7,55  2,4  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials (Pla 2009)  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014)  3  3  6  1  1  2  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria d'automoció  -  19  19  -  27  27  -  18  18  7,30  3,0  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  13  74  87  21  55  76  8,22  1,9  
  Màster en Enginyeria d'organització  10  16  26  10  21  31  9  16  25  7,44  2,9  
  Màster en Enginyeria Industrial  15  56  71  71  140  211  52  192  244  7,41  2,4  
  Màster en Nuclear Engineering   1  4  5  1  19  20  4  13  17  7,74  2,4  
  Màster en Enginyeria química   11  5  16  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, transport i mobilitat  -  4  4  3  3  6  -  -  -  -  -  
  Màster en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals  4  5  9  -  -  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  3  6  9  16  14  30  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria ambiental (Pla 2007)  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria ambiental (Pla 2014)  10  12  22  14  12  26  6  4  10  7,95  2,2  
  Màster en Enginyeria civil  1  7  8  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria de camins, canals i ports  20  53  73  31  82  113  25  73  98  7,88  2,5  
  Màster en Enginyeria del terreny  2  -  2  3  9  12  5  17  22  7,72  2,1  
  Màster en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  9  18  27  1  -  1  1  -  1  8,29  5,0  
  Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2009)  8  32  40  -  2  2  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)  -  -  -  10  9  19  11  33  44  8,01  1,8  
  Màster en Enginyeria geològica i de mines  -  -  -  2  2  4    3  3  8,51  2,7  
  Màster en Erasmus Mundus in Computational Mechanics  -  -  -  1  3  4  3  8  11  8,20  1,8  
  Màster en Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  -  -  -  1  1  2  1  2  3  8,42  1,3  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management        9  12  21  -  -  -  -  -  
  Màster en Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012)  2  7  9  2  9  11  2  8  10  7,89  2,6  
  270 FIB Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing        -  1  1  1  6  7  8,25  2,7  
  Màster en Enginyeria informàtica   1  10  11  2  10  12  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA  4  2  6  5  3  8  2  1  3  7,39  1,0  
  Màster en European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  -  -  -      -  -  -  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  29  58  87  31  49  80  8,35  1,2  
  Màster en Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  3  33  36  6  31  37  5  30  35  8,35  2,3  
  Màster en Artificial Intelligence (Pla 2012)  -  13  13  4  25  29  5  29  34  7,97  1,4  
  280 FNB Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014)   -  -  -  -  2  2  -  2  2  7,23  3,5  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016)   -   -   -   -   -   -   -  3  3  7,29  2,0  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (PLA 2014)  1  5  6  1  6  7  1  7  8  7,80  3,3  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016)  -  -  -      -  2  2  4  8,03  2,0  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  3  2  5  34  32  66  39  40  79  7,36  1,1  
  Màster en Intervenció sostenible en el medi construït  11  12  23  18  11  29  12  6  18  8,71  1,0  
  295 EEBE Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  1  7  8  2  9  11  7,65  2,3  
  Enginyeria química   -  -  -  8  18  26  9  17  26  7,68  2,5  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  4  2  6  3  5  8  8,07  2,0  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  1  2  3  3  17  20  4  18  22  7,88  1,1  
  Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)              1  9  10  7,97  1,0  
  Ciència i tecnologia aeroespacial  1  5  6  1  1  2  -  -  -  -  -  
  Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology  -  -  -  2  3  5  2  17  19  8,06  1,8  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  3  9  12  5  14  19  1  3  4  7,10  4,3  
  310 EPSEB Construcció Avançada en l'Edificació  15  14  29  9  12  21  16  17  33  8,27  2,1  
  Edificació  16  13  29  -  1  1  -  -  -  -  -  
  Gestió de l'edificació  -  -  -  7  6  13  9  19  28  8,27  2,0  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  11  11  22  8  9  17  7,45  2,0  
  330 EPSEM Enginyeria de mines  8  10  18  -  14  14  3  7  10  7,39  2,0  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  3  2  5  -  2  2  1  -  1  6,15  9,0  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  1  3  4  2  4  6  7  3  10  7,93  1,5  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  2  10  12  -  12  12  -  4  4  8,42  2,3  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió (Pla 2012)  16  4  20  15  8  23  11  2  13  7,82  1,6  
  390 ESAB European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  5  2  7  5  5  10  7  2  9  7,71  1,2  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  23  42  65  -  -  -  -  -  -  -  -  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  9  7  16  11  13  24  7  10  17  8,45  2,0  
  Sostenibilitat  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS    429  744  1.173  610  1.171  1.781  573  1.239  1.812  7,86    
                             
                   
                             
  CENTRES ADSCRITS                        
                             
  Centre Titulació  15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Mitjana de permanència  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses  3  9  12  7  13  20  22  20  42  7,70  1,0  
  Direcció de màrqueting  -  -  -  4  6  10  10  6  16  7,96  1,0  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses  21  20  41  137  125  262  102  134  236  8,05  1,0  
  Direcció de Màrqueting  25  5  30  231  110  341  201  121  322  8,22  1,0  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  106  36  142  78  27  105  8,10  1,0  
  820 EUETIB Enginyeria en energia (Pla 2009)  1  6  7  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de l'energia (Pla 2013)  10  33  43  -  -  -  -  -  -  -  -  
    Enginyeria del cuir (Pla 2014)  2  1  3  1  2  3  1  1  2  7,40  3,5  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    62  74  136  486  292  778  414  309  723  7,91    
                             
                             
                             
                             
    15-16 16-17 17-18    
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient    
  TOTAL CENTRES PROPIS  429  744  1.173  610  1.171  1.781  573  1.239  1.812  7,86    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  62  74  136  486  292  778  414  309  723  7,91    
  TOTAL UPC  491  818  1.309  1.096  1.463  2.559  987  1.548  2.535      
  Dades a novembre de 2020