UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

Centres propis                  
                         
  Centre Estudis de grau 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  68  209  277  70  213  283  68  214  282  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  154  135  289  155  137  292  141  136  277  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  41  118  159  43  137  180  42  135  177  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  39  25  64  49  21  70  47  20  67  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  26  207  233  17  115  132  22  184  206  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  7  149  156  11  177  188  13  169  182  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  31  278  309  26  296  322  21  264  285  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  42  248  290  43  231  274  43  222  265  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  120  611  731  125  566  691  127  556  683  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  43  254  297  40  242  282  42  223  265  
  Grau en Enginyeria Mecànica  45  304  349  51  317  368  51  277  328  
  Grau en Enginyeria Química  49  85  134  44  88  132  41  81  122  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  330  367  697  212  246  458  101  110  211  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  679  710  1.389  828  793  1.621  918  854  1.772  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   1  17  18    4  4  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   10  30  40    5  5  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   10  47  57  3  16  19  2  8  10  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  2  27  29    3  3  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació  189  829  1.018  208  809  1.017  194  772  966  
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  -  -  -  11  44  55  10  83  93  
  Grau en Enginyeria Física  57  178  235  61  179  240  57  173  230  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  4  27  31    5  5  -  3  3  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  480  1.650  2.130  458  1.598  2.056  463  1.557  2.020  
  Grau en Enginyeria Química  2  4  6  1  3  4  -  -  -  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica  -  -  -  15  26  41  32  63  95  
  250 ETSECCPB Grau en Ciències i Tecnologies del Mar  -  -  -  21  32  53  46  55  101  
  Grau en Enginyeria Ambiental  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Civil   111  318  429  108  330  438  111  333  444  
  Grau en Enginyeria Civil (Pla 2020)  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  57  201  258  45  175  220  44  174  218  
  Grau en Enginyeria Geològica  19  35  54  13  26  39  6  19  25  
  Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports  -  -  -      -  -  -  -  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  20  44  64  32  81  113  46  118  164  
  Grau en Enginyeria Informàtica  158  1.572  1.730  166  1.601  1.767  177  1.609  1.786  
  Grau en Intel·ligència artificial                    
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  63  251  314  50  270  320  50  264  314  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  49  199  248  42  201  243  50  195  245  
  Grau en Tecnologies Marines  25  143  168  24  141  165  27  135  162  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  82  92  174  55  64  119  27  27  54  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  243  298  541  273  323  596  301  313  614  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   142  94  236  133  89  222  134  97  231  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   66  185  251  67  188  255  58  197  255  
  Grau en Enginyeria de Materials   32  97  129  30  103  133  29  115  144  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   37  333  370  37  315  352  35  305  340  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   75  475  550  63  521  584  75  502  577  
  Grau en Enginyeria Mecànica   81  848  929  70  829  899  79  821  900  
  Grau en Enginyeria Química   203  302  505  181  282  463  180  256  436  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  38  92  130  13  40  53  4  17  21  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  10  24  34  4  10  14  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  114  310  424  153  408  561  160  473  633  
  Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica  17  64  81  19  60  79  23  55  78  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  51  226  277  60  227  287  62  231  293  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  26  80  106  11  77  88  12  93  105  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  24  101  125  24  123  147  28  125  153  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  266  442  708  257  405  662  260  417  677  
  Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació  13  42  55  5  23  28  9  25  34  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  4  33  37  4  22  26  9  27  36  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   5  15  20  1  3  4  -  -  -  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  4  60  64  8  105  113  9  151  160  
  Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  -  9  9    1  1  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)                    
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  7  53  60  10  56  66  8  51  59  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  16  138  154  16  139  155  15  138  153  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  2  19  21  1  9  10  -  4  4  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  8  94  102  9  102  111  12  96  108  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  10  61  71  2  22  24  4  9  13  
  Grau en Enginyeria Mecànica  14  205  219  21  214  235  21  231  252  
  Grau en Enginyeria Minera  11  34  45  10  32  42  10  34  44  
  Grau en Enginyeria Química  53  86  139  27  45  72  35  48  83  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  158  292  450  164  292  456  156  304  460  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  -  1  1      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  2  78  80  2  69  71  3  55  58  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  7  105  112  7  75  82  13  88  101  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  17  139  156  16  146  162  19  164  183  
  Grau en Enginyeria Informàtica  15  162  177  20  184  204  30  172  202  
  Grau en Enginyeria Mecànica  62  361  423  56  334  390  57  306  363  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   284  104  388  283  103  386  269  94  363  
  Grau en Òptica i Optometria (Pla 2020)  -  -  -      -  -  -  -  
  390 EEABB Grau en Enginyeria Agrícola  38  115  153  14  62  76  11  34  45  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  40  71  111  28  33  61  18  16  34  
  Grau en Enginyeria Alimentària  107  75  182  109  73  182  106  70  176  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques  -  -  -  36  50  86  47  69  116  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  117  113  230  105  105  210  104  90  194  
  Grau en Paisatgisme  -  -  -  -  -  -  13  10  23  
  TOTAL GRAU PROPIS  5.432  15.800  21.232  5.376  15.491  20.867  5.437  15.343  20.780  
  % GLOBAL ESTUDIS PROPIS  25,58% 74,42%   25,76% 74,24%   26,16% 73,84%    
                       
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Enginyeria Física  -  4  4  1  7  8  1  9  10  
    Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Matemàtiques  -  4  4  1  12  13  1  17  18  
    Grau en Enginyeria Biomèdica - Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
    Grau en Enginyeria Biomèdica - Grau en Enginyeria Física  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
    Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  2  2  -  2  2  
    Grau en Enginyeria Civil - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   -  1  1  -  1  1  -  1  1  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  4  4  -  2  2  -  -  -  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  3  3  -  2  2  -  2  2  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  -  8  8  -  6  6  -  6  6  
    Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  2  2  -  3  3  -  2  2  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  4  4  -  3  3  -  2  2  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física  2  2  4  2  2  4  1  2  3  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Informàtica  -  5  5  -  5  5  -  4  4  
    Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  5  5  -  5  5  -  4  4  
    Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  7  7  -  3  3  -  2  2  
    Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  1  12  13  -  9  9  1  8  9  
    Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  1  3  4  1  3  4  -  3  3  
    Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
    Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  2  13  15  1  8  9  1  5  6  
    Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  3  3  -  2  2  -  3  3  
    Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  10  52  62  9  58  67  9  54  63  
    Grau en Enginyeria Informàtica - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
    Grau en Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  3  26  29  6  26  32  8  28  36  
  TOTAL CFIS  19  161  180  21  159  180  22  155  177  
  % GLOBAL ESTUDIS CFIS  10,56% 89,44%   11,67% 88,33%   12,43% 87,57%    
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat                     
   
   
  Centres adscrits  
  Centre Estudis de grau 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  86  195  281  109  200  309  125  220  345  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes  -  -  -  8  49  57  16  100  116  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  132  144  276  153  162  315  175  191  366  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  149  378  527  165  388  553  169  385  554  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  23  23  46  49  40  89  74  65  139  
  804 CITM Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  7  207  214  7  246  253  12  256  268  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  18  28  46  39  44  83  70  53  123  
  Grau en Fotografia i Creació Digital  17  10  27  2  4  6  1  1  2  
  Grau en Multimèdia  59  138  197  48  123  171  58  124  182  
  TOTAL GRAUS ADSCRITS  491  1.123  1.614  580  1.256  1.836  700  1.395  2.095  
  % GLOBAL ESTUDIS ADSCRITS  30,42% 69,58%   31,59% 68,41%   33,41% 66,59%    
                       
     
  TOTAL CENTRES PROPIS 5.432 15.800 21.232 5.376 15.491 20.867 5.437 15.343 20.780  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 491 1.123 1.614 580 1.256 1.836 700 1.395 2.095  
  TOTAL UPC   5.923 16.923 22.846 5.956 16.747 22.703 6.137 16.738 22.875  
  % GLOBAL ESTUDIS UPC  25,93% 74,07%   26,23% 73,77%   26,83% 73,17%    
  Dades a novembre de 2021