UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

               
  Estudis de 1r i 2n cicles  
   
  Centre Titulades/ats 2015-2016  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. EN AERONAUTICA 1 7 8 6,31  
  205 ESEIAAT ENG. INDUSTRIAL 15 54 69 6,14  
  210 ETSAB ARQUITECTURA 173 138 311 6,47  
  230 ETSETB ENG. DE TELECOMUNICACIO 47 217 264 6,63  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 39 154 193 6,39  
  240 ETSEIB ENG. QUIMICA 10 9 19 6,27  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS 12 77 89 7,07  
  250 ETSECCPB ENGINYERIA GEOLOGICA - 7 7 6,72  
  270 FIB ENG. INFORMATICA 9 86 95 6,74  
  290 ETSAV ARQUITECTURA 79 76 155 6,66  
  Titulats de 1er i 2n cicle 385 825 1210 6,56  
   
   
  Estudis de 2n cicle  
   
  Centre Titulades/ats 2015-2016  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. EN AERONAUTICA 1 7 8 6,44  
  205 ESEIAAT ENG. INDUSTRIAL 5 26 31 6,26  
  205 ESEIAAT ENG. EN AUTOMÀTICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL - 7 7 6,55  
  205 ESEIAAT ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL (orientat a l'edificacio) 16 62 78 6,42  
  230 ETSETB ENG. DE TELECOMUNICACIO 9 26 35 7,07  
  230 ETSETB ENG. EN ELECTRONICA 13 67 80 7,12  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL - 14 14 6,61  
  240 ETSEIB ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL 1 2 3 6,44  
  240 ETSEIB ENG. QUIMICA - 2 2 6,44  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS 2 12 14 6,99  
  270 FIB ENG. INFORMATICA 1 8 9 7,14  
  280 FNB LLIC. DE MAQUINES NAVALS 1 3 4 6,49  
  280 FNB LLIC. DE NAUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 3 11 14 7,23  
  300 EETAC ENG. DE TELECOMUNICACIO 1 - 1 7,21  
  310 EPSEB ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL (orientat a l'edificacio) 4 5 9 7,06  
  330 EPSEM ENG.DE MINES - 1 1 7,39  
  340 EPSEVG ENG. EN AUTOMÀTICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL 2 8 10 6,75  
  Titulats de 2n cicle 59 261 320 6,78  
   
  Total centres propis 444 1086 1530 6,61