UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  56  53  109  42  45  87  40  52  92  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  10  16  26  8  33  41  8  39  47  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  -  -  -  6  6  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  -  -  -  9  10  19  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  10  34  44  19  107  126  25  150  175  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  5  57  62  6  58  64  10  67  77  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 6 6 12  8  6  14  5  3  8  
  Màster en Enginyeria d'Organització   47  116  163  56  130  186  53  135  188  
  Màster en Enginyeria Industrial  21  96  117  43  183  226  56  273  329  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica   - 1 1  -  -  -  5  3  8  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  -  -  -  27  17  44  32  20  52  
  Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  16  16  32  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  64  55  119  98  107  205  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  17  14  31  5  3  8  -  -  -  
  Màster en Paisatgisme   33  11  44  29  8  37  35  14  49  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  61  57  118  28  26  54  11  10  21  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  10  10  20  5  4  9  -  -  -  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  29  29  58  10  9  19  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  44  36  80  30  22  52  29  20  49  
  230 ETSETB European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  5  6  1  3  4  1  3  4  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  3  13  16  1  5  6  -  1  1  
  Master en Enginyeria Electrònica   4  54  58  5  60  65  5  71  76  
  Màster en Enginyeria Telemàtica  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Fotònica  7  24  31  9  22  31  6  21  27  
  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT  3  2  5  1  1  2  -  -  -  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  3  67  70  16  101  117  32  125  157  
  240 ETSEIB European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)   9  12  21  7  4  11  -  -  -  
  Màster en Automàtica i Robòtica  4  63  67  4  65  69  8  60  68  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  9  9  18  18  23  41  20  34  54  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  8  29  37  6  24  30  1  2  3  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  78  79  -  79  79  1  78  79  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  -  -  -  38  141  179  
  Màster en Enginyeria d'Organització   29  68  97  24  67  91  26  65  91  
  Màster en Enginyeria Industrial  59  190  249  128  405  533  191  581  772  
  Màster en Enginyeria Nuclear  3  26  29  3  29  32  4  30  34  
  Màster en Enginyeria Química   23  33  56  31  45  76  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  9  15  24  1  5  6  3  4  7  
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  -  1  -   -   -   1  -  1  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  23  21  44  23  20  43  -  -  -  
  Màster en Sistemes Energètics Sostenibles  2  15  17  2  2  4  -  -  -  
  250 ETSECCPB Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  11  10  21  8  7  15  9  12  21  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  3  6  9  3  7  10  2  3  5  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  7  13  20  2  7  9  16  15  31  
  Màster en Enginyeria Ambiental  20  28  48  28  29  57  30  21  51  
  Màster en Enginyeria Civil  2  18  20  -  8  8  -  -  -  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  37  113  150  65  196  261  70  213  283  
  Màster en Enginyeria del Terreny  -  -  -  9  12  21  11  38  49  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  15  53  68  24  53  77  28  57  85  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  1  9  10  2  4  6  2  5  7  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  -   -   -   2  1  3  1  2  3  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  3  23  26  5  30  35  6  37  43  
  Màster en Recursos Hídrics  -   -   -   -  -  -  -  -  -  
  Master in Computational Mechanics  -  16  16  3  13  16  4  9  13  
  270 FIB European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  6  6  2  3  5  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  -  -  -  35  71  106  
  Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Computació  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Computació distribuÏda  2  6  8  -  1  1  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Informàtica  8  39  47  6  32  38  10  36  46  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  14  81  95  13  108  121  20  107  127  
  Màster en Intel·ligència Artificial  6  38  44  7  58  65  11  68  79  
  Màster en Tecnologies de la Informació   -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial  5  3  8  5  2  7  6  3  9  
  280 FNB Màster en Enginyeria Marina  -  9  9  1  13  14  5  22  27  
  Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  1  9  10  4  21  25  1  16  17  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  -  -  -  14  13  27  55  50  105  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  11  8  19  12  16  28  19  11  30  
  295 EEBE (**) Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  -  -  -  7  22  29  
  Enginyeria química   -  -  -  -  -  -  29  46  75  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  -  -  -  7  6  13  
  300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  5  27  32  5  16  21  6  30  36  
  Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  7  30  37  6  38  44  11  56  67  
  310 EPSEB Màster en Edificació  29  36  65  50  53  103  49  68  117  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  -  -  -  -  -  -  27  32  59  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  10  11  21  9  10  19  14  9  23  
  Màster Universitari en Enginyeria de Mines  8  24  32  9  31  40  5  28  33  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  4  25  29  4  36  40  3  32  35  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  28  12  40  30  9  39  27  12  39  
  390 ESAB European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Agricultura per al Desenvolupament  5  2  7  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans  1  2  3  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  2  5  7  6  2  8  9  7  16  
  410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.   29  54  83  34  57  91  -  -  -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.    
  480 IS.UPC Màster en Sostenibilitat  6  5  11  1  1  2  -  -  -  
  Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  1  2  3    1  1  -  -  -  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  19  13  32  21  21  42  22  24  46  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  22  35  57  11  18  29  -  -  -  
  TOTAL    891  2.054  2.945  1.061  2.593  3.654  1.311  3.293  4.604  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
                       
                         
  Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  -  -  -  3  9  12  7  13  20  
  Màster en Direcció de Marketing  -  -  -  -  -  -  4  7  11  
  802 EAE Màster en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  -  -  -  81  79  160  198  189  387  
  Màster en Direcció de màrqueting/Marketing Management  -  -  -  136  74  210  340  177  517  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  -  -  -  106  36  142  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  21  84  105  27  116  143  -  -  -  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  4  9  13  6  18  24  10  10  20  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  93  118  253  296  549  665  432  1.097  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  891  2.054  2.945  1.061  2.593  3.654  1.311  3.293  4.604  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  93  118  253  296  549  665  432  1.097  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  916  2.147  3.063  1.314  2.889  4.203  1.976  3.725  5.701  
  Dades a maig 2017