UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

                           
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  210 ETSAB Arquitectura  3.060,00  2.649,00  237,00  81,00  93,00 13,43%  -  -  474,00  40,80  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica  162,00  45,00  105,00  6,00  6,00 72,22%  -  -  12,00  2,16  
    Enginyeria Industrial  1.225,50  429,00  373,50  181,50  241,50 64,99%  -  -  377,00  16,34  
    Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  27,00  -  -  18,00  9,00 100,00%  -  -  1,50  0,36  
    Enginyeria en Organització Industrial  506,00  161,00  165,00  150,00  30,00 68,18%  -  -  29,50  6,75  
  230 ETSETB Enginyeria De Telecomunicació  2.809,50  2.664,00  127,50  9,00  9,00 5,18%  18,00  -  610,50  37,46  
    Enginyeria Electrònica  198,00  135,00  33,00  18,00  12,00 31,82%  18,00  -  55,50  2,64  
  240 ETSEIB Enginyeria Industrial  2.890,50  2.025,00  466,50  234,00  165,00 29,94%  102,00  -  752,50  38,54  
    Enginyeria en Organització Industrial  -  -  -  -  -  -  -  -  27,00  -  
    Enginyeria Química  237,00  165,00  24,00  30,00  18,00 30,38%  -  -  17,00  3,49  
    Enginyeria de Materials  -  -  -  -  -  -  -  -  9,00  -  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  1.466,50  504,50  570,00  189,50  202,50 65,60%  12,00  -  20,00  18,56  
    Enginyeria Geològica  42,00  21,00  21,00  -  - 50,00%  -  -  -  0,56  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  838,50  222,00  450,00  45,00  121,50 73,52%  -  -  23,00  11,18  
  280 FNB Llicenciatura en Màquines Navals  12,00  12,00  -  -  -  -  -  -  -  0,16  
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  57,00  57,00  -  -  -  -  -  -  6,50  0,76  
  290 ETSAV Arquitectura  2.093,00  1.309,00  464,00  140,00  180,00 37,46%  -  -  143,50  27,91  
  300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  28,50  28,50  -  -  -  -  -  -  11,00  0,38  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  18,00  6,00  6,00  6,00  - 66,67%  -  -  -  0,24  
  340 EPSEVG Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  72,00  60,00  -  12,00  - 16,67%  -  -  -  0,96  
  TOTAL CENTRES PROPIS  15.743,00  10.493,00  3.042,50  1.120,00  1.087,50 33,35%  150,00  -  2.569,50  209,24  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC                      
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals                    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres