UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                           
                           
  Centre Estudis Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)      
  183 UTGAB Màster Universitari en Gestió I Valoració Urbana  1.375,0  1.375,0  -  -  - 0,0%  -  23      
  Màster Universitari en Paisatgisme  2.644,0  2.532,0  70,0  -  42,0 4,2%  -  44      
  Màster Universitari en Tecnologia A L'Arquitectura  7.868,5  7.712,5  156,0  -  - 2,0%  179,0  131      
  Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  2.280,0  2.225,0  45,0  10,0  - 2,4%  45,0  38      
  Màster Universitari en Urbanisme  1.950,0  1.912,5  37,5  -  - 1,9%  157,5  33      
  Màster Universitari en Teoria I Història De L'Arquitectura  745,0  715,0  30,0  -  - 4,0%  45,0  12      
  Màster Universitari en Arquitectura, Energia I Medi Ambient  1.385,0  1.365,0  20,0  -  - 1,4%  45,0  23      
  200 FME Màster Universitari en Estadística I Investigació Operativa  4.345,0  4.288,0  57,0  -  - 1,3%  1.485,5  72      
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  1.444,0  1.429,0  15,0  -  - 1,0%  -  24      
  220 ETSEIAT Màster Universitari En Enginyeria d'Organització  4.709,0  4.604,0  80,0  25,0  - 2,2%  300,0  78      
  Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial  1.608,0  1.578,0  30,0  -  - 1,9%  170,0  27      
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  1.478,0  1.386,5  91,5  -  - 6,2%  90,0  25      
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  1.892,5  1.737,5  120,0  30,0  5,0 8,2%  325,0  32      
  Master Of Science in Information and Communication Technologies  465,0  430,0  25,0  10,0  - 7,5%  345,5  8      
  Erasmus Mundus Master of Research on Information and Communication Technologies  882,0  834,0  48,0  -  - 5,4%  114,0  15      
  Màster Universitari en Enginyeria Telemàtica  427,5  427,5  -  -  - 0,0%  27,5  7      
  Màster Universitari en Fotònica  1.594,0  1.594,0  -  -  -  -  36,0  27      
  Màster Universitari Erasmus Mundus En Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica  137,0  137,0  -  -  - 0,0%  -  2      
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  1.253,0  1.198,0  55,0  -  - 4,4%  660,0  21      
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  2.480,5  2.455,5  15,0  10,0  - 1,0%  373,0  41      
  Màster Universitari en Logistica, Transport i Mobilitat  2.145,0  2.065,0  80,0  -  - 3,7%  255,0  36      
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering  859,0  834,0  25,0  -  - 2,9%  20,0  14      
  Màster Universitari en Polímers I Biopolímers  150,0  150,0  -  -  - 0,0%  -  3      
  Màster Universitari en Enginyeria Biotecnològica  239,0  231,0  -  8,0  - 3,3%  -  4      
  Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals  2.034,0  2.010,0  24,0  -  - 1,2%  -  34      
  Màster Universitari en Ciència I Enginyeria de Materials  1.285,0  1.245,0  30,0  10,0  - 3,1%  80,0  21      
  Màster Universitari en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  15,0  15,0  -  -  - 0,0%  -  0      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles  684,0  684,0  -  -  - 0,0%  -  11      
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  2.605,5  2.575,5  30,0  -  - 1,2%  25,0  43      
  Màster Universitari en Enginyeria Química  903,0  888,0  15,0  -  - 1,7%  374,5  15      
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  2.873,5  2.771,5  102,0  -  - 3,5%  148,0  48      
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  935,0  919,5  15,5  -  - 1,7%  25,0  16      
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  1.760,0  1.720,0  40,0  -  - 2,3%  -  29      
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural I de la Construcció  2.426,0  2.327,0  84,0  15,0  - 4,1%  195,0  40      
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  75,0  75,0  -  -  - 0,0%  -  1      
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and Water Management  294,0  294,0  -  -  - 0,0%  18,0  5      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments I Construccions Històriques (SAHC)  109,0  94,0  15,0  -  - 13,8%  21,0  2      
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  1.035,0  1.035,0  -  -  - 0,0%  -  17      
  Màster Universitari en Enginyeria Civil  1.339,5  1.239,5  75,0  5,0  20,0 7,5%  163,0  22      
  Màster Universitari en Recursos Hídrics  75,0  65,0  10,0  -  - 13,3%  -  1      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  520,0  520,0  -  -  - 0,0%  -  9      
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  3.365,0  3.365,0  -  -  - 0,0%  -  56      
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  640,0  620,0  20,0  -  - 3,1%  -  11      
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  600,0  600,0  -  -  - 0,0%  -  10      
  Màster Universitari en Enginyeria de Gestió Costanera I Marítima  90,0  90,0  -  -  - 0,0%  90,0  2      
  270 FIB Màster Universitari en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  240,0  210,0  30,0  -  - 12,5%  75,6  4      
  Màster Universitari en Tecnologies de la Informació  324,0  324,0  -  -  - 0,0%  13,2  5      
  Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  2.233,5  2.129,0  74,5  30,0  - 4,7%  17,2  37      
  Màster Universitari en Computació  102,0  102,0  -  -  - 0,0%  24,0  2      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  492,0  480,0  12,0  -  - 2,4%  -  8      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mineria De Dades i Gestió del Coneixement  388,0  388,0  -  -  - 0,0%  4,0  6      
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.393,5  1.303,5  78,0  12,0  - 6,5%  42,0  23      
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica  3.139,0  3.037,0  90,0  12,0  - 3,2%  42,0  52      
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·Ligència Empresarial  750,0  750,0  -  -  - 0,0%  -  13      
  300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  2.462,0  2.393,0  69,0  -  - 2,8%  1.318,5  41      
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  1.655,0  1.590,0  65,0  -  - 3,9%  -  28      
  310 EPSEB Màster Universitari en Edificació  2.150,0  2.150,0  -  -  - 0,0%  -  36      
  320 EET Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  100,0  100,0  -  -  - 0,0%  -  2      
  Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  188,0  176,0  12,0  -  - 6,4%  -  3      
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals  465,0  460,0  -  5,0  - 1,1%  -  8      
  Màster Universitari dn Enginyeria de Mines  771,0  771,0  -  -  - 0,0%  60,0  13      
  340 EPSEVG Màster Universitari dn Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  268,0  258,0  10,0  -  - 3,7%  10,0  4      
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  1.344,4  1.266,4  63,0  15,0  - 5,8%  -  22      
  390 ESAB Màster Universitari en Sistemes Agrícoles Periurbans  25,0  -  25,0  -  - 100,0%  5,0  0      
  Màster Universitari en Agricultura per al Desenvolupament  45,0  15,0  30,0  -  - 66,7%  15,0  1      
  410 ICE Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques  136,0  120,0  10,0  6,0  - 11,8%  -  2      
  Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  3.034,0  3.034,0  -  -  - 0,0%  -  51      
  Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  1.018,0  1.018,0  -  -  - 0,0%  -  17      
  480 IS.UPC Màster Universitari en Sostenibilitat  1.707,5  1.677,5  15,0  15,0  - 1,8%  10,0  28      
  Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  240,0  240,0  -  -  - 0,0%  -  4      
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  885,0  885,0  -  -  - 0,0%  15,0  15      
  708 ETCG Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  3.429,5  3.318,0  111,5  -  - 3,3%  524,5  57      
  820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia  3.533,0  3.513,0  20,0  -  - 0,6%  400,0  59      
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir  480,0  456,0  24,0  -  - 5,0%  -  8      
  TOTAL    101.017,9  98.533,4  2.199,5  218,0  67,0 2,5%  8.388,5  1.684      
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.                       
  Dades a maig 2014