UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.10 Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris matriculats i distribuïts segons la titulació d'accés als estudis
Període de referència: 2015-2016

                 
      Titulació de procedència   Total  
  Àmbit Màster UPC Resta d'Universitats Estatals Universitats Estrangeres Sense Informació  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa 24,7% 51,7% 23,6% -  89  
  Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 61,0% 24,4% 14,6% -  41  
  205 ESEIAAT (*) Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica 97,6% 2,4% 0,0% -  126  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 68,8% 9,4% 21,9% -  64  
  Màster Universitari en Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 50,0% 28,6% 21,4% -  14  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 76,1% 14,4% 9,6% -  188  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 92,2% 7,4% 0,4% -  230  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura 95,5% 4,5% 0,0% -  44  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 10,9% 7,6% 81,5% -  119  
  Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana 11,1% 22,2% 66,7% -  9  
  Màster Universitari en Paisatgisme 18,9% 21,6% 59,5% -  37  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura 17,5% 12,3% 70,2% -  57  
  Màster Universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura 35,3% 29,4% 35,3% -  17  
  Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 4,3% 8,7% 87,0% -  23  
  Màster Universitari en Urbanisme 22,8% 3,5% 73,7% -  57  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació 65,8% 16,7% 17,5% -  120  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica 52,2% 31,3% 16,4% -  67  
  Master Universitari Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT) 33,3% 16,7% 50,0% -  6  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica 0,0% 25,0% 75,0% -  4  
  Màster Universitari en Fotònica 22,6% 58,1% 19,4% -  31  
  Màster Universitari en Tecnologies de la informació i la comunicació 0,0% 0,0% 100,0% -  2  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica 39,7% 30,1% 30,1% -  73  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitatat 48,8% 24,4% 26,8% -  41  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials 53,3% 20,0% 26,7% -  30  
  Màster Universitari en Enginyeria d'automoció 53,8% 38,8% 7,5% -  80  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 76,8% 13,7% 9,5% -  95  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 89,6% 9,3% 1,1% -  538  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear 27,5% 27,5% 45,0% -  40  
  Màster Universitari en Enginyeria Química  50,0% 40,8% 9,2% -  76  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 9,1% 18,2% 72,7% -  11  
  Erasmus Mundus Master in Environomical Pathways for Sustainable Energy Sistems (SELECT) 0,0% 0,0% 100,0% -  4  
  Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat 70,0% 30,0% 0,0% -  10  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 22,2% 62,2% 15,6% -  45  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Anàlisi estructural de Monuments i Construccions Històriques 0,0% 0,0% 100,0% -  11  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental 12,3% 31,6% 56,1% -  57  
  Màster Universitari en Enginyeria Civil 50,0% 10,0% 40,0% -  10  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 96,6% 2,7% 0,8% -  263  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny 33,3% 9,5% 57,1% -  21  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 20,7% 20,7% 58,6% -  29  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció 14,3% 10,4% 75,3% -  77  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines 66,7% 33,3% 0,0% -  6  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics 4,8% 4,8% 90,5% -  21  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 0,0% 33,3% 66,7% -  3  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 0,0% 0,0% 100,0% -  15  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics And Water Management 10,0% 10,0% 80,0% -  10  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria 52,9% 32,4% 14,7% -  34  
  270 FIB Màster Universitari en Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing 0,0% 0,0% 100,0% -  1  
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 26,3% 34,2% 39,5% -  38  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 0,0% 0,0% 100,0% -  7  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 0,0% 0,0% 100,0% -  5  
  Màster Universitari en Innovació I Recerca en Informàtica (MIRI) 53,7% 19,0% 27,3% -  121  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial 18,5% 38,5% 43,1% -  65  
  Màster Universitari en Tecnologies de la Informació 0,0% 0,0% 100,0% -  1  
  280 FNB Màster  Universitari en Enginyeria Marina 66,7% 8,3% 25,0% -  12  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 76,0% 16,0% 8,0% -  25  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura 81,5% 18,5% 0,0% -  27  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït 35,7% 7,1% 57,1% -  28  
  300 EETAC Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) 38,5% 0,0% 61,5% -  26  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 23,8% 14,3% 61,9% -  21  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions 72,7% 0,0% 27,3% -  22  
  310 EPSEB Màster Universitari en Edificació 81,3% 15,6% 3,1% -  32  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació 12,1% 13,8% 74,1% -  58  
  Màster Universitari en Gestió d'Edificació 0,0% 0,0% 100,0% -  18  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines 62,5% 15,0% 22,5% -  40  
  Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals 26,3% 36,8% 36,8% -  19  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial 70,0% 15,0% 15,0% -  40  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria I Ciències de la Visió 90,2% 7,3% 2,4% -  41  
  390 ESAB European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis 0,0% 0,0% 100,0% -  5  
  Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos 50,0% 12,5% 37,5% -  8  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 59,3% 39,6% 1,1% -  91  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat 21,4% 11,9% 66,7% -  42  
  Màster Universitari en Sostenibilitat 33,3% 0,0% 66,7% -  3  
  Màster Universitari en Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació 100,0% 0,0% 0,0% -  1  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%  12  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%  160  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%  210  
  820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%  163  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%  24  
  TOTAL 51,3% 14,6% 20,9% 13,2%  4.311  
  Dades a juliol de 2018  
  (*) Durant el curs 2015-2016 s'han fusionat els centre 220 ETSEIAT i 320 EET en el centre 205 ESEIAAT