UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2012-2013

                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Grau En Matemàtiques  9  5  14  2 7,281 4,00  14 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  8  1  9  7 7,602 4,00  9 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics  6  -  6  3 7,875 4,00  6 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Grau En Enginyeria De La Construcció  53  21  74  7 7,293 4,00  74 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Grau En Enginyeria Informàtica  26  1  27  6 7,45 4,00  27 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  300 EETAC Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació  5  1  6  - 7,123 4,00  6 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  300 EETAC Grau En Enginyeria Telemàtica  3  1  4  - 7,975 4,00  4 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació  217  134  351  77 6,394 4,00  351 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia  5  4  9  - 6,811 4,00  9 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  13  6  19  11 6,875 4,00  19 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria De Tecnologia I Disseny Tèxtil  1  -  1  - 6,47 4,00  1 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria Elèctrica  11  2  13  4 7,035 4,00  13 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  16  -  16  5 6,998 4,00  16 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria Mecànica  19  1  20  6 6,752 4,00  20 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  320 EET Grau En Enginyeria Química  2  3  5  2 7,252 4,00  5 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners  6  1  7  3 6,676 4,00  7 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria Elèctrica  4  -  4  1 7,38 4,00  4 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  12  1  13  7 7,332 4,00  13 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria Mecànica  15  7  22  4 7,108 4,00  22 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria Química  4  4  8  - 6,803 4,00  8 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte  10  9  19  6 6,944 4,00  19 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria Elèctrica  9  -  9  2 6,609 4,00  9 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  15  2  17  - 6,911 4,00  17 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria Mecànica  14  1  15  6 6,939 4,00  15 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  370 FOOT Grau En Òptica I Optometria  7  20  27  - 6,792 4,00  27 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Agrícola  4  2  6  - 7,167 4,00  6 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge  4  4  8  - 6,645 4,00  8 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Alimentària  1  6  7  - 6,863 4,00  7 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB Grau En Enginyeria De Sistemes Biològics  1  -  1  - 8,48 4,00  1 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL TITULATS GRAU. CENTRES PROPIS 500 237 737 159 6,759 4,00 737 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats  
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis  
                                   
                                   
                                   
  Centres adscrits                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2012-2013 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses  22  18  40  9 6,883 4,00  40 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses  12  3  15  2 7,086 4,00  15 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  804 CITM Grau En Fotografia I Creació Digital  11  14  25  4 7,035 4,00  25 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  804 CITM Grau En Multimèdia  29  8  37  - 7,074 4,00  37 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Biomèdica  8  11  19  5 7,101 4,00  19 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria De L'Energia  23  4  27  9 7,409 4,00  27 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Elèctrica  25  4  29  10 6,672 4,00  29 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  56  9  65  16 6,698 4,00  65 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Mecànica  65  5  70  15 6,882 4,00  70 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Química  12  8  20  6 6,936 4,00  20 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  840 EUPMT Grau En Enginyeria Mecànica  8  -  8  1 7,473 4,00  8 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  840 EUPMT Grau En Mitjans Audiovisuals  45  27  72  7 7,009 4,00  72 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Grau En Enginyeria Química  3  3  6  - 7,265 4,00  6 100,00%  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL TITULATS GRAU. CENTRES ADSCRITS 319 114 433 84 6,955 4 433 0,00%  -  -  -  -  -  -  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats  
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis  
                                   
                                   
  Dades a novembre 2013