UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                                   
  Unitat responsable Nom de l'estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Homes Dones Total % titulats amb una estada a l'estranger Nota mitjana  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)  2  11  13 7,7%  8,199  1,50  13 100,0%  - -  - -  - -  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009)  11  21  32 3,1%  8,033  3,81  6 18,8%  10 31,3%  6 18,8%  10 31,3%  
  200 FME Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  12  12  24 -  8,358  1,71  13 54,2%  6 25,0%  4 16,7%  1 4,2%  
  210 ETSAB Arquitectura, Energia i Medi Ambient  12  13  25 -  8,363  1,08  23 92,0%  2 8,0%  - -  - -  
  210 ETSAB Gestió i Valoració Urbana  9  14  23 -  8,290  1,30  17 73,9%  5 21,7%  1 4,3%  - -  
  210 ETSAB Paisatgisme  10  14  24 16,7%  6,918  2,67  16 66,7%  5 20,8%  - -  3 12,5%  
  210 ETSAB Tecnologia a l'Arquitectura  32  25  57 -  7,563  2,51  35 61,4%  17 29,8%  4 7,0%  1 1,8%  
  210 ETSAB Teoria i Història de l'Arquitectura  3  4  7 -  8,480  1,86  1 14,3%  6 85,7%  - -  - -  
  210 ETSAB Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  17  13  30 -  7,379  1,37  23 76,7%  5 16,7%  1 3,3%  1 3,3%  
  210 ETSAB Urbanisme  5  6  11 -  8,297  4,09  - -  5 45,5%  3 27,3%  3 27,3%  
  220 ETSEIAT Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  -  1 -  7,650  1,50  1 100,0%  - -  - -  - -  
  220 ETSEIAT Enginyeria d'Organització (modalitat anglès)  2  -  2 -  7,355  3,00  2 100,0%  - -  - -  - -  
  220 ETSEIAT Enginyeria d'Organització (modalitat presencial)  10  3  13 23,1%  7,043  3,00  - -  13 100,0%  - -  - -  
  230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació  2  -  2 -  8,310  2,00  2 100,0%  - -  - -  - -  
  230 ETSETB Enginyeria Electrònica (Pla 2009)  16  -  16 6,3%  7,594  3,50  3 18,8%  8 50,0%  3 18,8%  2 12,5%  
  230 ETSETB Enginyeria Telemàtica  13  2  15 -  7,782  3,67  - -  9 60,0%  5 33,3%  1 6,7%  
  230 ETSETB Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  1  -  1 -  9,250  2,00  1 100,0%  - -  - -  - -  
  230 ETSETB Fotònica (Pla 2009)  -  1  1 -  7,400  2,00  - -  1 100,0%  - -  - -  
  230 ETSETB Fotònica (Pla 2013)  20  5  25 -  8,243  1,00  25 100,0%  - -  - -  - -  
  230 ETSETB Màster Universitari Erasmus Mundus en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (MERIT)  1  1  2 -  8,800  2,00  2 100,0%  - -  - -  - -  
  230 ETSETB Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació  9  -  9 -  7,927  3,33  5 55,6%  1 11,1%  - -  3 33,3%  
  230 ETSETB Tecnologies de la Informació i la Comunicació  6  1  7 -  7,786  2,71  4 57,1%  1 14,3%  2 28,6%  - -  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2012)  7  2  9 22,2%  7,792  2,00  9 100,0%  - -  - -  - -  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica (Pla 2006)  8  -  8 -  6,968  3,13  - 0,0%  7 87,5%  1 12,5%  - -  
  240 ETSEIB Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2006)  7  2  9 -  7,638  2,44  5 55,6%  4 44,4%  - -  - -  
  240 ETSEIB Enginyeria Biotecnològica  4  2  6 -  7,602  3,33  - -  5 83,3%  - -  1 16,7%  
  240 ETSEIB Enginyeria d'Organització  2  1  3 -  7,487  2,00  3 100,0%  - -  - -  - -  
  240 ETSEIB Enginyeria Nuclear  11  3  14 78,6%  7,416  2,00  14 100,0%  - -  - -  - -  
  240 ETSEIB Enginyeria Química  2  2  4 -  8,268  2,00  4 100,0%  - -  - -  - -  
  240 ETSEIB Logística, Transport i Mobilitat  11  11  22 9,1%  7,489  2,59  12 54,5%  7 31,8%  3 13,6%  - -  
  240 ETSEIB Polímers i Biopolímers  4  1  5 -  7,966  4,20  - -  3 60,0%  - -  2 40,0%  
  240 ETSEIB Recerca en Enginyeria de Processos Químics  1  -  1 -  7,190  4,00  - -  - -  - -  1 100,0%  
  240 ETSEIB Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  9  9  18 -  7,486  2,00  18 100,0%  - -  - -  - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria Ambiental  9  4  13 -  7,525  2,31  10 76,9%  2 15,4%  1 7,7%  - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil  9  3  12 16,7%  7,623  3,08  3 25,0%  5 41,7%  4 33,3%  - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  11  1  12 100,0%  7,930  2,00  12 100,0%  - -  - -  - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria Estructural i de la Construcció  25  11  36 -  7,879  2,35  29 80,6%  6 16,7%  - -  1 2,8%  
  250 ETSECCPB Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  4  4  8 -  8,396  1,38  5 62,5%  3 37,5%  - -  - -  
  250 ETSECCPB Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)  2  -  2 -  8,735  2,00  2 100,0%  - -  - -  - -  
  250 ETSECCPB Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2007)  1  -  1 -  7,900  3,00  - -  1 100,0%  - -  - -  
  250 ETSECCPB Recursos Hídrics  -  1  1 -  6,580  4,00  - -  - -  1 100,0%  - -  
  270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  3  1  4 -  7,968  3,00  - -  4 100,0%  - -  - -  
  270 FIB Computació  -  1  1 -  7,560  3,00  - -  1 100,0%  - -  - -  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  4  -  4 50,0%  7,283  2,00  4 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  3  1  4 -  8,405  2,00  4 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement  3  4  7 -  7,667  2,00  7 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial  8  4  12 -  7,621  2,00  12 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Innovació i Recerca en Informàtica  6  1  7 -  8,647  2,00  7 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Intel·ligència Artificial (Pla 2006)  8  -  8 -  7,446  3,38  - -  5 62,5%  3 37,5%  - -  
  270 FIB Intel·ligència Artificial (Pla 2012)  12  2  14 -  8,134  2,00  14 100,0%  - -  - -  - -  
  270 FIB Tecnologies de la Informació  5  2  7 -  7,243  4,00  - -  2 28,6%  4 57,1%  1 14,3%  
  300 EETAC Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2007)  14  3  17 23,5%  7,951  2,65  11 64,7%  4 23,5%  2 11,8%  - -  
  300 EETAC Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  31  1  32 31,3%  7,603  2,72  22 68,8%  5 15,6%  1 3,1%  4 12,5%  
  310 EPSEB Edificació  8  4  12 -  7,965  2,33  9 75,0%  3 25,0%  - -  - -  
  320 EET Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  1  1  2 -  7,885  2,00  2 100,0%  - -  - -  - -  
  320 EET Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  2  3  5 -  8,132  4,00  - -  2 40,0%  2 40,0%  1 20,0%  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  1  -  1 -  7,440  1,50  1 100,0%  - -  - -  - -  
  330 EPSEM Enginyeria dels Recursos Naturals  7  5  12 -  7,773  2,50  - -  7 58,3%  4 33,3%  1 8,3%  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2007)  2  6  8 -  7,263  5,38  - -  - -  1 12,5%  7 87,5%  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012)  2  6  8 -  8,116  1,13  7 87,5%  1 12,5%  - -  - -  
  390 ESAB Agricultura per al Desenvolupament  -  3  3 -  8,347  6,33  - -  - -  - -  3 100,0%  
  390 ESAB Sistemes Agrícoles Periurbans  1  2  3 -  6,537  5,33  - -  - -  - -  3 100,0%  
  410 ICE Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  34  16  50 -  8,264  1,18  43 86,0%  5 10,0%  2 4,0%  - -  
  410 ICE Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  1  4  5 -  8,628  2,00  - -  5 100,0%  - -  - -  
  410 ICE Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  12  3  15 -  8,157  1,07  14 93,3%  1 6,7%  - -  - -  
  480 IS.UPC Sostenibilitat  12  12  24 25,0%  7,965  2,29  20 83,3%  2 8,3%  1 4,2%  1 4,2%  
  480 IS.UPC Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  3  1  4 -  8,483  2,00  4 100,0%  - -  - -  - -  
  708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  10  7  17 -  8,357  2,24  15 88,2%  1 5,9%  - -  1 5,9%  
  820 EUETIB Enginyeria en Energia  17  6  23 8,7%  7,681  3,30  7 30,4%  8 34,8%  3 13,0%  5 21,7%  
  860 EEI Enginyeria del Cuir  3  5  8 -  7,521  3,75  - -  4 50,0%  2 25,0%  2 25,0%  
  Total  534  307  841 7,49%      521 62,0%  197 23,4%  64 7,6%  59 7,0%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats