UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                         
  Unitat Responsable Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  17  19  36  17  22  39  18  20  38  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  6  13  19  5  25  30  5  27  32  
  205 ESEIAAT Màster en Enginyeria Aeronàutica  10  34  44  10  74  84  12  73  85  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  29  30  3  26  29  6  23  29  
  Màster en Enginyeria d'Organització  21  46  67  21  49  70  8  35  43  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  -  -    6  6  
  Màster en Enginyeria Industrial  17  75  92  24  105  129  22  118  140  
  Enginyeria tèxtil i paperera  -  -  -  -  -  -  5  3  8  
  Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  -  -  -  8  10  18  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  3  6  9  5  2  7      -  
  210 ETSAB Arquitectura  -  -  -  27  17  44  32  20  52  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  64  55  119  86  96  182  
  Màster en Paisatgisme  17  2  19  11  4  15  13  10  23  
  Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  16  16  32  -  -  -      -  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  16  10  26  -  -  -      -  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  24  20  44  -  -  -      -  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  7  9  16  -  -  -      -  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  25  22  47  -  -  -      -  
  Màster en Urbanisme  23  19  42  -  -  -      -  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  3  47  50  13  48  61  17  58  75  
  Màster en Enginyeria Electrònica  3  26  29  1  25  26  3  32  35  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  5  6  1  3  4  1  3  4  
  Màster en Fotònica  5  20  25  8  20  28  5  19  24  
  Master of Science in Information and Communication Technologies  -   -   -   -   -   -       -  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies  1  4  5  -   -   -       -  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  1  41  42  3  22  25  3  22  25  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  9  9  18  9  14  23  10  13  23  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  -  41  41  -  27  27    25  25  
  Màster en Enginyeria de l'energia              31  100  131  
  Màster en Enginyeria d'Organització  20  37  57  4  22  26  9  11  20  
  Màster en Enginyeria Industrial  59  190  249  72  233  305  81  247  328  
  Màster en Enginyeria Nuclear  2  18  20  2  19  21  4  15  19  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  -   -   -   -   -   -       -  
  Màster en Enginyeria Química  18  21  39  11  26  37      -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering  4  4  8  5  1  6      -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  6  18  24  3  14  17      -  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals  12  7  19  13  12  25      -  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  2  14  16  -   -   -       -  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  7  13  20  2  7  9  16  14  30  
  Màster en Enginyeria Ambiental  14  19  33  15  11  26  15  7  22  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  24  79  103  37  101  138  26  78  104  
  Màster en Enginyeria del Terreny  -   -   -   9  12  21  5  27  32  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  9  34  43  13  15  28  15  44  59  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  -  16  16  3  13  16  3  6  9  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  -   -   -   2  1  3  1  2  3  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  11  10  21  8  7  15      -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  2  6  8  3  4  7  1  3  4  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2  15  17  3  14  17  3  18  21  
  Màster en Enginyeria Civil  -   -   -   -   -   -       -   
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  -   -   -   2  4  6      -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  2  20  22  3  13  16  6  18  24  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  -  -  -  24  60  84  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  6  37  43  6  55  61  13  50  63  
  Màster en Intel.ligència Artificial  4  19  23  3  39  42  5  30  35  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  1  1  2  3  5      -  
  Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  1  -  1  -   -   -      -  
  European Master in Distributed Computing  1  3  4  -  -  -      -  
  280 FNB Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  -  9  9  1  8  9    8  8  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim  1  9  10  3  13  16  2  9  11  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  -   -   -   14  13  27  44  42  86  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  11  8  19  11  16  27  19  9  28  
  295 EEBE Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  -  -  -  4  10  14  
  Enginyeria química   -  -  -  -  -  -  16  12  28  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  -  -  -  3  5  8  
  Màster en Enginyeria en Energia  9  35  44  18  78  96      -  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  1  5  6  3  23  26  4  20  24  
  Master in Aerospace Science and Technology  -  9  9  3  8  11  2  23  25  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada en l'Edificació  15  15  30  12  16  28  17  21  38  
  Màster en Gestió de l'Edificació  -  -  -  9  9  18  12  21  33  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  -  -  -  8  10  18  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  6  16  22  2  16  18  4  9  13  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  7  4  11  6  6  12  8  4  12  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  21  24  1  18  19  1  12  13  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  24  8  32  17  7  24  17  6  23  
  390 ESAB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals  1  1  2  -   -   -       -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  2  5  7  5  1  6  8  7  15  
  410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  22  49  71  29  45  74      -  
  Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  12  7  19  9  14  23  11  10  21  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  13  15  28  -   -   -      -  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  -   -   -  3  9  12  6  13  19  
  Màster en Direcció de màrqueting  -  -  -  -  -  -  4  6  10  
  802 EAE Màster en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  -  -  -  -  -  -  139  130  269  
  Màster en Direcció de màrqueting/Marketing Management  -  -  -  -  -  -  231  108  339  
  Màster en Direcció dels recursos humans i del talent  -  -  -  -  -  -  106  36  142  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  3  9  12  4  9  13  7  8  15  
  TOTAL  562  1.319  1.881  593  1.473  2.066  1.185  1.882  3.067  
  Dades a Juliol de 2020