UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                             
  CENTRES PROPIS                      
                       
  Centre Titulació  13-14 14-15 15-16  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana expedient Mitjana de permanència  
  200 FME Estadística i investigació operativa (Pla 2009)  21  11  32  10  5  15  2  -  2  7,49  ND   
  Estadística i investigació operativa (Pla 2012)  11  2  13  10  9  19  16  9  25  8,13  2,4  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  12  12  24  7  8  15  4  16  20  8,48  1,8  
  205 ESEIAAT Enginyeria aeronàutica  -  -  -  -  -  -  3  11  14  8,23  2,0  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  1  1  -  -  -  2  11  13  7,74  2,3  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  1  1  2  -  -  -  3  4  7  8,40  1,9  
  Enginyeria d'organització  3  12  15  -  -  -  8  13  21  7,50  3,2  
  Enginyeria industrial  -  -  -  -  -  -  5  24  29  7,71  2,2  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  -  -  1  11  12  -  -  -  -  -  
  Enginyeria d'organització  -  -  -  5  9  14  -  -  -  -  -  
  Enginyeria industrial  -  -  -  1  6  7  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  3  5  8  3  -  3  -  -  -  -  -  
  Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  3  2  5  -  1  1  -  -  -  -  -  
  210 ETSAB Arquitectura  -  -  -  -  -  -  27  17  44  8,00  1,0  
  Arquitectura, energia i medi ambient  13  12  25  15  15  30  -  -  -  -  -  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  -  -  -  50  43  93  8,03  1,0  
  Gestió i valoració urbana  14  9  23  11  9  20  5  3  8  8,38  2,1  
  Paisatgisme  15  10  25  12  7  19  6  2  8  7,84  -  
  Tecnologia a l'arquitectura  14  30  44  23  24  47  22  20  42  7,38  2,6  
  Teoria i història de l'arquitectura  4  4  8  5  2  7  5  10  15  8,41  3,1  
  Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  20  20  40  15  18  33  12  6  18  7,69  2,2  
  Urbanisme  6  7  13  13  5  18  12  10  22  7,98  3,2  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació  -  2  2  -  8  8  -  26  26  8,48  2,1  
  Enginyeria electrònica (Pla 2009)  -  16  16  1  30  31  1  4  5  7,43  6,4  
  Enginyeria electrònica (Pla 2013)  -  -  -  -  1  1  2  7  9  8,41  2,4  
  Enginyeria telemàtica  2  13  15  1  1  2  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  1  14  15  2  14  16  1  3  4  7,48  ND   
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  2  2  2  5  7  -  1  1  8,81  1,0  
  Fotònica (Pla 2009)  1  -  1  1  1  2  -  -  -  -  -  
  Photonics (Pla 2013)  5  20  25  4  18  22  8  19  27  7,97  1,1  
  Tecnologies de la informació i la comunicació  1  6  7  3  2  5  1  1  2  7,45  4,0  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica (Pla 2009)  1  10  11  -  5  5  -  -  -  -  -  
  Automàtica i robòtica (Pla 2012)  2  7  9  2  13  15  1  26  27  7,61  2,3  
  Cadena de subministrament, transport i mobilitat  -  -  -  -  -  -  5  3  8  7,90  1,9  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2009)  2  7  9  2  5  7  -  1  1  7,43  4,0  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014)  -  -  -  -  -  -  3  3  6  7,54  2,0  
  Enginyeria biotecnològica  2  4  6  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Enginyeria d'automoció  -  -  -  -  10  10  -  19  19  7,52  3,0  
  Enginyeria d'organització  1  2  3  2  10  12  10  16  26  7,26  2,4  
  Enginyeria industrial  -  -  -  -  -  -  15  56  71  7,89  2,0  
  Nuclear Engineering   3  11  14  2  5  7  1  4  5  7,42  2,2  
  Enginyeria química   2  2  4  3  6  9  11  5  16  7,86  2,1  
  Erasmus Mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (AMASE) (Pla 2009)  1  3  4  5  5  10  -  -  -  -  3,0  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  2,0  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  -  1  1  4  21  25  1  -  1  8,86  2,0  
  Logística, transport i mobilitat  11  12  23  6  8  14  -  4  4  7,36  5,0  
  Polímers i biopolímers  1  4  5  1  1  2  -  -  -  -  -  
  Recerca en enginyeria de processos químics  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals  9  9  18  7  5  12  4  5  9  7,66  2,2  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  4  4  8  12  19  31  3  6  9  8,02  1,0  
  Enginyeria ambiental (Pla 2007)  4  9  13  6  4  10  -  2  2  7,96  3,0  
  Enginyeria ambiental (Pla 2014)  -  -  -  -  -  -  10  12  22  7,66  2,0  
  Enginyeria civil  3  9  12  2  9  11  1  7  8  6,82  5,3  
  Enginyeria de camins, canals i ports  1  11  12  8  18  26  20  53  73  7,99  2,2  
  Enginyeria del terreny  -  -  -  -  -  -  2  -  2  7,89  1,0  
  Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  12  14  26  7  13  20  9  18  27  7,93  2,4  
  Enginyeria estructural i de la construcció  11  24  35  4  13  17  8  32  40  7,80  2,1  
  Enginyeria geològica i de mines  -  -  -  1  9  10  -  -  -  -  -  
  /Erasmus Mundus in Computational Mechanics  -  -  -  -  5  5  1  5  6  7,66  2,7  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  2  4  6  -  5  5  -  -  -  -  -  
  Mecànica computacional  -  5  5  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2009)  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  -  
  Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012)  -  2  2  1  5  6  2  7  9  8,20  2,0  
  Recursos hídrics  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes  1  3  4  -  3  3  -  -  -  -  -  
  Computació  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing  1  4  5  1  3  4  -  1  1  8,47  2,0  
  Enginyeria informàtica   -  4  4  2  7  9  1  10  11  7,76  2,7  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  4  8  12  3  3  6  4  2  6  7,52  1,2  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  4  3  7  -  6  6  2  3  5  7,42  1,0  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  1  6  7  5  21  26  3  33  36  8,44  2,6  
  Intel·ligència artificial (Pla 2009)  -  9  9  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Artificial Intelligence (Pla 2012)  2  12  14  1  14  15  -  13  13  8,49  2,0  
  Tecnologies de la informació  2  5  7  -  2  2  -  -  -  -  5,0  
  280 FNB Enginyeria nàutica i transport marítim  -  -  -  -  -  -  1  5  6  8,09  2,0  
  290 ETSAV Arquitectura  -  -  -  -  -  -  3  2  5  6,98  1,0  
  Intervenció sostenible en el medi construït  -  -  -  10  8  18  11  12  23  8,42  1,0  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  -  -  -  -  -  -  1  2  3  8,88  1,0  
  Ciència i tecnologia aeroespacial  3  14  17  2  11  13  1  5  6  8,04  2,5  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  1  31  32  3  15  18  3  9  12  7,59  3,8  
  310 EPSEB Edificació  4  8  12  11  20  31  16  13  29  7,91  6,0  
  Construcció Avançada en l'Edificació  -  -  -  -  -  -  15  14  29  8,26  2,0  
  330 EPSEM Enginyeria de mines    1  1  1  7  8  8  10  18  7,09  2,0  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  5  7  12  6  4  10  3  2  5  7,87  2,8  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  -  -  -  -  -  -  1  3  4  8,37  1,0  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  -  -  -  3  3  2  10  12  8,07  2,0  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió (Pla 2009)  6  2  8  2  -  2  -  -  -  -  8,0  
  Optometria i ciències de la visió (Pla 2012)  6  2  8  9  7  16  16  4  20  8,07  1,5  
  390 ESAB Agricultura per al desenvolupament  3  -  3  5  2  7  -  -  -  -  -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  1,0  
  Sistemes agrícoles periurbans  2  1  3  1  2  3  -  -  -  -  -  
  Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  -  -  -  1  4  5  5  2  7  7,19  1,1  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques  4  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia  16  34  50  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  3  12  15  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  24  38  62  23  42  65  8,27  -  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  -  -  -  6  6  12  9  7  16  8,09  2,0  
  Sostenibilitat  12  11  23  3  4  7  -  1  1  6,85  ND   
  Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació  1  3  4  1  2  3  -  1  1  9,38  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS    305  548  853  318  598  916  430  750  1.180  7,93    
                             
                             
                             
  CENTRES ADSCRITS                          
                             
  Centre Titulació  13-14 14-15 15-16  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana expedient Mitjana de permanència  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses  -  -  -  -  -  -  3  9  12  7,50  1,0  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses  -   -   -   -   -   -   21  20  41  8,13  1,0  
  Direcció de Màrqueting  -   -   -   -   -   -   25  5  30  8,11  1,0  
  820 EUETIB Enginyeria en energia (Pla 2009)  6  18  24  2  14  16  1  6  7  7,57  5,9  
  Enginyeria de l'energia (Pla 2013)  -  1  1  4  10  14  10  33  43  8,03  2,3  
  860 EEI Enginyeria del cuir (Pla 2009)  5  3  8  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Enginyeria del cuir (Pla 2014)  -  -  -  -  -  -  2  1  3  7,65  3,3  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    11  22  33  7  24  31  62  74  136  7,87    
                             
                             
                             
                             
    13-14 14-15 15-16    
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana expedient    
  TOTAL CENTRES PROPIS  305  548  853  318  598  916  430  750  1.180  7,93    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  11  22  33  7  24  31  62  74  136  7,87    
  TOTAL UPC  316  570  886  325  622  947  492  824  1.316      
  Dades a desembre 2016