UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.5 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per nacionalitat

Descripció: Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris,distribuïts per estudi i nacionalitat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

             
  Àmbit Estudi Estudiantat
total
Estudiantat estranger % Estudiantat estranger  
  200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  41  9 22,0%  
  Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  87  23 26,4%  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  64  15 23,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  186  21 11,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  226  3 1,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  126  1 0,8%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  14  3 21,4%  
  210 ETSAB Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana  8  5 62,5%  
  Màster Universitari en Paisatgisme  36  23 63,9%  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura  54  39 72,2%  
  Màster Universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura  9  4 44,4%  
  Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  19  18 94,7%  
  Màster Universitari en Urbanisme  52  38 73,1%  
  Màster Universitari en Arquitectura  44  - 0,0%  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  119  92 77,3%  
  230 ETSETB Erasmus Mundus Master of Research on Information and  Communication Technologies  6  3 50,0%  
  Master of Science in Information and  Communication Technologies  2  2 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  117  25 21,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  65  12 18,5%  
  Màster Universitari en Fotònica  31  7 22,6%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  4  3 75,0%  
  240 ETSEIB Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering  11  8 72,7%  
  Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  69  22 31,9%  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  533  13 2,4%  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials  30  8 26,7%  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  41  13 31,7%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  79  8 10,1%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  91  8 8,8%  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  32  13 40,6%  
  Màster Universitari en Enginyeria Química  76  7 9,2%  
  Màster Universitari en Logistica, Transport i Mobilitat  6  - 0,0%  
  Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals  43  7 16,3%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles  4  4 100,0%  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  57  31 54,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  77  51 66,2%  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  35  6 17,1%  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and  Water Management  10  8 80,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  9  9 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Civil  8  4 50,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió Del Risc Per Inundació  15  15 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  261  1 0,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  6  - 0,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional  16  15 93,8%  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  3  2 66,7%  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  29  16 55,2%  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny   21  12 57,1%  
  270 FIB Màster Universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  1  1 100,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió Del Coneixement  5  5 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  38  14 36,8%  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica  121  37 30,6%  
  Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  65  28 43,1%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a  la Intel·ligència Empresarial  7  7 100,0%  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  25  2 8,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Marina  14  4 28,6%  
  290 ETSAV Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  28  16 57,1%  
  Màster Universitari en Arquitectura  27  1 3,7%  
  300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  18  4 22,2%  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  21  13 61,9%  
  Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )   26  14 53,8%  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  15  43 286,7%  
  Màster Universitari en Edificació  31  1 3,2%  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  2  16 800,0%  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals  19  7 36,8%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Mines  40  10 25,0%  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  40  11 27,5%  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  39  1 2,6%  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la Indústria Alimentària i Bioprocesos  8  3 37,5%  
  410 ICE Màster Universitari en Formació Del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.   91  1 1,1%  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Sostenibilitat  2  1 50,0%  
  Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  1  - 0,0%  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  42  29 69,0%  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administraciói Direcció d'Empreses  12  5 41,7%  
  820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria en Energia  143  89 62,2%  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria Del Cuir  24  19 79,2%  
  TOTAL 3.777 1.009 26,7%  
     Dades a maig 2016        
                     
   País nacionalitat   Arquitectura   Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)   Gestió i valoració urbana   Paisatgisme   Tecnologia a l'arquitectura   Teoria i història de l'arquitectura   Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura   Urbanisme   
   ALBÀNIA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   ALEMANYA   -  -  -  1  -  -  -  -  
   ARÀBIA SAUDITA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   ARGENTINA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   BIELORÚSSIA   -  -  -  -  1  -  3  -  
   BOLÍVIA   -  2  -  -  -  -  -  -  
   BRASIL   -  2  -  -  1  -  1  -  
   BULGÀRIA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   COLÒMBIA   -  4  1  2  2  2  2  -  
   COREA, REPÚBLICA DE   -  2  -  1  -  -  2  1  
   COSTA RICA   -  1  -  -  -  1  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  3  -  6  15  -  -  19  
   EQUADOR   -  28  1  -  3  -  -  3  
   ESPANYA   44  27  3  13  15  5  1  14  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   FRANÇA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   GRÈCIA   -  1  -  1  -  -  -  -  
   ÍNDIA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   IRAN   -  3  -  -  2  -  2  1  
   ITÀLIA   -  6  -  2  2  1  -  2  
   JORDÀNIA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   LÍBAN   -  1  -  -  -  -  -  -  
   LITUÀNIA   -  1  -  -  1  -  -  -  
   MACEDÒNIA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   MARROC   -  -  -  1  -  -  -  -  
   MÈXIC   -  8  -  3  4  -  1  5  
   PARAGUAI   -  -  -  -  -  -  -  1  
   PERÚ   -  8  1  2  3  -  1  3  
   PORTUGAL   -  1  -  -  1  -  -  1  
   RÚSSIA   -  -  -  1  -  -  -  -  
   SALVADOR, EL   -  1  -  -  1  -  -  -  
   TURQUIA   -  2  -  -  -  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  1  -  -  -  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  -  -  1  2  -  -  -  
   XILE   -  3  -  -  -  -  -  -  
   XINA   -  5  2  2  1  -  6  2  
   TOTAL   44  119  8  36  54  9  19  52  
  Dades a maig 2016                  
         
   País nacionalitat   Estadística i investigació operativa   Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica   
   Alemania   1  -  
   Argentina   1  -  
   Bélgica   -  1  
   Chile   1  -  
   China   -  2  
   Colombia   2  2  
   Ecuador   9  -  
   España   64  32  
   Irán   1  -  
   Irlanda   -  1  
   Italia   -  1  
   México   2  -  
   Perú   1  -  
   Reino Unido   -  1  
   República Dominicana   1  -  
   Rumanía   2  -  
   Ucrania   1  1  
   Venezuela   1  -  
   TOTAL   87  41  
  Dades a maig 2016      
               
   País nacionalitat   Enginyeria aeronàutica   Enginyeria d'organització   Enginyeria industrial   Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial   Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos   
   ALEMANYA   -  5  -  -  1  
   BOLÍVIA   -  -  -  1  -  
   COLÒMBIA   -  -  1  2  -  
   DINAMARCA   -  1  -  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  -  -  3  -  
   EGIPTE   -  1  -  -  -  
   EQUADOR   -  -  -  6  2  
   ESPANYA   125  165  223  49  11  
   GRÈCIA   -  -  1  -  -  
   ÍNDIA   -  1  -  -  -  
   IRAN   -  2  -  -  -  
   ITÀLIA   -  3  -  -  -  
   MÈXIC   -  1  -  2  -  
   PAÏSOS BAIXOS   -  2  -  -  -  
   PERÚ   -  -  1  -  -  
   VENEÇUELA   -  4  -  1  -  
   XILE   -  1  -  -  -  
   XINA   1  -  -  -  -  
  Total  126  186  226  64  14  
  Dades a maig 2016            
                 
   País nacionalitat   Enginyeria de telecomunicació   Enginyeria electrònica   Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comuniocació   European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   Fotònica/ Photonics   Tecnologies de la informació i la comunicació   
   AFGANISTAN   -  1  -  -  -  -  
   ALEMANYA   1  -  -  -  -  -  
   ARÀBIA SAUDITA   -  1  -  -  -  -  
   BÈLGICA   -  -  -  -  1  -  
   BOLÍVIA   1  -  -  -  -  -  
   BRASIL   -  1  -  -  -  -  
   CAMERUN   -  -  -  -  1  -  
   COLÒMBIA   1  -  -  -  -  -  
   COSTA D'IVORI   -  -  1  -  -  -  
   CUBA   -  -  1  -  -  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   1  -  -  -  -  -  
   EQUADOR   3  1  -  -  -  -  
   ESPANYA   92  53  3  1  24  -  
   GRÈCIA   -  1  -  -  -  -  
   HONGRIA   -  1  -  -  1  -  
   ÍNDIA   -  1  -  1  1  -  
   IRAN   4  1  -  -  -  1  
   IRAQ   1  -  -  -  -  -  
   ITÀLIA   -  1  -  1  -  -  
   JAPÓ   -  -  -  -  1  -  
   LÍBAN   1  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   -  1  -  1  -  -  
   NEPAL   1  -  -  -  -  -  
   PAKISTAN   1  -  1  -  -  -  
   PERÚ   1  -  -  -  -  -  
   RÚSSIA   -  1  -  -  -  -  
   TURQUIA   1  -  -  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  -  -  -  1  -  
   VENEÇUELA   5  1  -  -  -  -  
   XINA   3  -  -  -  1    
   TOTAL   117  65  6  4  31  2  
  Dades a maig 2016              
                             
   País nacionalitat   Automàtica i robòtica   Cadena de subministrament, transport i mobilitat   Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria d'automoció   Enginyeria d'organització   Enginyeria industrial   Enginyeria nuclear   Enginyeria química   Erasmus Mundus en ciència i enginyeria de materials avançats   Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy   Logística, transport i mobilitat   Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals   
   ALEMANYA   -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  
   ANDORRA   -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   ARGENTINA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   BRASIL   -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   BULGÀRIA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   COLÒMBIA   -  1  -  -  1  -  -  1  2  -  -  1  
   COSTA RICA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA     1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   EGIPTE   1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   EQUADOR   7  1  2  2  1  -  -  -  -  -  -  2  
   ESPANYA   47  28  22  71  83  520  19  69  3  -  6  36  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   FRANÇA   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   GRÈCIA   2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   GUATEMALA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   HONGRIA   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ÍNDIA   2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   ITÀLIA   2  -  -  -  -  6  1  1  -  4  -  -  
   LÍBAN   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   LITUÀNIA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   MALÀISIA   -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   MARROC   -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   3  5  -  2  3  1  -  1  1  -  -  -  
   PERÚ   -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
   POLÒNIA   -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  
   PORTUGAL   -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  
   PUERTO RICO   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ROMANIA   -  -  -  -  -  1  1  -  1  -  -  1  
   TXECA, REPÚBLICA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   VENEÇUELA   2  -  1  -  1  1  -  1  1  -  -  1  
   XINA   1  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  69  41  30  79  91  533  32  76  11  4  6  43  
  Dades a maig 2016                          
                               
   País nacionalitat   Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques   Enginyeria ambiental   Enginyeria civil   Enginyeria de camins, canals i ports   Enginyeria del terreny   Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica   Enginyeria estructural i de la construcció   Enginyeria geològica i de mines   Erasmus Mundus en Mecànica computacional   Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management   Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management   Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and Water   Mètodes numèrics en enginyeria   
   ALEMANYA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3  -  
   ANDORRA   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ARGENTINA   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   BANGLA DESH   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   BÈLGICA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   BOLÍVIA   -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
   BÒSNIA I HERCEGOVINA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   BRASIL   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   CANADÀ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   COLÒMBIA   -  3  -  -  3  -  3  -  -  -  -  1  -  
   COSTA RICA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   CROÀCIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   CUBA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  1  -  -  -  9  21  -  -  -  -  -  -  
   EQUADOR   -  2  -  -  1  -  4  -  -  -  -  -  -  
   ESPANYA   -  26  4  260  9  13  26  6  1  1  -  2  29  
   FINLÀNDIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   GRÈCIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   HONDURES   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   HONGRIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ÍNDIA   -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  1  -  1  
   INDONÈSIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   IRAN   1  1  1  -  -  -  2  -  1  -  2  -  -  
   IRLANDA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   ITÀLIA   -  4  -  -  1  -  4  -  -  -  2  1  1  
   LÍBAN   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   1  9  -  -  -  2  4  -  -  -  1  -  -  
   MONTENEGRO   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   NICARAGUA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   PAÏSOS BAIXOS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   PAKISTAN   -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  
   PANAMÀ   -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
   PERÚ   -  3  -  -  3  4  3  -  -  -  -  -  -  
   PORTUGAL   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   REGNE UNIT   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   RÚSSIA   -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  
   SRI LANKA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   SUÈCIA   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   TANZÀNIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   TURQUIA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  3  1  -  1  -  2  -  -  -  -  -  2  
   VIETNAM   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   XILE   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   XINA   -  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   XIPRE   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   TOTAL   9  57  8  261  21  29  77  6  16  3  15  10  35  
  Dades a maig 2016                            
                 
   País nacionalitat   European Master in Distributed Computing   Enginyeria informàtica   Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence   European Master in Data Mining and Knowledge Management   Innovació i investigació en informàtica   Intel·ligència artificial   
   AFGANISTAN   -  -  -  -  -  1  
   ALEMANYA   -  -  -  -  3  2  
   ARÀBIA SAUDITA   -  1  -  -  1  -  
   ARMÈNIA   -  1  -  -  -  -  
   CANADÀ   -  -  -  -  -  2  
   COLÒMBIA   -  1  -  -  -  1  
   COSTA RICA   -  2  -  -  -  -  
   CUBA   -  -  -  -  1  -  
   EGIPTE   -  -  -  -  1  -  
   EQUADOR   -  4  -  -  3  -  
   ESPANYA   -  24  -  -  84  37  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   -  -  -  -  1  -  
   FILIPINES   -  -  -  1  -  -  
   GRÈCIA   -  -  -  -  1  1  
   ÍNDIA   -  -  -  -  2  1  
   IRAN   -  -  -  -  4  3  
   ISRAEL   -  -  -  -  -  1  
   ITÀLIA   -  -  1  -  2  2  
   KAZAKHSTAN   -  -  -  -  -  1  
   KENYA   -  -  1  -  -  -  
   LITUÀNIA   -  -  -  -  -  1  
   MARROC   -  -  -  -  -  1  
   MÈXIC   -  1  1  1  4  2  
   NEPAL   -  -  -  -  1  -  
   NIGÈRIA   -  -  -  -  -  1  
   PAKISTAN   1  -  1  -  1  2  
   PERÚ   -  2  -  -  -  -  
   REGNE UNIT   -  -  -  -  -  1  
   ROMANIA   -  -  -  -  1  1  
   RÚSSIA   -  -  2  -  2  -  
   SÈRBIA   -  -  1  1  1  -  
   SUÈCIA   -  -  -  -  1  -  
   TURQUIA   -  -  -  1  1  2  
   VENEÇUELA   -  2  -  1  2  1  
   XINA   -  -  -  -  4  1  
   TOTAL   1  38  7  5  121  65  
  Dades a maig 2016              
         
   País nacionalitat   Enginyeria Marina   Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   
   ESPANYA   10  23  
   FRANÇA   1    
   ITÀLIA   1    
   MARROC   1    
   ROMANIA     1  
   VENEÇUELA   1    
   XINA     1  
   TOTAL   13  24  
  Dades a maig 2016      
         
   País nacionalitat   Arquitectura   Intervenció sostenible en el medi construït   
   ALEMANYA   -  1  
   ANDORRA   1  -  
   ARGENTINA   -  1  
   BRASIL   -  1  
   COLÒMBIA   -  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  1  
   EQUADOR   -  4  
   ESPANYA   26  12  
   GUATEMALA   -  1  
   ITÀLIA   -  1  
   MÈXIC   -  2  
   PERÚ   -  1  
   XILE   -  2  
   TOTAL   27  28  
  Dades a maig 2016      

Aquesta informació estarà disponible properament.

           
   País nacionalitat   Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació   Ciència i tecnologia aeroespacial   Enginyeria i gestió de les telecomunicacions   
   ARGENTINA   -  1  -  
   ÀUSTRIA   -  1  -  
   BANGLA DESH   1  -  -  
   BOLÍVIA   1  -  1  
   COLÒMBIA   -  2  1  
   EQUADOR   5  -  1  
   ESPANYA   12  8  14  
   ÍNDIA   1  3  -  
   IRAN   -  -  1  
   ITÀLIA   1  1  -  
   MÈXIC   1  -  -  
   NIGÈRIA   1  -  -  
   PAKISTAN   -  2  -  
   PERÚ   1  -  -  
   RÚSSIA   -  1  -  
   SALVADOR, EL   -  1  -  
   SÍRIA   1  -  -  
   TURQUIA   -  1  -  
   XINA   1  -  -  
   TOTAL   26  21  18  
  Dades a maig 2016        
           
   País nacionalitat   Construcció Avançada en l'Edificació   Edificació   Gestió de l'edificació   
   ARÀBIA SAUDITA   -  -  1  
   ARGENTINA   1  -  -  
   COLÒMBIA   5  -  2  
   COSTA RICA   -  -  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   12  1  1  
   EQUADOR   10  -  3  
   ESPANYA   15  31  2  
   HONDURES   1  -  -  
   ITÀLIA   3  -  -  
   MÈXIC   6  -  2  
   PERÚ   2  -  -  
   VENEÇUELA   1  -  2  
   XILE   -  -  1  
   XINA   2  -  3  
   TOTAL   58  32  18  
  Dades a maig 2016        
         
   País nacionalitat   Enginyeria de mines   Enginyeria dels recursos naturals   
   ARGENTINA   -  1  
   COLÒMBIA   -  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   7  -  
   EQUADOR   -  3  
   ESPANYA   30  12  
   MÈXIC   -  1  
   PERÚ   2  1  
   RÚSSIA   1  -  
   Total   40  19  
  Dades a maig 2016      
       
   País nacionalitat   Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial   
   ARGENTINA   1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   1  
   EQUADOR   2  
   ESPANYA   29  
   MACEDÒNIA   1  
   MALÀISIA   3  
   MARROC   1  
   MÈXIC   1  
   PERÚ   1  
   Total   34  
  Dades a maig 2016    
       
   País nacionalitat   Optometria i ciències de la visió   
   ESPANYA   38  
   ITÀLIA   1  
   Total   39  
  Dades a maig 2016    
       
   País nacionalitat   Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos   
   EQUADOR   1  
   ESPANYA   5  
   MÈXIC   1  
   VENEÇUELA   1  
   Total   8  
  Dades a maig 2016    
       
   País nacionalitat   Administració i Direcció d'Empreses   
   COSTA RICA   2  
   ESPANYA   7  
   MÈXIC   1  
   NICARAGUA   1  
   PANAMÀ   1  
   TOTAL   12  
  Dades a maig 2016    

Aquesta informació estarà disponible properament.

       
   País nacionalitat   Enginyeria de l'Energia   
   ALEMANYA   5  
   BÈLGICA   2  
   BRASIL   2  
   COLÒMBIA   2  
   COSTA RICA   1  
   EGIPTE   2  
   EQUADOR   3  
   ESPANYA   54  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   3  
   FRANÇA   2  
   GRÈCIA   1  
   ÍNDIA   1  
   INDONÈSIA   1  
   IRAN   2  
   ISRAEL   2  
   ITÀLIA   26  
   JAPÓ   1  
   LETÒNIA   1  
   MACEDÒNIA   2  
   MÈXIC   6  
   PAÏSOS BAIXOS   2  
   PAKISTAN   1  
   PANAMÀ   1  
   PERÚ   1  
   POLÒNIA   4  
   PORTUGAL   3  
   SÈRBIA   1  
   TUNÍSIA   1  
   TURQUIA   1  
   URUGUAI   1  
   VENEÇUELA   2  
   XILE   1  
   XINA   4  
   XIPRE   1  
   Total   143  
  Dades a maig 2016    
       
   País nacionalitat   Enginyeria del Cuir   
   EQUADOR   1  
   ESPANYA   5  
   MÈXIC   15  
   VENEÇUELA   2  
   XILE   1  
   Total   24  
  Dades a maig 2016    
       
   País nacionalitat   Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes   
   ESPANYA   90  
   ITÀLIA   1  
   Total   91  
  Dades a maig 2016    
           
   País nacionalitat   Ciència i tecnologia de la sostenibilitat   Sostenibilitat   Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació   
   ALEMANYA   1  -  -  
   ANDORRA   1  -  -  
   CANADÀ   1  -  -  
   COLÒMBIA   1  -  -  
   EQUADOR   7  -  -  
   ESPANYA   13  1  1  
   ITÀLIA   2  -  -  
   MARROC   1  -  -  
   MÈXIC   14  -  -  
   NORUEGA   -  1  -  
   XILE   1  -  -  
   Total   42  2  1  
  Dades a maig 2016        
       
   País nacionalitat   Total   
   AFGANISTAN   2  
   ALBÀNIA   1  
   ALEMANYA   29  
   ANDORRA   5  
   ARÀBIA SAUDITA   5  
   ARGENTINA   10  
   ARMÈNIA   1  
   ÀUSTRIA   1  
   BANGLA DESH   2  
   BÈLGICA   5  
   BIELORÚSSIA   4  
   BOLÍVIA   8  
   BÒSNIA I HERCEGOVINA   1  
   BRASIL   11  
   BULGÀRIA   2  
   CAMERUN   1  
   CANADÀ   4  
   COLÒMBIA   54  
   COREA, REPÚBLICA DE   6  
   COSTA D'IVORI   1  
   COSTA RICA   10  
   CROÀCIA   1  
   CUBA   4  
   DINAMARCA   1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   104  
   EGIPTE   6  
   EQUADOR   125  
   ESPANYA   2.823  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   6  
   FILIPINES   1  
   FINLÀNDIA   1  
   FRANÇA   5  
   GRÈCIA   10  
   GUATEMALA   2  
   HONDURES   2  
   HONGRIA   4  
   ÍNDIA   27  
   INDONÈSIA   2  
   IRAN   35  
   IRAQ   1  
   IRLANDA   2  
   ISRAEL   3  
   ITÀLIA   88  
   JAPÓ   2  
   JORDÀNIA   1  
   KAZAKHSTAN   1  
   KENYA   1  
   LÍBAN   4  
   LETÒNIA   1  
   LITUÀNIA   4  
   MACEDÒNIA   4  
   MALÀISIA   5  
   MARROC   8  
   MÈXIC   120  
   MONTENEGRO   1  
   NEPAL   2  
   NICARAGUA   2  
   NIGÈRIA   2  
   NORUEGA   1  
   PAÏSOS BAIXOS   5  
   PAKISTAN   13  
   PANAMÀ   4  
   PARAGUAI   1  
   PERÚ   48  
   POLÒNIA   9  
   PORTUGAL   10  
   PUERTO RICO   1  
   REGNE UNIT   3  
   ROMANIA   9  
   RÚSSIA   10  
   SALVADOR, EL   3  
   SÈRBIA   4  
   SÍRIA   1  
   SRI LANKA   1  
   SUÈCIA   2  
   TANZÀNIA   1  
   TUNÍSIA   1  
   TURQUIA   10  
   TXECA, REPÚBLICA   1  
   UCRAÏNA   6  
   URUGUAI   1  
   VENEÇUELA   47  
   VIETNAM   1  
   XILE   12  
   XINA   51  
   XIPRE   2  
   TOTAL   3.779  
  Dades a maig 2016