UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  3.956,0  3.791,0  145,0  10,0  10,0 4,2% 20,0 65,9  
  Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  3.006,5  2.946,5  60,0  -  - 2,0%  - 50,1  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  11.256,5  11.152,5  104,0  -  - 0,9% 232,0 187,6  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1.801,0  1.731,0  60,0  10,0  - 3,9% 24,0 30,0  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  4.642,5  4.417,0  168,0  35,0  22,5 4,9% 384,4 77,4  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  456,0  442,0  14,0  -  - 3,1% 0,0 7,6  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  12.756,0  11.978,0  608,0  132,0  38,0 6,1%  295,5 212,6  
  Màster Universitari en Enginyeria tèxtil i paperera  220,0  220,0  -  -  -  -  - 3,7  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  990,0  990,0  -  -  -  - 0,0 16,5  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura  4.305,0  4.275,0  30,0  -  - 0,7%  12,0 71,8  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  9.255,0  8.805,0  420,0  30,0  - 4,9% 110,0 154,3  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona  3.560,0  3.545,0  15,0  -  - 0,4%  - 59,3  
  Màster Universitari en Paisatgisme  2.639,0  2.582,0  57,0  -  - 2,2%  12,0 44,0  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  7.129,5  6.722,0  317,5  80,0  10,0 5,7% 0,0 118,8  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  3.835,5  3.553,0  212,5  55,0  15,0 7,4% 110,0 63,9  
  Màster Universitari en Física per a l'enginyeria  696,5  696,5  -  -  -   0,0 11,6  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  1.423,0  1.385,0  22,0  16,0  -    - 23,7  
  Màster Universitari en Fotònica  2.383,5  2.348,5  35,0  -  - 1,5%  1.018,0 39,7  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  3.717,0  3.639,0  69,0  4,5  4,5 2,1% 0,0 62,0  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  1.297,0  1.212,0  50,0  20,0  15,0 6,6% 7,0 21,6  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  3.426,0  3.361,5  64,5  -  - 1,9% 12,0 57,1  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  6.659,5  6.499,0  160,5  -  - 2,4% 0,0 111,0  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  2.208,0  2.146,5  54,0  -  7,5 2,8% 81,0 36,8  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  37.269,0  35.851,5  1.132,5  178,5  106,5 3,8% 231,0 621,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  810,0  802,5  7,5  -  - 0,9%  21,0 13,5  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  3.178,0  3.128,0  50,0  -  - 1,6% 10,0 53,0  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  8.689,0  8.319,5  351,5  18,0  - 4,3% 49,0 144,8  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny  2.490,0  2.480,0  10,0  -  - 0,4% 75,0 41,5  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  4.154,0  4.005,5  132,5  11,0  5,0 3,6%  5,0 69,2  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de l'Aigua  288,0  288,0  -  -  -  -  - 4,8  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1.965,0  1.895,0  65,0  5,0  - 3,6% 45,0 32,8  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.609,5  1.465,5  108,0  30,0  6,0 8,9% 7,5 26,8  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  812,0  806,0  6,0  -  -   930,0 13,5  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  6.971,0  6.832,0  127,0  12,0  - 2,0%  - 116,2  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  7.267,5  6.925,5  264,0  60,0  18,0 4,7% 161,0 121,1  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial  3.471,0  3.358,5  104,5  8,0  - 3,2% 0,0 57,9  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica  2.789,5  2.679,5  110,0  -  - 3,9%  5,0 46,5  
  Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  703,5  662,0  35,5  6,0  - 5,9%  - 11,7  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim   1.830,5  1.805,5  25,0  -  - 1,4%  105,0 30,5  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  6.597,0  6.307,0  250,0  20,0  20,0 4,4%  - 110,0  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  1.245,0  1.245,0  -  -  -  -  - 20,8  
  295 EEBE Màster Universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials  828,0  828,0  -  -  -   72,0 13,8  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  1.012,5  940,5  45,0  9,0  18,0 7,1% 0,0 16,9  
  Màster Universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  870,0  870,0  -  -  -   0,0 14,5  
  Màster Universitari en Enginyeria química   2.576,0  2.504,0  60,0  12,0  - 2,8% 25,5 42,9  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  1.047,0  1.037,0  -  10,0  - 1,0% 4,0 17,5  
  300 EETAC Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )  1.527,0  1.509,0  12,0  -  6,0 1,2% 57,0 25,5  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  411,0  411,0  -  -  -  - 0,0 6,9  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  835,0  785,0  40,0  10,0  - 6,0%  - 13,9  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  2.270,0  2.270,0  -  -  - 0,0%  - 37,8  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  2.085,0  2.060,0  25,0  -  - 1,2%  35,0 34,8  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  1.574,0  1.556,0  18,0  -  - 1,1%  - 26,2  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  1.000,0  969,0  26,0  5,0  - 3,1% 0,0 16,7  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals  940,0  910,0  15,0  15,0  - 3,2%  - 15,7  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1.320,0  1.250,0  70,0  -  - 5,3%  5,0 22,0  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  1.435,5  1.417,5  18,0  -  - 1,3% 48,0 23,9  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  480,0  475,0  -  5,0  - 1,0%  - 8,0  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat  1.870,0  1.870,0  -  -  - 0,0% 0,0 31,2  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  1.093,0  1.068,0  25,0  -  - 2,3%  - 18,2  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  834,0  834,0  -  -  -  -  - 13,9  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  14.700,0  14.695,0  5,0  -  -  0,0  - 245,0  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  16.445,0  16.440,0  5,0  -  -  0,0  - 274,1  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent  5.640,0  5.640,0  -  -  -  -  - 94,0  
  TOTAL  244.551,5  237.633,5  5.809,0  807,0  302,0 2,8% 4.208,9 4.075,9  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.      
  Dades actualitzades a maig 2020