UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.8 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a l'estranger

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar a l'estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                       
      Centres Adscrits Total  
    200
FME
210
ETSAB
220
ETSEIAT
230
ETSETB 
240
ETSEIB
250
ETSECCPB 
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
300
EETAC
310
EPSEB
320
EET
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
EUOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
820 EUETIB 840 EUPMT 860
EEI
Total  
  Alemanya  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Andorra  2  5  3  4  12  6  7  1  1  3  9  4  4  6  -  5  72  -  8  2  13  3  -  26 98  
  Argentina  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Bèlgica  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Brasil  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  1  -  -  -  1 4  
  Bulgària  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  - 3  
  Colòmbia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1 2  
  Cuba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Eslovàquia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  França  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  1 2  
  Grècia  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  - 2  
  Iran  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  - 2  
  Itàlia  -  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  - 5  
  Japó  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Malàisia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  -  21  -  -  32  -  -  -  -  -  -  - 32  
  Marroc  -  5  -  1  1  3  2  1  -  -  3  -  -  3  -  4  23  -  1  1  2  -  -  4 27  
  Mèxic  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  - 2  
  Perú  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  - 2  
  Portugal  -  5  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  -  -  -  -  -  - 6  
  República Dominicana  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Rússia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Suècia  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Veneçuela  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  - 2  
  Xina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  Xipre  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  - 1  
  TOTAL  2  32  3  6  14  11  10  3  2  4  17  15  4  31  1  12  167  -  9  4  16  4  -  33  200  
  Dades a maig de 2014