UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.4 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per residència familiar

Descripció: Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris, distribuïts per àmbits, estudi i residència familiar a Catalunya, resta d'Espanya o a l'estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

               
      Residència familiar a: Total  
  Àmbit Màster Catalunya Resta d'Espanya Estranger  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  58  18  16  92  
  Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  28  13  6  47  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  163  19    182  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  57  6  14  77  
  Màster Universitari en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  5    3  8  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  167  10  12  189  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  2    4  6  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  305  23  2  330  
  Màster Universitari en Enginyeria tèxtil i paperera  3  3  2  8  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  8  1  10  19  
  210 ETSAB Màster Universitari en  Arquitectura  25  25  2  52  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  32  17  157  206  
  Màster Universitari en Paisatgisme  13  5  31  49  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'arquitectura  12  5  4  21  
  Màster Universitari en Urbanisme  27  3  19  49  
  230 ETSETB Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  1      1  
  Màster Universitari en Enginyeria de telecomunicació  103  28  26  157  
  Màster Universitari en Enginyeria electrònica  45  18  13  76  
  Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica    2  2  4  
  Màster Universitari en Fotònica/Photonics  17  6  4  27  
  240 ETSEIB Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems      3  3  
  Màster Universitari en Automàtica i robòtica  38  15  15  68  
  Màster Universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat  38  4  12  54  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  3      3  
  Màster Universitari en Enginyeria d'automoció  45  29  5  79  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  45  18  135  198  
  Màster Universitari en Enginyeria d'organització  76  11  4  91  
  Màster Universitari en Enginyeria industrial  683  84  5  772  
  Màster Universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering   16  9  19  44  
  Màster Universitari en Logística, transport i mobilitat  6  1    7  
  Màster Universitari en Polímers i biopolímers  1      1  
  250 ETSECCPB Erasmus Mundus en Mecànica computacional/Erasmus Mundus in Computational Mechanics      13  13  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  1    2  3  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management      21  21  
  Màster Universitari en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques    1  31  32  
  Màster Universitari en Enginyeria ambiental  23  8  20  51  
  Màster Universitari en Enginyeria de camins, canals i ports  259  24  1  284  
  Màster Universitari en Enginyeria del terreny  15  7  27  49  
  Màster Universitari en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica      1  1  
  Màster Universitari en Enginyeria estructural i de la construcció  23  11  51  85  
  Màster Universitari en Enginyeria geològica i de mines  4  2    6  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics and Water Management  1    4  5  
  Màster Universitari en Mètodes numèrics en enginyeria  22  12  9  43  
  270 FIB Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  1    8  9  
  Màster Universitari en Enginyeria informàtica   30  3  13  46  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  104  2    106  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  71  20  36  127  
  Màster Universitari en Intel·ligència artificial/Artificial Intelligence  31  16  31  78  
  280 FNB Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  9  4  4  17  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  14  11  2  27  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  82  21  2  105  
  Màster Universitari en Intervenció sostenible en el medi construït  5  6  20  31  
  295 EEBE Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  3  1  10  14  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  16  5  6  27  
  Màster Universitari en Enginyeria química   47  25  3  75  
  300 EETAC Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  22  3  19  44  
  Màster Universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/ Master in Aerospace Science and Technology  17  5  14  36  
  Màster Universitari en Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  21  1  1  23  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  6  9  52  67  
  Màster Universitari en Gestió de l'edificació  8  1  41  50  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  47  1  11  59  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de mines  21  6  6  33  
  Màster Universitari en Enginyeria dels recursos naturals  16  1  6  23  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  28  2  5  35  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i ciències de la visió  32  4  3  39  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  9  4  3  16  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  14  5  26  45  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  12    8  20  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  9    2  11  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  279  3  105  387  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  363  8  146  517  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent  142      142  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del cuir  4    16  20  
  TOTAL  3.833  605  1.304  5.742  
   Dades a desembre 2017           
                 
   País   Arquitectura   Arquitectura· BarcelonaArch (MBArch)   Paisatgisme   Tecnologia a l'arquitectura   Urbanisme   Total   
   ARÀBIA SAUDITA     1        1  
   ARGENTINA     14        14  
   BIELORÚSSIA     2        2  
   BOLÍVIA     2  1      3  
   BRASIL     8      1  9  
   BULGÀRIA     1        1  
   CATALUNYA   25  32  13  12  27  109  
   COLÒMBIA     10  2    1  13  
   COREA, REPÚBLICA DE     1        1  
   COSTA RICA     2        2  
   CROÀCIA     1        1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA     13  13    7  33  
   EQUADOR     29      2  31  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA     1        1  
   FRANÇA       1      1  
   IRAN     2  1      3  
   ITÀLIA     2  1  1  2  6  
   JAPÓ     1        1  
   LÍBAN     7        7  
   MACEDÒNIA     1        1  
   MARROC   1          1  
   MÈXIC     13  7    3  23  
   PARAGUAI     4      1  5  
   PERÚ     7  2  2    11  
   POLÒNIA     4        4  
   PORTUGAL   1          1  
   PUERTO RICO     1        1  
   RESTA d'ESPANYA   25  17  5  5  3  55  
   ROMANIA     2        2  
   RÚSSIA     2      1  3  
   SALVADOR, EL     1        1  
   SÈRBIA           1  1  
   TAIWAN     1        1  
   TUNÍSIA     1        1  
   TURQUIA     1        1  
   UCRAÏNA       1      1  
   URUGUAI     3        3  
   VENEÇUELA     5  1  1    7  
   XILE     4        4  
   XINA     9  1      10  
   XIPRE     1        1  
  TOTAL  52  206  49  21  49  377  
                 
           
   País   Estadística i investigació operativa   Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica   Total   
   CATALUNYA   58  28  86  
   RESTA d'ESPANYA   18  13  31  
   ARGENTINA   1  -  1  
   COLÒMBIA   1  -  1  
   CROÀCIA   -  1  1  
   EQUADOR   9  -  9  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   -  1  1  
   HONG KONG   -  1  1  
   IRAN   1  -  1  
   ITÀLIA   -  2  2  
   MÈXIC   2  -  2  
   UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS   -  1  1  
   VENEÇUELA   1  -  1  
   XILE   1  -  1  
   TOTAL   92  47  139  
           
                     
   País   Enginyeria aeronàutica   Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial   Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos   Enginyeria d'organització   Enginyeria espacial i aeronàutica    Enginyeria industrial   Enginyeria tèxtil i paperera   Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria   Total 
   ALEMANYA       1  3        2  6
   ANDORRA     1        2      3
   BRASIL               1    1
   CATALUNYA   163  57  5  167  2  305  3  8  710
   COLÒMBIA         1          1
   CROÀCIA           1        1
   DOMINICANA, REPÚBLICA     2              2
   EGIPTE         1        1  2
   EQUADOR     7  2    1        10
   GUATEMALA               1    1
   ÍNDIA         1  1        2
   ITÀLIA         2        1  3
   KUWAIT                 1  1
   LÍBAN                 1  1
   MÈXIC     2              2
   PERÚ         1          1
   RESTA d'ESPANYA   19  6    10    23  3  1  62
   SALVADOR, EL     1              1
   TURQUIA         1  1      3  5
   VENEÇUELA     1    2          3
   XILE                 1  1
   Total   182  77  8  189  6  330  8  19  819
                     
                 
   País   Enginyeria de telecomunicació   Enginyeria electrònica   Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació    European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   Fotònica/Photonics   Total   
   ALBÀNIA   1          1  
   ALEMANYA   1          1  
   ARGENTINA     1        1  
   ÀUSTRIA   1  1        2  
   BRASIL   1          1  
   CATALUNYA   103  45  1    17  166  
   COLÒMBIA     2        2  
   COSTA RICA   1          1  
   CUBA   1          1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   1          1  
   EQUADOR   2          2  
   FILIPINES   2          2  
   FRANÇA         2    2  
   GRÈCIA   1          1  
   HONGRIA     1        1  
   ÍNDIA   1  2        3  
   IRAN   3  2        5  
   IRAQ   1          1  
   ITÀLIA   1          1  
   JAPÓ           1  1  
   MÈXIC     1      1  2  
   NIGÈRIA   1  1        2  
   PAKISTAN     1        1  
   POLÒNIA   1        1  2  
   PORTUGAL           1  1  
   RESTA d'ESPANYA   28  18    2  6  54  
   UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS   1          1  
   VENEÇUELA   4  1        5  
   XIPRE   1          1  
  TOTAL  157  76  1  4  27  265  
                 
                             
   País   Automàtica i robòtica   Cadena de subministrament, transport i mobilitat   Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria d'automoció   Enginyeria de l'energia   Enginyeria d'organització   Enginyeria industrial   Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering   Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy   Logística, transport i mobilitat   Polímers i biopolímers   Total   
   ALEMANYA   1        6    1          8  
   ANDORRA     1    1      2          4  
   ARÀBIA SAUDITA     1                    1  
   ARGENTINA           2              2  
   AUSTRÀLIA           1              1  
   BANGLA DESH           1      1        2  
   BÈLGICA           2              2  
   BIELORÚSSIA                 1        1  
   BOLÍVIA           1              1  
   BÒSNIA I HERCEGOVINA           1              1  
   BRASIL     1      4      1        6  
   BULGÀRIA           1      1        2  
   CANADÀ           3      2        5  
   CATALUNYA   38  38  3  45  45  76  683  16    6  1  951  
   COLÒMBIA     1    1  4  2            8  
   DOMINICANA, REPÚBLICA     1                    1  
   EQUADOR   4  2    1  2  2  1          12  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA           4      1        5  
   FRANÇA           1              1  
   GRÈCIA   1        3              4  
   HONGRIA           1      1        2  
   ÍNDIA   2        10      1        13  
   INDONÈSIA           1              1  
   IRAN           3              3  
   ISRAEL           1              1  
   ITÀLIA   1        34    1  3  3      42  
   LÍBAN   1                      1  
   LITUÀNIA           3              3  
   MACEDÒNIA           1              1  
   MÈXIC     4    2  3              9  
   PAKISTAN           3              3  
   PARAGUAI   1                      1  
   POLÒNIA           6      3        9  
   PORTUGAL           7      2        9  
   REGNE UNIT           1      1        2  
   RESTA d'ESPANYA   15  4    29  18  11  84  9    1    171  
   ROMANIA           3              3  
   RÚSSIA           1              1  
   SRI LANKA           7              7  
   TAIWAN           1              1  
   TUNÍSIA           1              1  
   UCRAÏNA                 1        1  
   URUGUAI           1              1  
   VENEÇUELA   2        2              4  
   XILE           3              3  
   XINA   2  1      6              9  
  TOTAL  68  54  3  79  198  91  772  44  3  7  1  1.320  
                             
                               
   País   Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques   Enginyeria ambiental   Enginyeria de camins, canals i ports   Enginyeria del terreny   Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica   Enginyeria estructural i de la construcció   Enginyeria geològica i de mines   Erasmus Mundus en mecànica computacional   Erasmus Mundus en enginyeria i gestió costanera i marítima (COMEM)   Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management   Hidroinformàtica i gestió de l'aigua   Mètodes numèrics en enginyeria   Total   
   ALEMANYA                     1      1  
   ANDORRA       1  1                  2  
   ARGENTINA         1                1  2  
   ARMÈNIA                     1      1  
   AZERBAIDJAN                 1          1  
   BANGLA DESH                 1    1      2  
   BOLÍVIA     1    2    5              8  
   BRASIL   3          1        1      5  
   CANADÀ   4                  1      5  
   CATALUNYA     23  259  15    23  4    1    1  22  348  
   COLÒMBIA   1  2    5    5          1  2  16  
   CONGO         1                  1  
   COSTA RICA     2    1    2              5  
   DOMINICANA, REPÚBLICA         2  1  5              8  
   EGIPTE                 1    1      2  
   EQUADOR     1    5    8              14  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA                     1      1  
   ETIÒPIA                     1      1  
   GRÈCIA   3                  1      4  
   HONDURES                     1      1  
   ÍNDIA                 6    1      7  
   INDONÈSIA   1                  1      2  
   IRAN   2          2    1          5  
   ITÀLIA   8  4    1              1  1  15  
   KAZAKHSTAN                     1      1  
   KIRGUIZISTAN   1                        1  
   LÍBAN             1              1  
   LIBÈRIA                   1        1  
   MACEDÒNIA   1                        1  
   MALÀISIA                     1      1  
   MAURICI                   1        1  
   MÈXIC   2  6    1    4              13  
   NEPAL                 1          1  
   PAÏSOS BAIXOS   1                  2      3  
   PANAMÀ             2              2  
   PARAGUAI             5              5  
   PERÚ     1    4    4            1  10  
   PORTUGAL                       1    1  
   RESTA d'ESPANYA   1  8  24  7    11  2          12  65  
   ROMANIA   1                        1  
   RÚSSIA             1              1  
   SALVADOR, EL                     1      1  
   SINGAPUR                         1  1  
   SRI LANKA                     1      1  
   SUDAN                     1      1  
   TAILÀNDIA                 1          1  
   TUNÍSIA                         1  1  
   UCRAÏNA                     1      1  
   VENEÇUELA     1    1    5              7  
   VIETNAM                     1      1  
   XILE   1  2    2                1  6  
   XINA   2          1    1      1  1  6  
   TOTAL   32  51  284  49  1  85  6  13  3  21  5  43  593  
                               
                 
   País   Enginyeria informàtica   Erasmus Mundus en tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarial   Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes   Innovació i investigació en informàtica   Intel·ligència artificial   Total   
   ALEMANYA   1      3  4  8  
   ARGENTINA   1        2  3  
   BÈLGICA     1        1  
   BIELORÚSSIA     1        1  
   BRASIL     1        1  
   CANADÀ           2  2  
   CATALUNYA   30  1  104  71  31  237  
   COLÒMBIA   1          1  
   COSTA RICA   1          1  
   CUBA   1          1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA           1  1  
   EQUADOR   5      1  1  7  
   ESLOVÈNIA         1    1  
   FRANÇA         1    1  
   GRÈCIA         1  1  2  
   ÍNDIA         1  2  3  
   IRAN         3  2  5  
   IRLANDA           2  2  
   ISRAEL     1        1  
   ITÀLIA         1  1  2  
   KAZAKHSTAN     1    1    2  
   MÈXIC   1      3  3  7  
   MOLDÀVIA         1    1  
   NEPAL         1    1  
   NIGÈRIA           1  1  
   NORUEGA         1    1  
   PAÏSOS BAIXOS           1  1  
   PAKISTAN     1    1  1  3  
   PARAGUAI           1  1  
   POLÒNIA         1    1  
   RESTA d'ESPANYA   3    2  20  16  41  
   ROMANIA           1  1  
   RÚSSIA         1  2  3  
   SÍRIA     1        1  
   TAIWAN     1        1  
   TURQUIA         5  1  6  
   UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS         1    1  
   VENEÇUELA   2      4    6  
   XINA         3  2  5  
   XIPRE         1    1  
   Total   46  9  106  127  78  366  
                 
           
   País   Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines   Nàutica i Gestió del Transport Marítim   Total   
   BRASIL     1  1  
   CATALUNYA   9  14  23  
   EQUADOR   1    1  
   IRLANDA   1    1  
   ITÀLIA   1    1  
   RESTA d'ESPANYA   4  11  15  
   VENEÇUELA   1    1  
   XINA     1  1  
   Total   17  27  44  
           
           
   País   Arquitectura   Intervenció sostenible en el medi construït   Total   
   ARGENTINA     1  1  
   CATALUNYA   82  5  87  
   COLÒMBIA     2  2  
   EQUADOR     11  11  
   GRÈCIA   1    1  
   PARAGUAI     1  1  
   PERÚ     2  2  
   PORTUGAL   1    1  
   RESTA d'ESPANYA   21  6  27  
   RÚSSIA     1  1  
   XILE     2  2  
   Total   105  31  136  
           
             
   País   Ciència i enginyeria de materials   Enginyeria química   Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineer (AMASE)   Total   
   ALEMANYA   1    1  2  
   ARGENTINA       2  2  
   BRASIL       1  1  
   CATALUNYA   16  47  3  66  
   COLÒMBIA     1  2  3  
   EQUADOR   2  1    3  
   FRANÇA       1  1  
   GUATEMALA       1  1  
   MÈXIC   2    2  4  
   PUERTO RICO   1      1  
   RESTA d'ESPANYA   5  25  1  31  
   VENEÇUELA     1    1  
   Total   27  75  14  116  
             
             
   País   Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM)   Ciència i tecnologia aeroespacials   Enginyeria i gestió de les telecomunicacions   Total   
   ALEMANYA     1    1  
   ANDORRA     1    1  
   ARGENTINA     2    2  
   AUSTRÀLIA   1      1  
   ÀUSTRIA     1    1  
   BANGLA DESH   1      1  
   BOLÍVIA       1  1  
   CATALUNYA   22  17  21  60  
   CUBA   1      1  
   EQUADOR   6      6  
   ÍNDIA     7    7  
   IRAN   1      1  
   LITUÀNIA     1    1  
   NIGÈRIA   1      1  
   PAKISTAN   1      1  
   PERÚ   2      2  
   RESTA d'ESPANYA   3  5  1  9  
   TURQUIA   1      1  
   VENEÇUELA   3      3  
   VIETNAM     1    1  
   XINA   1      1  
   Total   44  36  23  103  
             
             
   País   Construcció Avançada en l'Edificació   Gestió de l'edificació   Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals   Total   
   ANDORRA       1  1  
   ARÀBIA SAUDITA   1  3    4  
   ARGENTINA   1  4  1  6  
   BRASIL     1    1  
   CATALUNYA   6  8  47  61  
   COLÒMBIA   4  4    8  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   24  6    30  
   EQUADOR   7  5  6  18  
   GRÈCIA   1      1  
   ITÀLIA   3      3  
   MÈXIC   6  6    12  
   PANAMÀ     1    1  
   PARAGUAI     1    1  
   PERÚ   3  1  1  5  
   RESTA d'ESPANYA   9  1  1  11  
   ROMANIA     1    1  
   RÚSSIA     1    1  
   VENEÇUELA   2  3    5  
   XILE     2  1  3  
   XINA     2  1  3  
   Total   67  50  59  176  
             
           
   País   Enginyeria de mines   Enginyeria dels recursos naturals   Total   
   CATALUNYA   21  16  37  
   COLÒMBIA     1  1  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   5    5  
   EQUADOR     4  4  
   MÈXIC     1  1  
   PERÚ   1    1  
   RESTA d'ESPANYA   6  1  7  
   Total   33  23  56  
           
       
   País   Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial   
   CATALUNYA   28  
   EQUADOR   1  
   IRAN   1  
   MALÀISIA   1  
   MARROC   1  
   RESTA d'ESPANYA   2  
   SALVADOR, EL   1  
   Total   35  
       
       
   País   Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió   
   CANADÀ   1  
   CATALUNYA   32  
   COLÒMBIA   1  
   ITÀLIA   1  
   RESTA d'ESPANYA   4  
   Total   39  
       
       
   País   Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos   
   CATALUNYA   9  
   EQUADOR   3  
   RESTA d'ESPANYA   4  
   Total   16  
       
           
   País   Administració i direcció d'empreses   Direcció de màrqueting   Total   
   CATALUNYA   12  9  21  
   COLÒMBIA   1  1  2  
   EQUADOR   2    2  
   ITÀLIA     1  1  
   MÈXIC   1    1  
   PERÚ   2    2  
   XILE   2    2  
   TOTAL   20  11  31  
           
             
   País   Administració i direcció d'empreses   Direcció de màrqueting   Direcció dels recursos humans i del talent   Total   
   ALEMANYA   1  4    5  
   ANDORRA     1    1  
   ARGENTINA     2    2  
   ÀUSTRIA   1  3    4  
   BOLÍVIA     4    4  
   BRASIL   1  4    5  
   BULGÀRIA     2    2  
   CANADÀ   1      1  
   CATALUNYA   279  363  142  784  
   COLÒMBIA   12  31    43  
   COSTA RICA   3  1    4  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   3  6    9  
   EGIPTE     2    2  
   EQUADOR   9  13    22  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   3  3    6  
   FRANÇA     1    1  
   GUATEMALA   3      3  
   HONDURES     2    2  
   ISLÀNDIA     1    1  
   ISRAEL   1      1  
   LÍBAN   2  1    3  
   LITUÀNIA   1      1  
   MACEDÒNIA     1    1  
   MÈXIC   6  8    14  
   NICARAGUA   2  2    4  
   NORUEGA   3      3  
   PAÏSOS BAIXOS   2  3    5  
   PANAMÀ   6  7    13  
   PARAGUAI   1  4    5  
   PERÚ   27  22    49  
   PORTUGAL     1    1  
   PUERTO RICO   1  1    2  
   REGNE UNIT   1      1  
   RESTA d'ESPANYA   3  8    11  
   ROMANIA   2      2  
   RÚSSIA   1  2    3  
   SALVADOR, EL   1  3    4  
   SUD-ÀFRICA, REPÚBLICA DE   1      1  
   Sudan     1    1  
   SUÈCIA   1      1  
   SUÏSSA   1      1  
   TURQUIA   1  3    4  
   UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS     1    1  
   URUGUAI   1      1  
   VENEÇUELA   1      1  
   XILE   4  6    10  
   ZIMBABWE   1      1  
   TOTAL   387  517  142  1.046  
             

Aquesta informació estarà disponible properament.

       
   País   Màster Universitari En Enginyeria Del Cuir   
   CATALUNYA   4  
   EGIPTE   1  
   EQUADOR   1  
   MÈXIC   14  
   Total   20  
       

Aquesta informació estarà disponible properament.

       
   País   Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat   
   ALEMANYA   2  
   ARGENTINA   1  
   CANADÀ   1  
   CATALUNYA   14  
   COLÒMBIA   2  
   COSTA RICA   1  
   EQUADOR   4  
   GIBRALTAR   1  
   ITÀLIA   1  
   MARROC   1  
   MÈXIC   10  
   RESTA d'ESPANYA   5  
   VENEÇUELA   1  
   XILE   1  
   TOTAL   45  
       
       
   País   Total   
   CATALUNYA   3.833  
   RESTA d'ESPANYA   605  
   ALBÀNIA   1  
   ALEMANYA   34  
   ANDORRA   12  
   ARÀBIA SAUDITA   6  
   ARGENTINA   37  
   ARMÈNIA   1  
   AUSTRÀLIA   2  
   ÀUSTRIA   7  
   AZERBAIDJAN   1  
   BANGLA DESH   5  
   BÈLGICA   3  
   BIELORÚSSIA   4  
   BOLÍVIA   17  
   BÒSNIA I HERCEGOVINA   1  
   BRASIL   31  
   BULGÀRIA   5  
   CANADÀ   15  
   COLÒMBIA   104  
   CONGO   1  
   COREA, REPÚBLICA DE   1  
   COSTA RICA   14  
   CROÀCIA   3  
   CUBA   3  
   DOMINICANA, REPÚBLICA   90  
   EGIPTE   7  
   EQUADOR   161  
   ESLOVÈNIA   1  
   ESTATS UNITS D'AMÈRICA   14  
   ETIÒPIA   1  
   FILIPINES   2  
   FRANÇA   7  
   GIBRALTAR   1  
   GRÈCIA   13  
   GUATEMALA   5  
   HONDURES   3  
   HONG KONG   1  
   HONGRIA   3  
   ÍNDIA   35  
   INDONÈSIA   3  
   IRAN   24  
   IRAQ   1  
   IRLANDA   3  
   ISLÀNDIA   1  
   ISRAEL   3  
   ITÀLIA   78  
   JAPÓ   2  
   KAZAKHSTAN   3  
   KIRGUIZISTAN   1  
   KUWAIT   1  
   LÍBAN   13  
   LIBÈRIA   1  
   LITUÀNIA   5  
   MACEDÒNIA   4  
   MALÀISIA   2  
   MARROC   3  
   MAURICI   1  
   MÈXIC   114  
   MOLDÀVIA   1  
   NEPAL   2  
   NICARAGUA   4  
   NIGÈRIA   4  
   NORUEGA   4  
   PAÏSOS BAIXOS   9  
   PAKISTAN   8  
   PANAMÀ   16  
   PARAGUAI   19  
   PERÚ   83  
   POLÒNIA   16  
   PORTUGAL   14  
   PUERTO RICO   4  
   REGNE UNIT   3  
   ROMANIA   10  
   RÚSSIA   13  
   SALVADOR, EL   8  
   SÈRBIA   1  
   SINGAPUR   1  
   SÍRIA   1  
   SRI LANKA   8  
   SUD-ÀFRICA, REPÚBLICA DE   1  
   SUDAN   2  
   SUÈCIA   1  
   SUÏSSA   1  
   TAILÀNDIA   1  
   TAIWAN   3  
   TUNÍSIA   3  
   TURQUIA   17  
   UCRAÏNA   3  
   UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS   4  
   URUGUAI   5  
   VENEÇUELA   45  
   VIETNAM   2  
   XILE   33  
   XINA   35  
   XIPRE   3  
   ZIMBABWE   1  
   TOTAL   5.742