UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.5 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per nacionalitat

Descripció: Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris,distribuïts per estudi i nacionalitat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

             
  Àmbit Estudi Estudiantat
total
Estudiantat estranger % Estudiantat estranger  
  183 UTGAB Màster Universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  32  22 68,8%  
  Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana  31  19 61,3%  
  Màster Universitari en Paisatgisme  44  34 77,3%  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura  118  84 71,2%  
  Màster Universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura  20  10 50,0%  
  Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  58  52 89,7%  
  Màster Universitari en Urbanisme  80  55 68,8%  
  200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  26  5 19,2%  
  Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  109  22 20,2%  
  220 ETSEIAT Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  62  12 19,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  163  13 8,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  117  1 0,9%  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  44  1 2,3%  
  230 ETSETB Erasmus Mundus Master of Research on Information and  Communication Technologies  16  10 62,5%  
  Master of Science in Information and  Communication Technologies  5  4 80,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  70  23 32,9%  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  58  10 17,2%  
  Màster Universitari en Enginyeria Telemàtica  2  - 0,0%  
  Màster Universitari en Fotònica  31  4 12,9%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  6  6 100,0%  
  240 ETSEIB Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering  21  16 76,2%  
  Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  67  21 31,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  249  7 3%  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials  37  11 29,7%  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  18  6 33,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció  79  10 12,7%  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  97  13 13,4%  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear  29  13 44,8%  
  Màster Universitari en Enginyeria Química  56  7 12,5%  
  Màster Universitari en Logistica, Transport i Mobilitat  24  8 33,3%  
  Màster Universitari en Polímers i Biopolímers  1  - 0,0%  
  Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals  44  2 5%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles  17  17 100,0%  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  48  28 58,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  68  46 67,6%  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  26  5 19,2%  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and  Water Management  9  7 77,8%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  20  14 70,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Civil  20  7 35,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió Del Risc Per Inundació  21  21 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  150  - 0,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines  10  10 100,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional  16  15 93,8%  
  270 FIB Màster Universitari en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  3  1 33,3%  
  Màster Universitari en Tecnologies de la Informació  1  1 100,0%  
  Màster Universitari en Computació  2  2 100,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda  8  8 100,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió Del Coneixement  6  6 100,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  47  19 40,4%  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica  95  30 31,6%  
  Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  44  22 50,0%  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a  la Intel·Ligència Empresarial  8  7 87,5%  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  10  2 20,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria Marina  9  2 22,2%  
  290 ETSAV Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  19  13 68,4%  
  300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  37  13 35,1%  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  32  21 65,6%  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  5  25 500,0%  
  Màster Universitari en Edificació  17  20 117,6%  
  320 EET Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  1  - 0,0%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  12  1 8,3%  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals  21  3 14,3%  
  Màster Universitari en Enginyeria de Mines  32  12 37,5%  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  29  7 24,1%  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  40  2 5,0%  
  390 ESAB Màster Universitari en Sistemes Agrícoles Periurbans  3  - 0,0%  
  Màster Universitari en Agricultura per al Desenvolupament  7  - 0,0%  
  Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la Indústria Alimentària i Bioprocesos  7  2 28,6%  
  Màster Universitari en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals  2  2 100,0%  
  410 ICE Màster Universitari en Formació Del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.   83  - 0,0%  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Sostenibilitat  11  5 45,5%  
  Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  3  - 0,0%  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  32  22 68,8%  
  708 ETCG Màster Universitari en Enginyeria Del Terreny i Enginyeria Sismica  57  35 61,4%  
  820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria en Energia  105  42 40,0%  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria Del Cuir  13  10 76,9%  
  TOTAL 3.020 1.006 33,3%  
     Dades a maig 2015          
                   
   País nacionalitat   Arquitectura, energia i medi ambient   Gestió i valoració urbana   Paisatgisme   Tecnologia a l'arquitectura   Teoria i història de l'arquitectura   Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura   Urbanisme   
   ALEMANYA   -  -  -  1  -  -  -  
   ARÀBIA SAUDITA   -  1  -  -  -  -  -  
   ARGENTINA   -  1  -  1  -  1  -  
   BIELORÚSSIA   -  -  -  1  -  3  1  
   BRASIL   1  -  -  2  -  2  2  
   COLÒMBIA   1  3  1  3  2  6  3  
   COREA, REPÚBLICA DE   -  -  1  -  -  5  1  
   COSTA RICA   -  -  -  -  1  -  -  
   CROÀCIA   -  -  -  1  -  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   3  1  15  39  -  -  22  
   EQUADOR   6  3  1  9  2  5  8  
   ESPANYA   10  12  10  34  10  6  25  
   FRANÇA   -  -  1  -  -  -  1  
   GRÈCIA   -  -  1  -  -  -  -  
   HONG KONG     -  -  -  -  1  -  
   HONGRIA   -  -  -  -  -  1  -  
   IRAN   -  -  1  4  2  6  1  
   ISLÀNDIA   -  -  -  1  -  -  -  
   ITÀLIA   1  1  4  2  -  3  3  
   JAPÓ   -  -  -  -  -  1  -  
   LITUÀNIA   -  -  -  1  -  -  -  
   MARROC   -  -  -  1  -  -  -  
   MÈXIC   5  1  2  8  1  2  7  
   NORUEGA   -  -  -  1  -  -  -  
   PARAGUAI   -  -  -  -  -  -  1  
   PERÚ   2  2  2  3  -  2  3  
   POLÒNIA   1  -  -  -  -  -  -  
   RÚSSIA   -  -  1  -  -  -  -  
   SALVADOR, EL   -  -  -  1  -  -  -  
   TAIWAN   -  -  -  -  -  1  -  
   TURQUIA   -  -  -  -  -  1  -  
   UCRAÏNA   -  -  -  1  -  -  -  
   URUGUAI   -  -  1  -  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  2  -  2  1  1  -  
   XILE   2  2  -  1  -  1  -  
   XINA   -  2  3  1  1  10  2  
   TOTAL   32  31  44  118  20  58  80  
  Dades a maig 2015                
         
   País nacionalitat   Estadística i investigació operativa   Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica   
   ALEMANYA   1  -  
   COLÒMBIA   5  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   3  -  
   EQUADOR   3  1  
   ESPANYA   87  21  
   IRLANDA   -  1  
   ITÀLIA   1  -  
   MÈXIC   2  1  
   PORTUGAL   1  -  
   ROMANIA   1  -  
   UCRAÏNA   1  -  
   URUGUAI   1  -  
   XILE   2  -  
   XINA   1  1  
   TOTAL   109  26  
  Dades a maig 2015      
                 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (220 ETSEIAT) Escola d'Enginyeria de Terrassa (320 EET)  
   País nacionalitat   Enginyeria aeronàutica   Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial   Enginyeria d'organització   Enginyeria industrial   Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica   Enginyeria en Tecnologia de Materials Fibrosos   
   ALEMANYA   -  -  3  -  -  -  
   ANDORRA   -  1  -  -  -  -  
   BOLÍVIA   -  1  -  -  -  -  
   COLÒMBIA   -  2  -  -  -  -  
   DINAMARCA   -  -  1  -  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  3  1  -  -  -  
   EQUADOR   -  2  -  -  -  -  
   ESPANYA   43  50  150  116  1  11  
   FRANÇA   -  -  -  -  -  1  
   GRÈCIA   -  -  -  1  -  -  
   IRAN   -  -  1  -  -  -  
   MÈXIC   -  1  1  -  -  -  
   NORUEGA   -  -  1  -  -  -  
   PAÏSOS BAIXOS   -  -  2  -  -  -  
   PERÚ   1  1  -  -  -  -  
   TURQUIA   -  -  1  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  1  1  -  -  -  
   XINA   -  -  1  -  -  -  
  Total  44  62  163  117  1  12  
  Dades a maig 2015              
                   
   País nacionalitat   Enginyeria de telecomunicació   Enginyeria electrònica   European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   Enginyeria telemàtica   Fotònica   Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació   Tecnologies de la informació i la comunicació   
   ALEMANYA   -  -  2  -  1  -  -  
   BOLÍVIA   1  -  -  -  -  -  -  
   BRASIL   -  1  -  -  -  -  -  
   COLÒMBIA   1  -  -  -  -  -  -  
   COSTA D'IVORI   -  -  -  -  -  1  -  
   CUBA   -  -  -  -  -  1  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   5  1  -  -  -  -  -  
   EGIPTE   -  -  1  -  -  2  -  
   EQUADOR   -  1  -  -  -  1  -  
   ESPANYA   47  48  -  2  27  6  1  
   GRÈCIA   -  1  -  -  -  -  -  
   HONGRIA   -  1  -  -  -  -  -  
   ÍNDIA   -  1  -  -  -  1  -  
   INDONÈSIA   -  -  -  -  -  1  -  
   IRAN   2  1  -  -  1  1  1  
   ITÀLIA   1  -  -  -  -  -  -  
   LÍBAN   2  -  -  -  -  -  -  
   LITUÀNIA   -  -  1  -  -  -  -  
   MÈXIC   2  -  -  -  -  1  -  
   PAKISTAN   1  -  -  -  -  -  -  
   PERÚ   1  1  -  -  1  -  -  
   PORTUGAL   1  -  -  -  -  -  -  
   RÚSSIA   -  -  1  -  -  -  1  
   SÈRBIA   -  -  -  -  -  1  -  
   SUÏSSA   -  -  -  -  1  -  -  
   TURQUIA   -  -  -  -  -  -  1  
   VENEÇUELA   6  2  -  -  -  -  1  
   XINA   -  -  1  -  -  -  -  
   TOTAL   70  58  6  2  31  16  5  
  Dades a maig 2015                
                               
   País nacionalitat   Automàtica i robòtica   Cadena de subministrament, transport i mobilitat   Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria d'Automoció   Enginyeria d'Organització   Enginyeria Industrial   Enginyeria Nuclear   Enginyeria Química   Advanced Materials Science and Engineering   Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems   Logística, transport i mobilitat   Polímers i biopolímers   Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals   
   ALEMANYA   -  -  -  -  -  1  -  -  3  1  -  -  -  
   ANDORRA   1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ARGENTINA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ARMÈNIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   BANGLA DESH   -  -  -  -    -  1  -  -  -  -  -  -  
   COLÒMBIA   -  1  1  -  2  -  -  1  2  1  1  -  1  
   COSTA RICA   1  -  -  -  -  -  -  -  2  -    -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  6  -  -  
   EGIPTE   1  -  -  -  -  -  1  -  -  2    -  -  
   EQUADOR   4  1  -  3  2  -  -  -  -  -  1  -  -  
   ESPANYA   46  12  26  69  84  242  16  49  5  -  16  1  42  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   2  -  1  -  -  -  1  -  1  1  -  -  -  
   FRANÇA   1  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  
   GHANA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   GRÈCIA   2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   ÍNDIA   1  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  
   IRLANDA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   ITÀLIA   2  -  -  -  -  3  -  1  -  5  -  -  -  
   LÍBAN   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   LITUÀNIA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   MALÀISIA   -  -  1  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  
   MARROC   -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   3  1  1  2  4  -  -  1  2  1  -  -  1  
   MOLDÀVIA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   NORUEGA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   PAKISTAN   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   PERÚ   -  1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   PORTUGAL   -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
   REGNE UNIT   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   ROMANIA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   TURQUIA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   TXECA, REPÚBLICA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
   VENEÇUELA   2  -  2  -  1    -  1  3  -  -  -  -  
   XINA   1  -  3  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  
  TOTAL  67  18  37  79  97  249  29  56  21  17  24  1  44  
  Dades a maig 2015                            
Tornar taula principal
Màsters gestionats per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (250 ETSECCPB)
Estudiants matriculats segons la seva nacionalitat
                           
   País nacionalitat   Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques   Enginyeria ambiental   Enginyeria civil   Engiyeria de Camins, Canals i Ports   Enginyeria estructural i de la construcció   Enginyeria Geològica i de Mines   Hydroinformatics and Water Management   Erasmus Mundus en Mecànica computacional   Mètodes Numèrics en Enginyeria   Science in Flood Risk Management   Enginyeria del terreny i Enginyeria Sísmica   
   ALEMANYA   -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  
   ARGENTINA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   ARMÈNIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   BANGLA DESH   -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  
   BOLÍVIA   -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   COLÒMBIA   -  3  -  -  5    -  -  1  -  1  
   CROÀCIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   CUBA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  2  -  -  22  -  -  -  -  -  20  
   EGIPTE   1  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  
   EQUADOR   -  1  1  -  3  -  -  -  -  -  -  
   ESPANYA   6  20  13  150  22  -  2  1  21  -  22  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   ESTÒNIA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   ETIÒPIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   FILIPINES   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   FRANÇA   -  -  -  -  -  -  1  -  -    -  
   GRÈCIA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  
   ÍNDIA   1  -  -  -  -  -  -  6  1  1  -  
   INDONÈSIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  
   IRAN   -  1  1  -  -  -  -  2  -    1  
   IRLANDA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   ITÀLIA   3  3  -  -  2  -  -  -  -    -  
   LÍBAN   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   MAURITÀNIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   1  7  1  -  3  -  -  1  -  1  2  
   NEPAL   -  -    -  -  -  -  1  -  -  -  
   NICARAGUA   -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  1  
   NORUEGA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   PAÏSOS BAIXOS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   PANAMÀ   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   PERÚ   -  4  1  -  5  -  -  -  -  -  5  
   POLÒNIA   1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   PORTUGAL   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   PUERTO RICO   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   REGNE UNIT   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   EL SALVADOR   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   SÍRIA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   SRI LANKA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   TAILÀNDIA   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   TURQUIA   1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   UCRAÏNA   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   UZBEKISTAN   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  2  1  -  2  -  -  -  2  -  -  
   XILE   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   XINA   2  3  1  -  -  10  -  -  -  2  -  
   TOTAL   20  48  20  150  68  10  9  16  26  21  57  
  Dades a maig 2015                        
                       
   País nacionalitat   Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes   Computació   European Master in Distributed Computing   Enginyeria Informàtica   Innovació i Recerca en Informàtica   Intel·ligència artificial   Erasmus mundus en tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial   Mineria de Dades i Gestió del Coneixement   Tecnologies de la informació   
   ALBÀNIA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   ALEMANYA   -  -  -  -  1  1  1  -  -  
   BRASIL   -  -  -  -  -  1  -  1  -  
   COLÒMBIA   -  -  -  2  -  1  -  -  -  
   COSTA RICA   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   CUBA   -  -  -  -  1  1  -  1  -  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   EGIPTE   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   EQUADOR   -  -  -  5  3  2  -  -  -  
   ESPANYA   2  -  -  28  65  22  1  -  -  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   -  -  -  -  2  -  -  1  -  
   FRANÇA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   GRÈCIA   -  -  1  -  -  1  -  -  -  
   ÍNDIA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  
   IRAN   -  -  -  -  3  1  -  -  -  
   ISRAEL   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   ITÀLIA   -  -  -  -  1  2  -  -  -  
   KAZAKHSTAN   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   KENYA   -  -  -  -  -    1  -  -  
   LETÒNIA   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   MÈXIC   -  -  -  1  6  2  1  1  -  
   MOLDÀVIA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   PAKISTAN   -  -  4  -  -  1  1  -  -  
   PERÚ   -  -  -  3  -  -  -  -  -  
   PORTUGAL   -  -  -  -  -  -  -  1  -  
   ROMANIA   -  1  -  -  2  -  -  -  -  
   RÚSSIA   -  -  -  -    1  -  -  -  
   SÈRBIA   -  -  -  -  2  -  -  1  -  
   SÍRIA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   TAILÀNDIA   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   TURQUIA   1  -  1  -  1  3  -  -  -  
   UCRAÏNA   -  -  1  -  -  -  -  -  -  
   UZBEKISTAN   -  -  -  -  -  1  -  -  -  
   VENEÇUELA   -  1  -  6  2  1  -  -  -  
   XINA   -  -  -  -  2  1  -  -  1  
   TOTAL   3  2  8  47  95  44  8  6  1  
  Dades a maig 2015                    
         
   País nacionalitat   Enginyeria Marina   Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   
   ESPANYA   7  8  
   ITÀLIA   1  -  
   MARROC   -  1  
   ROMANIA   -  1  
   VENEÇUELA   1  -  
   TOTAL   9  10  
  Dades a maig 2015      
       
   País nacionalitat   Edificació   
   DOMINICANA, REPÚBLICA   5  
   EQUADOR   6  
   ESPANYA   6  
   MÈXIC   2  
   TOTAL   19  
  Dades a maig 2015    

Aquesta informació estarà disponible properament.

         
   País nacionalitat   Ciència i tecnologia aeroespacial   Enginyeria i gestió de les telecomunicacions   
   ANGOLA   1  -  
   BANGLA DESH   -  1  
   BOLÍVIA   -  2  
   COLÒMBIA   2  1  
   COSTA RICA   -  1  
   EQUADOR   -  1  
   ESPANYA   11  24  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1  -  
   FRANÇA   1  -  
   GRÈCIA   1  -  
   HONDURES   -  1  
   ÍNDIA   4  -  
   IRAN   1  3  
   LITUÀNIA   1  -  
   MARROC   1  -  
   MÈXIC   1  -  
   PAKISTAN   2  -  
   PORTUGAL   -  1  
   RÚSSIA   1  -  
   SÍRIA   -  1  
   TURQUIA   2  -  
   VENEÇUELA   -  1  
   XINA   2  -  
   TOTAL   32  37  
  Dades a maig 2015      
         
   País nacionalitat   Edificació   Construcció Avançada de l'Edifici   
   Argentina   1    
   Colombia     2  
   Costa Rica   1    
   Ecuador   6  6  
   España   17  5  
   Honduras   1  1  
   India   1    
   Italia     1  
   México   1  3  
   Perú     1  
   República Dominicana   9  11  
   TOTAL   37  30  
  Dades a maig 2015      
         
   País nacionalitat   Enginyeria de mines   Enginyeria dels recursos naturals   
   COLÒMBIA   -  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   11  1  
   EQUADOR   -  1  
   ESPANYA   20  18  
   RÚSSIA   1  -  
   Total   32  21  
  Dades a maig 2015      
       
   País nacionalitat   Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial   
   ARGENTINA   1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   2  
   ESPANYA   22  
   MALÀISIA   3  
   VENEÇUELA   1  
   Total   29  
  Dades a maig 2014    
       
   País nacionalitat   Optometria i ciències de la visió   
   DOMINICANA, REPÚBLICA   1  
   ESPANYA   38  
   IRAQ   1  
   Total   40  
  Dades a maig 2015    
             
   País nacionalitat   Agricultura per al Desenvolupament   Anàlisi de polítiques agràries, alimentàries i mediambientals    Sistemes agrícoles periurbans   Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos   
   ESPANYA   7  -  3  5  
   TUNÍSIA   -  1  -  -  
   TXECA, REPÚBLICA   -  -  -  1  
   UCRAÏNA   -  1  -  -  
   XINA   -  -  -  1  
   Total   7  2  3  7  
  Dades a maig 2015          

Aquesta informació estarà disponible properament.

Aquesta informació estarà disponible properament.

       
   País nacionalitat   Enginyeria de l'Energia   
   ALEMANYA   2  
   BÈLGICA   1  
   BRASIL   3  
   COLÒMBIA   1  
   CROÀCIA   1  
   EQUADOR   4  
   ESPANYA   63  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   1  
   FRANÇA   1  
   GRÈCIA   2  
   HONGRIA   1  
   IRAN   5  
   ITÀLIA   3  
   LUXEMBURG   1  
   MÈXIC   4  
   PAKISTAN   1  
   PORTUGAL   2  
   TUNÍSIA   1  
   TURQUIA   2  
   UCRAÏNA   1  
   VENEÇUELA   2  
   XINA   2  
   XIPRE   1  
   Total   105  
  Dades a maig 2015    
       
   País nacionalitat   Enginyeria del Cuir   
   ESPANYA   3  
   MÈXIC   7  
   VENEÇUELA   2  
   XILE   1  
   Total   13  
  Dades a maig 2015    
       
   País nacionalitat   Màster Universitari En Formació Del Professorat D'Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat, Formació Professional I Ensenyament D'Idiomes   
   Espanya   83  
   Total   83  
  Dades a maig 2015    
           
   País nacionalitat   Ciència i tecnologia de la sostenibilitat   Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació   Sostenibilitat   
   ALEMANYA   -  -  1  
   ANDORRA   1  -  -  
   BRASIL   -  -  1  
   EQUADOR   6  -  -  
   ESPANYA   10  3  6  
   ITÀLIA   1  -  -  
   MARROC   1  -  -  
   MÈXIC   13  -  2  
   XILE   -  -  1  
   Total   32  3  11  
  Dades a maig 2015        
       
   País nacionalitat   Total   
   ALBÀNIA   1  
   ALEMANYA   21  
   ANDORRA   4  
   ANGOLA   1  
   ARÀBIA SAUDITA   1  
   ARGENTINA   8  
   ARMÈNIA   2  
   BANGLA DESH   4  
   BÈLGICA   1  
   BIELORÚSSIA   5  
   BOLÍVIA   6  
   BRASIL   14  
   COLÒMBIA   58  
   COREA, REPÚBLICA DE   7  
   COSTA D'IVORI   1  
   COSTA RICA   7  
   CROÀCIA   3  
   CUBA   5  
   DINAMARCA   1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   186  
   EGIPTE   11  
   EQUADOR   98  
   ESPANYA   2.057  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   13  
   ESTÒNIA   1  
   ETIÒPIA   1  
   FILIPINES   1  
   FRANÇA   12  
   GHANA   1  
   GRÈCIA   12  
   HONDURES   3  
   HONG KONG   1  
   HONGRIA   3  
   ÍNDIA   21  
   INDONÈSIA   3  
   IRAN   39  
   IRAQ   1  
   IRLANDA   3  
   ISLÀNDIA   1  
   ISRAEL   1  
   ITÀLIA   44  
   JAPÓ   1  
   KAZAKHSTAN   1  
   KENYA   1  
   LETÒNIA   1  
   LÍBAN   4  
   LITUÀNIA   4  
   LUXEMBURG   1  
   MALÀISIA   6  
   MARROC   8  
   MAURITÀNIA   1  
   MÈXIC   110  
   MOLDÀVIA   2  
   NEPAL   1  
   NICARAGUA   3  
   NORUEGA   4  
   PAÏSOS BAIXOS   3  
   PAKISTAN   11  
   PANAMÀ   2  
   PARAGUAI   1  
   PERÚ   41  
   POLÒNIA   3  
   PORTUGAL   10  
   PUERTO RICO   1  
   REGNE UNIT   2  
   ROMANIA   6  
   RÚSSIA   6  
   SALVADOR, EL   2  
   SÈRBIA   4  
   SÍRIA   3  
   SRI LANKA   1  
   SUÏSSA   1  
   TAILÀNDIA   2  
   TAIWAN   1  
   TUNÍSIA   2  
   TURQUIA   17  
   TXECA, REPÚBLICA   2  
   UCRAÏNA   8  
   URUGUAI   2  
   UZBEKISTAN   2  
   VENEÇUELA   50  
   XILE   11  
   XINA   57  
   XIPRE   1  
   TOTAL   3.063  
  Dades a maig 2015