UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2012-2013

  Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Matemàtiques  20  12  32  9  7  6  16 50,0%  11 34,4%  1 3,1%  4 12,5%  
  210 ETSAB Arquitecte  123  165  288  116  6  9  11 3,8%  19 6,6%  62 21,5%  196 68,1%  
  220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica  47  22  69  48  7  6  19 27,5%  23 33,3%  19 27,5%  8 11,6%  
  Eng. Industrial  80  13  93  50  6  8  8 8,6%  17 18,3%  22 23,7%  46 49,5%  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  109  17  126  66  7  8  11 8,7%  28 22,2%  32 25,4%  55 43,7%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  289  81  370  193  7  7  36 9,7%  131 35,4%  95 25,7%  108 29,2%  
  Eng. Química  22  31  53  23  7  7  7 13,2%  22 41,5%  14 26,4%  10 18,9%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  72  18  90  45  7  8  3 3,3%  13 14,4%  31 34,4%  43 47,8%  
  Eng. Geològica  16  10  26  7  7  8  4 15,4%  4 15,4%  8 30,8%  10 38,5%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  113  7  120  38  7  8  13 10,8%  27 22,5%  21 17,5%  59 49,2%  
  290 ETSAV Arquitectura  53  64  117  72  7  8  14 12,0%  15 12,8%  22 18,8%  66 56,4%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS    944  440  1.384  667  7  8  142 10,3%  310 22,4%  327 23,6%  605 43,7%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats            
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                
                                   
                                   
  Estudis de 2n cicles. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques  -  3  3  -  7  5  -  -  1 33,3%  -  -  2 66,7%  
  220 ETSEIAT Eng. Industrial  61  7  68  15  7  4  4 5,9%  39 57,4%  11 16,2%  14 20,6%  
  Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  15  1  16  2  7  5  1 6,3%  8 50,0%  3 18,8%  4 25,0%  
  Eng. en Organització Industrial  79  16  95  10  7  4  -  -  49 51,6%  22 23,2%  24 25,3%  
  Eng. Aeronàutica   11  1  12  7  7  4  2 16,7%  2 16,7%  5 41,7%  3 25,0%  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  25  1  26  5  7  4  2 7,7%  11 42,3%  5 19,2%  8 30,8%  
  Eng. de Telecomunicació  13  4  17  6  7  6  -  -  5 29,4%  4 23,5%  8 47,1%  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  14  1  15  3  7  4  2 13,3%  10 66,7%  1 6,7%  2 13,3%  
  Eng. en Organització Industrial  31  4  35  7  7  4  5 14,3%  16 45,7%  3 8,6%  11 31,4%  
  Eng. Química  10  5  15  2  7  4  -  -  8 53,3%  5 33,3%  2 13,3%  
  Eng. de Materials  10  5  15  3  7  5  1 6,7%  5 33,3%  6 40,0%  3 20,0%  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  40  6  46  9  7  5  1 2,2%  16 34,8%  13 28,3%  16 34,8%  
  270 FIB Eng. en Informàtica  11  3  14  3  7  5  -  -  3 21,4%  5 35,7%  6 42,9%  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim  8  5  13  1  7  5  -  -  5 38,5%  4 30,8%  4 30,8%  
  300 EPSC Eng. de Telecomunicació  26  2  28  1  7  3  11 39,3%  11 39,3%  5 17,9%  1 3,6%  
  310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació  12  10  22  -  7  4  3 13,6%  11 50,0%  2 9,1%  6 27,3%  
  330 EPSEM Eng. de Mines  19  8  27  4  7  3  16 59,3%  9 33,3%  -  -  2 7,4%  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  11  1  12  -  7  4  3 25,0%  1 8,3%  3 25,0%  5 41,7%  
  TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS    402  88  490  78  7  4  51 10,4%  218 44,5% 98 20,0%  123 25,1%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                    
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                    
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres propis                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
   200 FME   Dipl. en Estadística   5  2  7  1  7  11  -  -  -  -  1 14,3%  6 85,7%  
   250 ETSECCPB   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils   25  8  33  -  7  7  -  -  5 15,2%  6 18,2%  22 66,7%  
   Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans   5  3  8  2  7  8  -  -  1 12,5%  1 12,5%  6 75,0%  
   270 FIB   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   23  3  26  -  7  8  -  -  -  -  1 3,8%  25 96,2%  
   Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes   31  1  32  3  7  7  1 3,1%  1 3,1%  5 15,6%  25 78,1%  
   280 FNB   Dipl. en Màquines Navals   14  2  16  -  6  6  3 18,8%  4 25,0%  3 18,8%  6 37,5%  
   Dipl. en Navegació Marítima   27  6  33  3  7  5  2 6,1%  20 60,6%  5 15,2%  6 18,2%  
   Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell   39  14  53  6  6  6  4 7,5%  12 22,6%  13 24,5%  24 45,3%  
   300 EPSC   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació   15  10  25  1  7  7  -  -  2 8,0%  8 32,0%  15 60,0%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica   30  9  39  3  7  5  1 2,6%  19 48,7%  10 25,6%  9 23,1%  
   Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació   21  4  25  3  6  7  -  -  -  -  3 12,0%  22 88,0%  
   310 EPSEB   Arquitecte Tècnic   9  3  12  1  6  10  -  -  -  -  -  -  12 100,0%  
   Eng. Tècn. en Topografia   28  14  42  -  6  5  -  -  15 35,7%  16 38,1%  11 26,2%  
   320 EET   Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil   -  3  3  -  6  9  -  -  -  -  -  -  3 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   14  -  14  1  6  7  -  -  -  -  7 50,0%  7 50,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   4  3  7  1  6  9  -  -  -  -  1 14,3%  6 85,7%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   29  3  32  3  6  6  1 3,1%  -  -  8 25,0%  23 71,9%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   16  3  19  2  6  6  1 5,3%  -  -  4 21,1%  14 73,7%  
   Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge   9  1  10  6  6  6  -  -  1 10,0%  4 40,0%  5 50,0%  
   330 EPSEM   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   9  -  9  -  6  7  -  -  -  -  2 22,2%  7 77,8%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   1  1  2  -  6  8  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   5  3  8  -  6  8  1 12,5%  -  -  3 37,5%  4 50,0%  
   Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines   6  -  6  -  6  8  -  -  -  -  -  -  6 100,0%  
   340 EPSEVG   Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió   11  5  16  2  6  8  -  -  5 31,3%  -  -  11 68,8%  
   Eng. Tècn. Industrial -Mecànica   38  -  38  4  6  7  1 2,6%  -  -  14 36,8%  23 60,5%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electricitat   13  1  14  -  6  7  -  -  -  -  5 35,7%  9 64,3%  
   Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial   1  1  2  1  6  7  -  -  -  -  -  -  2 100,0%  
   Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial   5  -  5  -  6  10  1 20,0%  -  -  -  -  4 80,0%  
   Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics   12  1  13  1  6  11  1 7,7%  1 7,7%  1 7,7%  10 76,9%  
   370 FOOT   Dipl. en Òptica i Optometria   6  12  18  1  6  6  1 5,6%  5 27,8%  7 38,9%  5 27,8%  
   390 ESAB   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries   4  12  16  -  6  7  -  -  -  -  7 43,8%  9 56,3%  
   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries   7  2  9  1  7  7  -  -  -  -  2 22,2%  7 77,8%  
   Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria   16  4  20  1  6  8  -  -  -  -  2 10,0%  18 90,0%  
   TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS     478  134  612  47  6  7  18 2,9%  91 14,9%  139 22,7%  364 59,5%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                      
                                   
                                   
                                   
  Estudis de 1r cicle. Centres adscrits                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  14  8  22  -  6  7  -  -  -  -  5 22,7%  17 77,3%  
  Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Gestió  5  2  7  1  6  7  -  -  -  -  4 57,1%  3 42,9%  
  802 EAE Dipl. en Ciències Empresarials  5  4  9  -  6  6  -  -  1 11,1%  7 77,8%  1 11,1%  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica  21  -  21  2  6  7  -  -  -  -  2 9,5%  19 90,5%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat  6  1  7  -  6  8  -  -  -  -  -  -  7 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial  3  2  5  1  6  7  -  -  -  -  -  -  5 100,0%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  6  -  6  -  6  8  -  -  -  -  2 33,3%  4 66,7%  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica  5  -  5  -  7  6  -  -  2 40,0%  -  -  3 60,0%  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  11  -  11  1  7  6  -  -  4 36,4%  4 36,4%  3 27,3%  
  Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial  7  -  7  4  6  6  -  -  -  -  2 28,6%  5 71,4%  
  860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial  3  -  3  -  7  8  -  -  -  -  1 33,3%  2 66,7%  
  TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS    86  17  103  9  6  7  -  -  7 6,8%  27 26,2%  69 67,0%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats                  
  (2) El valor d'n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg                      
                                   
                                   
  Dades a novembre 2013