UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  17  22  39  18  20  38  14  22  36  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  5  25  30  5  27  32  6  22  28  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  10  74  84  12  73  85  14  55  69  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  26  29  6  23  29  1  20  21  
  Màster en Enginyeria d'Organització  21  49  70  8  35  43  15  37  52  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -    6  6  -  10  10  
  Màster en Enginyeria Industrial  24  105  129  22  118  140  20  89  109  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  -  -  -  5  3  8  3  -  3  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  2  7      -  -  -  -  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  8  10  18  1  15  16  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  27  17  44  32  20  52  26  19  45  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  64  55  119  86  96  182  76  80  156  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -      -  15  13  28  
  Màster en Paisatgisme  11  4  15  13  10  23  11  11  22  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  13  48  61  17  58  75  11  59  70  
  Màster en Enginyeria Electrònica  1  25  26  3  32  35  7  34  41  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  3  4  4  2  6  
  Màster en Fotònica  8  20  28  5  19  24  7  15  22  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  3  22  25  3  22  25  3  31  34  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  9  14  23  10  13  23  1  7  8  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  -  27  27    25  25    21  21  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  31  100  131  31  92  123  
  Màster en Enginyeria d'Organització  4  22  26  9  11  20  5  17  22  
  Màster en Enginyeria Industrial  72  233  305  81  247  328  61  227  288  
  Màster en Enginyeria Nuclear  2  19  21  4  15  19  3  12  15  
  Màster en Enginyeria Química  11  26  37      -  -  -  -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering  5  1  6      -  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  3  14  17      -  -  -  -  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals  13  12  25      -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  2  7  9  16  14  30  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  15  11  26  15  7  22  13  15  28  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  37  101  138  26  78  104  38  64  102  
  Màster en Enginyeria del Terreny  9  12  21  5  27  32  13  21  34  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  13  15  28  15  44  59  9  53  62  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  3  13  16  3  6  9  1  11  12  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  1  2  3  1  -  1  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  8  7  15      -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  3  4  7  1  3  4  6  5  11  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  3  14  17  3  18  21  -  8  8  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  4  6      -  -  1  1  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  3  13  16  6  18  24  3  21  24  
  Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA  -  -  -      -  11  16  27  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  24  60  84  30  60  90  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  6  55  61  13  50  63  15  52  67  
  Màster en Intel·ligència Artificial  3  39  42  5  30  35  17  60  77  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5      -  -  -  -  
  280 FNB Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  8  9    8  8  -  -  -  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  3  13  16  2  9  11  -  -  -  
  Enginyeria Naval i Oceànica  -  -  -      -  2  39  41  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  14  13  27  44  42  86  34  34  68  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  11  16  27  19  9  28  14  7  21  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  -  -  -  4  10  14  4  8  12  
  Màster en Enginyeria Química   -  -  -  16  12  28  8  14  22  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  3  5  8  9  8  17  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  3  23  26  4  20  24  3  20  23  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -      -  2  11  13  
  Master in Aerospace Science and Technology  3  8  11  2  23  25  3  11  14  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  12  16  28  17  21  38  8  13  21  
  Màster en Gestió de l'edificació  9  9  18  12  21  33  12  11  23  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  8  10  18  9  17  26  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  2  16  18  4  9  13  9  14  23  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  6  6  12  8  4  12  4  4  8  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  18  19  1  12  13  3  14  17  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  17  7  24  17  6  23  23  4  27  
  390 ESAB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals  -   -   -       -   -  -  -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  5  1  6  8  7  15  7  5  12  
  410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  29  45  74      -  -  -  -  
  Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  9  14  23  11  10  21  5  7  12  
  TOTAL CENTRES PROPIS  568  1.377  1.945  692  1.581  2.273  651  1.538  2.189  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  3  9  12  6  13  19  23  24  47  
  Màster en Direcció de màrqueting  -  -  -  4  6  10  10  6  16  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  -  -  -  139  130  269  100  128  228  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  -  -  -  231  108  339  203  119  322  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  106  36  142  79  24  103  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria de l'energia  18  78  96      -  -  -  -  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  4  9  13  7  8  15  5  11  16  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  96  121  493  301  794  420  312  732  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  568  1.377  1.945  692  1.581  2.273  651  1.538  2.189  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  96  121  493  301  794  420  312  732  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  593  1.473  2.066  1.185  1.882  3.067  1.071  1.850  2.921  
  Dades a juliol de  2020