UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.16 Titulacions Interuniversitàries de Grau

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

                                                 
  CENTRE  Estudis de grau Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19  
  200 Grau en Estadística UB 168 184 267 286 302 9.180 9.780 13.944 14.646 14.968 153 163 232 244 249 15 35 26 38 43  
  Grau en Economia - Estadística (Itinerari doble) UB ND 95 105 112 83 6.480 7.140 7.784 7.944 6.310 108 119 130 132 105 - 4 2 ND 12  
  270 Bachelor's degree in Bioinformatics UPF - - 37 57 86 - - 2.220 3384 4.932 - - 37 56 82 - - - - 15  
  390 Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB ND 128 182 205 198 3.600 7.560 10.914 12480 11.928 60 126 182 208 199 - 0 27 ND 42  
  Dades a gener 2020