UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

  CENTRES PROPIS                        
   
  Centre Titulació 13-14 14-15 15-16  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana expedient Mitjana de permanència  
  200 FME Grau en Matemàtiques  9  25  34  11  37  48  15  36  51  7,30  4,9  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  4  11  15  15  21  36  22  17  39  7,26  4,3  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  2  24  26  5  31  36  5  26  31  6,75  5,1  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2  1  3  8  1  9  10  6  16  6,87  4,8  
  Grau en Enginyeria elèctrica  -  22  22  1  34  35  -  27  27  6,40  5,1  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  -  26  26  3  39  42  3  32  35  6,52  5,0  
  Grau en Enginyeria mecànica  2  51  53  9  46  55  12  52  64  6,90  4,7  
  Grau en Enginyeria química  6  7  13  8  8  16  12  8  20  6,96  4,6  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  6  31  37  11  44  55  12  52  64  7,09  4,4  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  7  37  44  27  98  125  30  124  154  6,51  4,9  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  1  12  13  10  29  39  6  47  53  6,88  4,7  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  24  22  46  6,79  6,0  
  Grau en Estudis d'arquitectura  -  -  -  29  21  50  36  21  57  6,69  5,5  
  230 ETSETB Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  2  15  17  6  41  47  9  57  66  7,13  5,0  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  5  13  18  6  18  24  10  25  35  6,81  5,1  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  -  6  6  8  6  14  9  51  60  6,84  5,0  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  1  5  6  2  17  19  7  18  25  7,05  5,3  
  Grau en Enginyeria física  -  -  -  3  20  23  7  30  37  7,69  4,1  
  Grau en Enginyeria telemàtica  2  4  6  2  15  17  1  25  26  6,77  5,6  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  4  8  12  18  23  41  15  22  37  6,79  5,0  
  Grau en Enginyeria de materials  -  -  -  1  3  4  5  12  17  6,38  5,0  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  38  114  152  83  234  317  78  270  348  6,59  4,8  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  14  35  49  29  85  114  21  58  79  7,76  4,9  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  23  80  103  34  103  137  21  46  67  7,73  5,6  
  Grau en Enginyeria geològica        2  4  6  4  9  13  7,85  5,3  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  12  106  118  22  142  164  15  175  190  6,98  5,0  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  2  12  14  4  15  19  8  46  54  6,91  4,7  
  Grau en Nàutica i transport marítim  1  6  7  6  24  30  4  26  30  7,05  5,0  
  Grau en Tecnologies marines    2  2  2  5  7  -  9  9  6,45  5,3  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  -  4  4  6,84  6,0  
  Grau en Estudis d'arquitectura  -  -  -  3  -  3  28  27  55  7,08  5,8  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  4  11  15  1  28  29  6  31  37  6,69  4,8  
  Grau en Enginyeria telemàtica  1  7  8  2  13  15  5  19  24  7,09  5,0  
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  4  13  17  10  37  47  11  50  61  6,98  5,7  
  Grau en Enginyeria d'aeroports  1  3  4  4  9  13  6  16  22  6,83  5,6  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  -  -  -  -  -  -  93  137  230  6,27  5,8  
  Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  121  189  310  124  178  302  7  11  18  6,10  5,5  
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  4  15  19  11  26  37  7  18  25  6,60  5,4  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  4  15  19  2  18  20  3  11  14  6,70  4,6  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  1  13  14  1  23  24  4  16  20  7,02  4,1  
  Grau en Enginyeria elèctrica  1  10  11  1  12  13  2  14  16  7,04  4,7  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1  15  16  1  16  17  2  17  19  6,83  4,8  
  Grau en Enginyeria mecànica  1  19  20  5  47  52  5  43  48  6,68  4,7  
  Grau en Enginyeria química  6  6  12  9  8  17  10  6  16  6,81  4,9  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  18  20  38  28  24  52  22  41  63  6,85  4,8  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  -  -  -  -  5  5  3  10  13  6,61  5,4  
  Grau en Enginyeria elèctrica  -  17  17  1  13  14  -  16  16  6,52  4,7  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  2  8  10  1  23  24  4  12  16  6,80  4,5  
  Grau en Enginyeria informàtica  -  6  6  -  6  6  4  10  14  6,78  5,3  
  Grau en Enginyeria mecànica  1  41  42  13  36  49  3  52  55  6,48  5,4  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  40  16  56  72  19  91  64  12  76  6,77  5,0  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  3  8  11  9  14  23  12  11  23  6,58  5,1  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  9  13  22  5  15  20  5  14  19  6,63  5,3  
  Grau en Enginyeria alimentària  9  4  13  11  9  20  28  9  37  6,81  4,9  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  8  5  13  10  7  17  11  14  25  6,74  5,0  
  Total  382  1.107  1.489  689  1.750  2.439  746  1.970  2.716  6,81  
                             
  CENTRES ADSCRITS                        
   
  Centre Titulació 13-14 14-15 15-16  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana expedient Mitjana de permanència  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  29  21  50  28  30  58  35  62  97  6,68  4,5  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  8  16  24  21  32  53  13  37  50  6,89  4,4  
  804 CITM Grau en Fotografia i creació digital  13  2  15  24  13  37  13  10  23  7,31  4,8  
  Grau en Multimèdia  3  23  26  9  25  34  7  36  43  7,03  4,9  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria biomèdica  21  13  34  21  21  42  24  14  38  7,03  4,7  
  Grau en Enginyeria de l'energia  12  39  51  13  42  55  16  40  56  7,20  4,8  
  Grau en Enginyeria elèctrica  4  43  47  7  41  48  9  52  61  6,85  4,9  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  7  76  83  1  73  74  10  87  97  6,72  5,0  
  Grau en Enginyeria mecànica  9  111  120  18  124  142  16  116  132  6,80  5,0  
  Grau en Enginyeria química  11  18  29  7  15  22  16  14  30  6,80  5,2  
  860 EEI Grau en Enginyeria en organització industrial  -  -  -  3  4  7  2  10  12  6,96  4,5  
  Grau en Enginyeria química  2  5  7  10  4  14  5  7  12  7,07  5,2  
  Total  119  367  486  162  424  586  166  485  651  6,87  
                             
                             
  TOTAL CENTRES PROPIS  382  1.107  1.489  689  1.750  2.439  653  1.970  2.716  6,81  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  119  367  486  162  424  586  166  485  651  6,87  
  TOTAL UPC  501  1.474  1.975  851  2.174  3.025  819  2.455  3.367      
  Dades a desembre 2016