UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

  Centres propis                  
                         
  Centre Estudis de grau 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  73  203  276  67  213  280  68  209  277  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  135  126  261  153  137  290  154  135  289  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  36  127  163  36  106  142  41  118  159  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  24  31  55  35  35  70  39  25  64  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  53  432  485  24  258  282  26  207  233  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4  119  123  6  137  143  7  149  156  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  16  212  228  25  279  304  31  278  309  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  46  239  285  44  238  282  42  248  290  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  145  690  835  127  665  792  120  611  731  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  36  258  294  36  254  290  43  254  297  
  Grau en Enginyeria Mecànica  31  221  252  44  301  345  45  304  349  
  Grau en Enginyeria Química  37  45  82  45  67  112  49  85  134  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  534  549  1.083  468  478  946  330  367  697  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  415  404  819  531  547  1.078  679  710  1.389  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   22  151  173  9  63  72  1  17  18  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   31  96  127  17  57  74  10  30  40  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   31  184  215  17  106  123  10  47  57  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  14  91  105  5  52  57  2  27  29  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació  98  463  561  147  698  845  189  829  1.018  
  Grau en Enginyeria Física  44  163  207  49  176  225  57  178  235  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  14  98  112  7  50  57  4  27  31  
  Grau Fase Inicial Comuna  27  87  114  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   34  91  125  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  441  1.647  2.088  462  1.643  2.105  480  1.650  2.130  
  Grau en Enginyeria Química  107  161  268  18  29  47  2  4  6  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   137  359  496  120  327  447  111  318  429  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  81  278  359  62  223  285  57  201  258  
  Grau en Enginyeria Geològica  39  58  97  25  45  70  19  35  54  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  20  44  64  
  Grau en Enginyeria Informàtica  135  1.517  1.652  144  1.574  1.718  158  1.572  1.730  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  46  249  295  57  242  299  63  251  314  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  46  189  235  51  202  253  49  199  248  
  Grau en Tecnologies Marines  24  143  167  26  143  169  25  143  168  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  114  148  262  96  121  217  82  92  174  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  190  226  416  217  257  474  243  298  541  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   -  -  -  151  88  239  142  94  236  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   -  -  -  66  187  253  66  185  251  
  Grau en Enginyeria de Materials   -  -  -  34  88  122  32  97  129  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   -  -  -  37  343  380  37  333  370  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   -  -  -  77  474  551  75  475  550  
  Grau en Enginyeria Mecànica   -  -  -  72  909  981  81  848  929  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  189  275  464  203  302  505  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  69  234  303  60  178  238  38  92  130  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  23  66  89  14  47  61  10  24  34  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  31  107  138  71  218  289  114  310  424  
  Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica  12  27  39  17  58  75  17  64  81  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  35  231  266  44  242  286  51  226  277  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  28  112  140  18  52  70  26  80  106  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  22  124  146  25  120  145  24  101  125  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  11  33  44  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  321  482  803  288  449  737  266  442  708  
  Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació  93  223  316  29  98  127  13  42  55  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  -  -  -  4  36  40  4  33  37  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   17  60  77  6  14  20  5  15  20  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  -  -    -  -  -  4  60  64  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  25  134  159  6  45  51  7  53  60  
  Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  14  42  56  4  19  23  -  9  9  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  15  117  132  11  126  137  16  138  154  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4  43  47  3  28  31  2  19  21  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  4  67  71  5  92  97  8  94  102  
  Grau en Enginyeria en organització industrial              10  61  71  
  Grau en Enginyeria Mecànica  14  186  200  15  227  242  14  205  219  
  Grau en Enginyeria Minera  -  -  -  9  17  26  11  34  45  
  Grau en Enginyeria Química  30  36  66  34  45  79  53  86  139  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  149  282  431  164  287  451  158  292  450  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  3  13  16  -  3  3  -  1  1  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  6  92  98  7  90  97  2  78  80  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  24  143  167  4  71  75  7  105  112  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  10  109  119  17  152  169  17  139  156  
  Grau en Enginyeria Informàtica  56  358  414  12  154  166  15  162  177  
  Grau en Enginyeria Mecànica  11  137  148  66  372  438  62  361  423  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   315  106  421  306  107  413  284  104  388  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  47  106  153  38  107  145  38  115  153  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  51  83  134  48  72  120  40  71  111  
  Grau en Enginyeria Alimentària  116  93  209  104  81  185  107  75  182  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  118  122  240  124  118  242  117  113  230  
  TOTAL GRAU  4.934  14.023  18.957  5.349  15.812  21.161  5.432  15.800  21.232  
     
                       
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Enginyeria Física  -  -  -  -  -  -  -  4  4  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  4  4  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  6  6  -  2  2  -  1  1  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  6  6  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Matemàtiques  -  7  7  -  2  2  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  1  1  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  4  4  -  4  4  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1  8  9  -  8  8  -  8  8  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  4  4  -  3  3  -  1  1  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  8  8  -  7  7  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  2  12  14  1  14  15  1  12  13  
  Grau en Matemàtiques - Grau en Enginyeria Informàtica  1  13  14  2  25  27  3  26  29  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  1  5  6  1  3  4  1  3  4  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  4  4  -  3  3  -  1  1  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  1  18  19  1  11  12  2  13  15  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  3  3  -  3  3  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  9  49  58  8  50  58  10  52  62  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  4  4  -  4  4  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  1  1  -  3  3  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física  1  1  2  1  2  3  2  2  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  4  4  -  5  5  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  1  1  -  1  1  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Informàtica  -  -  -  -  3  3  -  5  5  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CFIS  16  158  174  14  155  169  19  161  180  
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat                     
                         
 
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  120  265  385  92  212  304  86  195  281  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  61  73  134  99  107  206  132  144  276  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  149  361  510  145  392  537  149  378  527  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  -  -  -  -  -  -  23  23  46  
  804 CITM Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  6  117  123  11  166  177  7  207  214  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  -  -  -  -  -  -  18  28  46  
  Grau en Fotografia i Creació Digital  41  29  70  25  18  43  17  10  27  
  Grau en Multimèdia  51  153  204  55  143  198  59  138  197  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica   150  83  233  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   75  200  275  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   45  344  389  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   78  480  558  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Mecànica   77  882  959  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   104  140  244  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  16  65  81  19  87  106  5  15  20  
  Grau en Enginyeria Química  21  35  56  1  14  15  6  10  16  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  6  35  41  20  45  65  -  -  -  
  TOTAL GRAUS  1.000  3.262  4.262  467  1.184  1.651  502  1.148  1.650  
                         
                   
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.934 14.023 18.957 5.349 15.812 21.161 5.432 15.800 21.232  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 1.000 3.262 4.262 467 1.184 1.651 502 1.148 1.650  
  TOTAL UPC   5.934 17.285 23.219 5.816 16.996 22.812 5.934 16.948 22.882  
  Dades a juny de 2019