UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                     
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   21  33  54  14  41  55  18  41  59  19  50  69  13  51  64  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  28  29  57  31  31  62  39  25  64  33  35  68  28  32  60  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  35  43  8  29  37  12  45  57  14  45  59  12  40  52  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  35  255  290  33  241  274  51  248  299  59  243  302  54  253  307  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   12  56  68  10  51  61  7  56  63  11  52  63  13  51  64  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   29  144  173  25  166  191  23  143  166  36  143  179  34  161  195  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   10  53  63  7  54  61  14  54  68  10  50  60  11  50  61  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   187  177  364  166  196  362  169  194  363  178  160  338  195  157  352  
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   2  17  19                  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   5  20  25  -  2  2  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   1  4  5  -  1  1  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   1  9  10  68  341  409  64  249  313  59  175  234  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   97  449  546  -  -  -  -  -  -  11  44  55  47  177  224  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació   -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  4  48  52  
  Grau en Enginyeria Física   13  31  44  11  37  48  21  41  62  13  40  53  12  39  51  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   1  14  15  -  2  2  -  -  -      -      -  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   81  384  465  114  343  457  110  342  452  90  308  398  103  302  405  
  Grau en Enginyeria Química   34  50  84  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  
  GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  26  41  17  38  55  
  250 ETSECCPB  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar   -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  32  53  32  29  61  
  Grau en Enginyeria Civil   23  90  113  22  89  111  34  82  116  36  86  122  30  89  119  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   4  33  37  9  26  35  12  29  41  6  30  36  11  35  46  
  Grau en Enginyeria Geològica   14  17  31  5  9  14  -  -  -      -  -  -  -  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  20  44  64  18  46  64  17  45  62  
  Grau en Enginyeria Informàtica  38  385  423  40  378  418  45  366  411  39  377  416  55  355  410  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  11  48  59  14  55  69  10  60  70  9  65  74  12  63  75  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  9  43  52  12  50  62  10  45  55  9  46  55  13  44  57  
  Grau en Tecnologies Marines  5  37  42  5  36  41  7  27  34  7  37  44  11  47  58  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  49  67  116  52  59  111  63  67  130  57  47  104  62  42  104  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   40  16  56  35  24  59  33  30  63  35  23  58  32  22  54  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   17  43  60  13  51  64  17  53  70  15  54  69  12  58  70  
  Grau en Enginyeria de Materials   6  41  47  10  31  41  8  35  43  10  30  40  9  38  47  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   8  96  104  9  96  105  13  92  105  12  86  98  10  87  97  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   19  102  121  14  117  131  14  122  136  11  125  136  25  101  126  
  Grau en Enginyeria Mecànica   19  193  212  15  203  218  23  202  225  18  215  233  29  202  231  
  Grau en Enginyeria Química   56  89  145  54  75  129  52  76  128  51  72  123  51  70  121  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  30  106  136  40  130  170  39  90  129  37  89  126  28  100  128  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  12  25  37  6  35  41  9  38  47  12  38  50  12  31  43  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  2  10  12  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  84  102  18  65  83  25  102  127  12  105  117  12  111  123  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  4  4  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  1  3  4                  -  -  -  -  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  45  67  112  42  62  104  56  71  127  53  88  141  57  87  144  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  2  7  9  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  -  -  -  1  6  7  -  -  -      -  6  13  19  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  -  -  -  4  59  63  6  51  57  1  57  58  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   5  33  38  3  38  41  6  45  51  2  41  43  3  36  39  
  Grau en Enginyeria Minera   -  -  -  2  6  8  -  16  16  2  12  14  4  8  12  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  -  -  -  13  16  29      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   20  99  119  15  94  109  13  102  115  21  132  153  30  115  145  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   33  63  96  43  77  120  36  68  104  41  72  113  34  79  113  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   28  146  174  22  142  164  14  153  167  20  126  146  38  154  192  
  Grau en Enginyeria Informàtica   1  51  52  7  60  67  6  54  60  7  61  68  11  45  56  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    76  23  99  78  22  100  61  24  85  66  23  89  71  22  93  
  390 EEABB  Grau en Enginyeria Agrícola   7  27  34  11  25  36  9  24  33      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   14  14  28  13  13  26  8  18  26      -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Alimentària   32  31  63  30  15  45  28  18  46  31  18  49  28  18  46  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques   -  -  -  -  -  -  -  -  -  25  40  65  17  27  44  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   25  27  52  36  25  61  28  32  60  25  28  53  39  15  54  
  Grau en Paisatgisme   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  9  22  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.234  3.880  5.114  1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  1.358  3.653  5.011  
  % GLOBAL ESTUDIS  24,13% 75,87%   24,17% 75,83%   25,17% 74,83%   25,61% 74,39%   27,10% 72,90%    
  (1) Inclou l'entrada al febrer                    
                                     
                                     
  CENTRES ADSCRITS                                 
                                     
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020*   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  62  94  25  47  72  17  51  68  44  59  103  46  74  120  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes         -  -  -  -  -  -  8  49  57  9  58  67  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   35  44  79  40  41  81  44  51  95  39  49  88  60  69  129  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   53  92  145  32  119  151  48  109  157  41  94  135  43  91  134  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  -  -  -  23  23  46  28  16  44  21  26  47  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   3  73  76  6  69  75  3  72  75  2  68  70  6  64  70  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  -  -  -  14  21  35  23  20  43  31  13  44  
  Grau en Multimèdia   11  32  43  14  29  43  14  33  47  10  28  38  12  24  36  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -   -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -   -   -   -  -  -  2  3  5  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   6  37  43  10  42  52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   140  340  480  127  347  474  165  363  528  195  383  578  228  419  647  
  % GLOBAL ESTUDIS  29,17% 70,83%   26,79% 73,21%   31,25% 68,75%   33,74% 66,26%   35,24% 64,76%    
                                     
                                     
                                   
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.234  3.880  5.114  1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  1.358  3.653  5.011  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  140  340  480  127  347  474  165  363  528  195  383  578  228  419  647  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.374  4.220  5.594  1.290  3.996  5.286  1.409  4.061  5.470  1.457  4.049  5.506  1.586  4.072  5.658  
  % GLOBAL ESTUDIS  24,56% 75,44%   24,40% 75,60%   25,76% 74,24%   26,46% 73,54%   28,03% 71,97%    
  Dades a setembre de 2021