UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

                           
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  200 FME Llicenciatura De Ciències I Tècniques Estadístiques  216,00  210,00  6,00  -  - 2,78%  -  -  16,00  3,13  
  Llicenciatura De Matemàtiques  -  -  -  -  - 0,00%  15,00  -  43,50  -  
  210 ETSAB Arquitectura  16.408,50  13.959,00  1.566,00  388,50  495,00 14,93%  -  -  2.656,00  218,78  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica  2.106,00  1.245,00  430,50  190,50  240,00 40,88%  6,00  -  299,00  28,08  
  Enginyeria D'Automàtica I Electrònica Industrial  108,00  3,00  72,00  27,00  6,00 97,22%  -  -  16,50  1,44  
  Enginyeria D'Organització Industrial  1.612,50  642,00  637,50  150,00  183,00 60,19%  -  -  168,50  21,50  
  Enginyeria Industrial  7.504,50  3.744,50  1.739,50  810,00  1.210,50 50,10%  -  -  1.228,60  100,06  
  230 ETSETB Enginyeria De Telecomunicació  10.814,00  9.489,50  654,00  375,00  295,50 12,25%  76,50  -  1.333,50  144,19  
  Enginyeria Electrònica  1.144,50  832,50  139,50  61,50  111,00 27,26%  132,00  -  63,00  15,26  
  240 ETSEIB Enginyeria D'Organització Industrial  261,50  144,50  105,00  -  12,00 44,74%  24,00  -  47,00  3,49  
  Enginyeria De Materials (Titulació Conjunta Amb La Ub)  380,00  288,50  84,00  -  7,50 24,08%  6,00  -  106,00  5,07  
  Enginyeria Industrial  18.231,50  13.763,00  2.620,50  1.014,00  834,00 24,51%  286,50  -  2.876,00  243,09  
  Enginyeria Química  1.959,50  1.433,00  322,50  72,00  132,00 26,87%  12,00  -  378,00  28,82  
  250 ETSECCPB Enginyeria De Camins, Canals I Ports  4.432,50  2.842,00  1.040,00  273,00  277,50 35,88%  -  -  251,00  56,11  
  Enginyeria Geològica  566,50  434,50  57,00  39,00  36,00 23,30%  -  -  31,00  7,55  
  Enginyeria Tècnica D'Obres Públiques, Especialitat En Construccions Civils  36,00  6,00  3,00  13,50  13,50 83,33%  -  -  1,00  0,48  
  Enginyeria Tècnica D'Obres Públiques, Especialitat En Hidrologia  1,50  -  -  -  1,50 100,00%  -  -  -  0,02  
  Enginyeria Tècnica D'Obres Públiques, Especialitat En Transports I Serveis Urbans  4,50  -  1,50  1,50  1,50 100,00%  -  -  -  0,06  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  3.636,00  2.434,50  757,50  151,50  292,50 33,04%  -  -  358,00  48,48  
  Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Gestió  580,50  355,50  135,00  67,50  22,50 38,76%  -  -  10,50  7,74  
  Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Sistemes  459,00  262,50  142,50  -  54,00 42,81%  -  -  13,50  6,12  
  280 FNB Diplomatura De Màquines Navals  180,00  171,00  -  9,00  - 5,00%  -  -  67,50  2,47  
  Diplomatura De Navegació Marítima  90,00  90,00  -  -  - 0,00%  -  -  22,00  1,25  
  Enginyeria Tècnica Naval, Especialitat En Propulsió I Serveis Del Vaixell  709,50  643,50  16,50  16,50  33,00 9,30%  -  -  103,00  9,46  
  Llicenciatura De Màquines Navals  454,50  442,50  12,00  -  - 2,64%  -  -  40,25  6,06  
  Llicenciatura De Nàutica I Transport Marítim  469,50  393,00  60,00  16,50  - 16,29%  -  -  56,50  6,26  
  290 ETSAV Arquitectura  8.507,00  6.580,00  1.205,00  388,00  334,00 22,65%  -  -  816,50  113,43  
  300 EETAC Enginyeria De Telecomunicació  124,50  51,00  55,50  18,00  - 59,04%  -  -  23,75  1,66  
  Enginyeria Tècnica D'Aeronàutica, Especialitat En Aeronavegació  75,00  39,00  36,00  -  - 48,00%  -  -  25,00  1,00  
  Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En Sistemes De Telecomunicació  168,00  42,00  84,00  21,00  21,00 75,00%  -  -  15,50  2,24  
  Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En Telemàtica  273,00  105,00  63,00  105,00  - 61,54%  -  -  43,00  3,64  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica  376,50  124,50  114,00  12,00  126,00 66,93%  -  -  0,50  6,02  
  Enginyeria D'Organització Industrial  435,00  345,00  75,00  15,00  - 20,69%  -  -  54,00  5,80  
  Enginyeria Tècnica De Topografia  106,50  48,00  42,00  12,00  4,50 54,93%  -  -  35,00  1,42  
  320 EET Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En So I Imatge  66,00  16,50  33,00  -  16,50 75,00%  -  -  -  0,88  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electricitat  225,00  45,00  112,50  22,50  45,00 80,00%  -  -  -  3,00  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  360,00  135,00  22,50  90,00  112,50 62,50%  6,00  -  10,50  4,80  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Mecànica  90,00  45,00  -  -  45,00 50,00%  -  -  21,50  1,20  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Química Industrial  45,00  -  22,50  22,50  - 100,00%  -  -  -  0,60  
  330 EPSEM Enginyeria De Mines  126,00  36,00  45,00  30,00  15,00 71,43%  -  -  -  1,68  
  Enginyeria Tècnica De Mines, Especialitat En Explotació De Mines  33,00  -  -  -  33,00 100,00%  -  -  -  0,44  
  Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En Sistemes Electrònics  82,50  -  -  16,50  66,00 100,00%  -  -  -  1,10  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  22,50  6,00  16,50  -  - 73,33%  -  -  -  0,30  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Mecànica  49,50  -  16,50  33,00  - 100,00%  -  -  -  0,66  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Química Industrial  49,50  -  16,50  16,50  16,50 100,00%  -  -  -  0,66  
  340 EPSEVG Enginyeria D'Automàtica I Electrònica Industrial  152,50  92,50  48,00  12,00  - 39,34%  -  -  68,50  2,03  
  Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Gestió  1.008,00  525,00  315,00  147,00  21,00 47,92%  -  -  0,50  14,40  
  Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En Sistemes Electrònics  825,00  495,00  165,00  115,50  49,50 40,00%  -  -  30,50  11,00  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electricitat  147,00  84,00  42,00  -  21,00 42,86%  -  -  -  1,96  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  336,00  210,00  84,00  21,00  21,00 37,50%  -  -  -  4,48  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Mecànica  882,00  483,00  252,00  126,00  21,00 45,24%  -  -  21,00  11,76  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Química Industrial  90,00  45,00  22,50  -  22,50 50,00%  -  -  -  1,20  
  370 FOOT Diplomatura D'Òptica I Optometria  18,00  -  -  -  18,00 100,00%  -  -  21,00  0,35  
  390 ESAB Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat En Explotacions Agropecuàries  10,00  10,00  -  -  - 0,00%  -  -  2,00  0,13  
  Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat En Hortofructicultura I Jardineria  10,00  10,00  -  -  - 0,00%  -  -  11,00  0,13  
  Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat En Indústries Agràries I Alimentàries  -  -  -  -  - 0,00%  -  -  6,00  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS  87.059,50  63.402,00  13.490,00  4.900,00  5.267,50 27,17%  564,00  -  11.391,60  1.162,93  
                           
  CENTRES ADSCRITS                      
                           
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  820 EUETIB Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electricitat  72,00  16,50  -  16,50  39,00 77,1%  -  -  1,50  0,96  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  193,50  39,00  16,50  33,00  105,00 79,8%  -  -  -  2,58  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Mecànica  115,50  -  33,00  -  82,50 100,0%  -  -  3,00  1,54  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Química Industrial  16,50  -  -  -  16,50 100,0%  -  -  -  0,22  
  840 EUPMT Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Gestió  132,00  49,50  -  16,50  66,00 62,5%  -  -  -  1,76  
  Enginyeria Tècnica De Telecomunicació, Especialitat En Telemàtica  33,00  -  -  16,50  16,50 100,0%  -  -  -  0,44  
  Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  33,00  -  -  -  33,00 100,0%  -  -  -  0,44  
  860 EEI Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat En Química Industrial  247,50  115,50  115,50  16,50  - 53,3%  -  -  -  3,30  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  843,00  220,50  165,00  99,00  358,50 73,8%      4,50  11,24  
   
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC                    
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals                    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres