UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

  Centres Propis                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  69  55  124  56  53  109  42  45  87  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  17  22  39  10  16  26  8  33  41  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 5 38 43 5 57 62  6  58  64  
  Màster en Enginyeria d'Organització  34 95 129 47 116 163  56  130  186  
  Màster en Enginyeria Industrial 5 28 33 21 96 117  43  183  226  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  -  -  - 10 34 44  19  107  126  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos 5 3 8 6 6 12  8  6  14  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  4 2 6  - 1 1  -  -  -  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  13  13  26  16  16  32  -  -  -  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  16  11  27  17  14  31  5  3  8  
  Màster en Paisatgisme  33  20  53  33  11  44  28  8  36  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  76  92  168  61  57  118  28  26  54  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  11  11  22  10  10  20  5  4  9  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  24  31  55  29  29  58  10  9  19  
  Màster en Urbanisme  35  30  65  44  36  80  30  22  52  
  Màster en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  27  17  44  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  -  -  -  64  55  119  
  230 ETSETB Màster en Fotònica  8  24  32  7  24  31  9  22  31  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  5  6  1  3  4  
  Master en Enginyeria Electrònica   4  59  63  4  54  58  5  60  65  
  Màster en Enginyeria Telemàtica  3  11  14  1  1  2  -  -  -  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  4  19  23  3  13  16  1  5  6  
  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT  5  10  15  3  2  5  1  1  2  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  -  32  32  3  67  70  16  101  117  
  240 ETSEIB Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  25  28  53  23  21  44  23  20  43  
  Màster en Enginyeria Biotecnològica  2  5  7  -   -   -   -  -  -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  6  10  16  9  12  21  7  4  11  
  Màster en Automàtica i Robòtica  6  51  57  4  63  67  4  65  69  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  7  25  32  8  29  37  6  24  30  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  49  50  1  78  79    79  79  
  Màster en Enginyeria d'Organització   14  43  57  29  68  97  24  67  91  
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  19  23  3  26  29  3  29  32  
  Màster en Enginyeria Química  11  17  28  23  33  56  31  45  76  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  19  28  47  9  15  24  1  5  6  
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  4  5  1  -  1  -   -   -   
  Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  -   1  1  -   -   -   -   -   -   
  Màster en Sistemes Energètics Sostenibles  4  7  11  2  15  17  2  2  4  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  -   -   -   9  9  18  18  23  41  
  Màster en Enginyeria Industrial  -   -   -   59  190  249  128  405  533  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  4  3  7  7  13  20  2  7  9  
  Master in Computational Mechanics  3  18  21  -  16  16  3  13  16  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  7  7  14  3  6  9  3  7  10  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  5  15  20  11  10  21  8  7  15  
  Màster en Enginyeria Civil  5  33  38  2  18  20  -  8  8  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  14  45  59  37  113  150  65  196  261  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  -   -   -   2  1  3  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  17  50  67  15  53  68  24  53  77  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1  13  14  3  23  26  5  30  35  
  Màster en Recursos Hídrics  2  -  2  -   -   -   -  -  -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  12  22  34  20  28  48  28  29  57  
  Màster en Enginyeria del Terreny  -  -  -  -  -  -  9  12  21  
  Màster en Enginyeria Geològica I De Mines  1  9  10  1  9  10  2  4  6  
  270 FIB Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  1  7  8  -  3  3  -  -  -  
  Màster en Computació  2  1  3  1  1  2  -  -  -  
  Màster en Computació distribuÏda  2  8  10  2  6  8  -  1  1  
  Màster en Enginyeria Informàtica  7  28  35  8  39  47  6  32  38  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  4  3  7  -  6  6  2  3  5  
  Màster en Intel·ligència Artificial  4  46  50  6  38  44  7  58  65  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica  11  59  70  14  81  95  13  108  121  
  Màster en Tecnologies de la Informació   2  8  10  -  1  1  -  -  -  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·Ligència Empresarial  4  9  13  5  3  8  5  2  7  
  280 FNB Màster en Enginyeria Marina  -   -   -   -  9  9  1  13  14  
  Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  -   -   -   1  9  10  4  21  25  
  290 ETSAV Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  -   -   -   11  8  19  12  16  28  
  Màster en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  14  13  27  
  300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  8  34  42  5  27  32  5  16  21  
  Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  10  63  73  7  30  37  6  38  44  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  -  -  -  15  15  30  27  31  58  
  Màster en Edificació  19  30  49  15  22  37  16  16  32  
  Màster en Gestió de l'Edificació  -  -  -  -  -  -  9  9  18  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  8  12  20  10  11  21  9  10  19  
  Màster Universitari En Enginyeria De Mines  3  9  12  8  24  32  9  31  40  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  6  7  4  25  29  4  36  40  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  16  8  24  28  12  40  30  9  39  
  390 ESAB Màster en Agricultura per al Desenvolupament  3  1  4  5  2  7  -  -  -  
  Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans  1  1  2  1  2  3  -  -  -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -   -   -   1  1  2  -  -  -  
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  -   -   -   2  5  7  6  2  8  
  410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques.    4  2  6  -   -   -   -   -   -   
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.   22  36  58  29  54  83  34  57  91  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.    5  14  19  
  480 IS.UPC Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  2  7  9  1  2  3    1  1  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  9  6  15  19  13  32  21  21  42  
  Màster en Sostenibilitat  16  18  34  6  5  11  1  1  2  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  26  46  72  22  35  57  11  18  29  
  TOTAL    735  1.574  2.309  892  2.055  2.947  1.062  2.596  3.658  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
                       
                         
                         
                         
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  -  -  -  -  -  -  3  9  12  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  16  80  96  21  84  105  27  116  143  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  9  9  18  4  9  13  6  18  24  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  89  114  25  93  118  36  143  179  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  735  1.574  2.309  892  2.055  2.947  1.062  2.596  3.658  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  89  114  25  93  118  36  143  179  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  760  1.663  2.423  917  2.148  3.065  1.098  2.739  3.837  
  Dades a maig 2016