UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

Centres propis
                         
  Centre Estudis de grau 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  66  201  267  73  203  276  67  213  280  
  205 ESEIAAT (*) Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  129  129  258  135  126  261  153  137  290  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  36  150  186  36  127  163  36  106  142  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  29  28  57  24  31  55  35  35  70  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  56  432  488  53  432  485  24  258  282  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  3  137  140  4  119  123  6  137  143  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  18  201  219  16  212  228  25  279  304  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  45  232  277  46  239  285  44  238  282  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  146  680  826  145  690  835  127  665  792  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  37  242  279  36  258  294  36  254  290  
  Grau en Enginyeria Mecànica  39  223  262  31  221  252  44  301  345  
  Grau en Enginyeria Química  32  43  75  37  45  82  45  67  112  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  604  607  1.211  534  549  1.083  468  478  946  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  254  231  485  415  404  819  531  547  1.078  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   35  225  260  22  151  173  9  63  72  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   37  104  141  31  96  127  17  57  74  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   39  203  242  31  184  215  17  106  123  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  21  133  154  14  91  105  5  52  57  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació  -  -  -  98  463  561  147  698  845  
  Grau en Enginyeria Física  37  153  190  44  163  207  49  176  225  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  17  117  134  14  98  112  7  50  57  
  Grau Fase Inicial Comuna  60  264  324  27  87  114  -  -  -  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   33  89  122  34  91  125  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  460  1.546  2.006  441  1.647  2.088  462  1.643  2.105  
  Grau en Enginyeria Química  100  161  261  107  161  268  18  29  47  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   150  393  543  137  359  496  120  327  447  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  126  389  515  81  278  359  62  223  285  
  Grau en Enginyeria Geològica  31  60  91  39  58  97  25  45  70  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  130  1.443  1.573  135  1.517  1.652  144  1.574  1.718  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  38  242  280  46  249  295  57  242  299  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  42  178  220  46  189  235  51  202  253  
  Grau en Tecnologies Marines  23  132  155  24  143  167  26  143  169  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  148  169  317  114  148  262  96  121  217  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  133  153  286  190  226  416  217  257  474  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   -  -  -  -  -  -  151  88  239  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   -  -  -  -  -  -  66  187  253  
  Grau en Enginyeria de Materials   -  -  -  -  -  -  34  88  112  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   -  -  -  -  -  -  37  343  380  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   -  -  -  -  -  -  77  474  551  
  Grau en Enginyeria Mecànica   -  -  -  -  -  -  72  909  981  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  -  -  -  189  275  464  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  62  231  293  69  234  303  60  178  238  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  31  82  113  23  66  89  14  47  61  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  -  -  -  31  107  138  71  218  289  
  Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica  -  -  -  12  27  39  17  58  75  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  32  261  293  35  231  266  44  242  286  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  20  75  95  28  112  140  18  52  70  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  26  146  172  22  124  146  25  120  145  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  33  92  125  11  33  44  -  -  -  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  -  -  -  321  482  803  288  449  737  
  Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació  482  822  1.304  93  223  316  29  98  127  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  -  -  -  -  -  -  4  36  40  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   24  92  116  17  60  77  6  14  20  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners  14  58  72  14  42  56  4  19  23  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  27  126  153  25  134  159  6  45  51  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  11  120  131  15  117  132  11  126  137  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4  56  60  4  43  47  3  28  31  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  4  75  79  4  67  71  5  92  97  
  Grau en Enginyeria Mecànica  15  217  232  14  186  200  15  227  242  
  Grau en Enginyeria Minera  -  -  -  -  -  -  9  17  26  
  Grau en Enginyeria Química  33  35  68  30  36  66  34  45  79  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  164  261  425  149  282  431  164  287  451  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  3  18  21  3  13  16  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  5  90  95  6  92  98  7  90  97  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  22  194  216  24  143  167  4  71  75  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  10  93  103  10  109  119  17  152  169  
  Grau en Enginyeria Informàtica  10  142  152  56  358  414  12  154  166  
  Grau en Enginyeria Mecànica  50  317  367  11  137  148  66  372  438  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   323  114  437  315  106  421  306  107  413  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  56  114  170  47  106  153  38  107  145  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  59  112  171  51  83  134  48  72  120  
  Grau en Enginyeria Alimentària  108  83  191  116  93  209  104  81  185  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  112  118  230  118  122  240  124  118  242  
  TOTAL GRAU  4.894  13.834  18.728  4.934  14.023  18.957  5.349  15.812  21.151  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
                 
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  6  6  -  6  6  -  2  2  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  6  6  -  1  1  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Matemàtiques  -  8  8  -  7  7  -  2  2  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  2  2  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1  12  13  1  8  9  -  8  8  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  1  1  -  4  4  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica  -  -  -  -  4  4  -  4  4  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  4  4  -  4  4  -  3  3  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  8  8  -  8  8  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  4  14  18  2  12  14  1  14  15  
  Grau en Matemàtiques -Grau en Enginyeria Informàtica  1  13  14  1  13  14  2  25  27  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  1  6  7  1  5  6  1  3  4  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  5  5  -  4  4  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  1  13  14  1  18  19  1  11  12  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  2  2  -  3  3  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  7  39  46  9  49  58  8  50  58  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  -  -  -  1  1  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física  -  -  -  1  1  2  1  2  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Informàtica  -  -  -  -  -  -  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  1  1  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  -  -  -  1  1  -  1  1  
  TOTAL CFIS  15  141  156  16  158  174  14  155  169  
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat               
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  125  238  363  120  265  385  92  212  304  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  28  34  62  61  73  134  99  107  206  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  134  330  464  149  361  510  145  392  537  
  804 CITM Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  3  43  46  6  117  123  11  166  177  
  Grau en Fotografia i Creació Digital  69  45  114  41  29  70  25  18  43  
  Grau en Multimèdia  48  161  209  51  153  204  55  143  198  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  137  94  231  150  83  233  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de l'Energia  76  213  289  75  200  275  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  46  333  379  45  344  389  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  60  489  549  78  480  558  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Mecànica  85  881  966  77  882  959  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química  103  133  236  104  140  244  -  -  -  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  14  55  69  16  65  81  19  87  106  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  17  30  47  6  35  41  1  14  15  
  Grau en Enginyeria Química  26  35  61  21  35  56  20  45  65  
  TOTAL GRAUS  971  3.114  4.085  1.000  3.262  4.262  467  1.184  1.651  
                         
                   
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.894 13.834 18.728 4.934 14.023 18.957 5.349 15.812 21.151  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 971 3.114 4.085 1.000 3.262 4.262 467 1.184 1.651  
  TOTAL UPC   5.865 16.948 22.813 5.934 17.285 23.219 5.816 16.996 22.802  
  Dades actualitzades a març 2017