UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.11 Titulacions Interuniversitàries de Màster

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                                                 
  CENTRE Estudis de màster Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18  
  200 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques UAB 52 58 94 87 94 3.016 3.252 5.312 4.776 5.312 50 54 89 80 89 46 54 87 78 86  
  230 Master's degree in Computer Vision (semipresencial) UAB 15 34 37 37 44 780 1.746 1.824 1.596 1.908 13 29 30 27 32 13 29 30 19 28  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) UPF - - - 7 13 - - - 360 467 - - - 6 8 - - - 1 11  
  270 Màster en Lògica pura i aplicada UB 7 4 4 11 9 240 240 131 599 290 4 4 2 10 5 5 0 4 0 7  
  Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica UB - - 6 11 14 - - 360 660 717 - - 6 11 12 - - 6 11 8  
  240 Màster en Enginyeria biomèdica UB 96 110 98 76 73 4.440 4.560 3.596 3.373 3.289 74 76 60 56 55 29 52 61 46 60  
  250 Màster en Oceanografia i gestió del medi marí UB 43 42 59 43 54 2.880 2.100 2.889 1.914 2.511 48 35 48,15 32 42 47 25 44 27 37  
  390 Màster en Aqüicultura UB 17 19 12 13 14 900 1.140 720 780 840 15 19 12 13 14 14 17 11 13 16  
  No assignat Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania UB 89 98 111 130 153 2.940 3.600 3.890 4.715 5.410 49 60 64,833 79 90 26 24 28 32 44  
  Dades a gener 2019