UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Telemàtica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  24232826-
Homes  101101125115-
Total  125124153141-
EETC  94,591,699,9122,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.6705.4945.993,57.357-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.733,54.3984.931,56.398-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  569778687665-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  250,5240253,5157-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  11778121,5137-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,444,343,152,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  73%80,5%82,7%81,2%85,7%
Taxa de rendiment (%)  70,4%75,6%79,9%77,5%83,2%
Taxa d'abandonament (%)  64,9%56,2%44,4%51,5%54,5%
Taxa de graduació (%)  13,5%12,3%25%24,2%5,7%
Taxa d'eficicència (%)  90,3%88,4%82%83,5%90,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  534-4
Homes  2031211414
Total  2534251418
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6359585355
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 55455
No Doctor  33333
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -1223
No Doctor  12526
Altres  Doctor 2111-
No Doctor  11--2
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 80,9%78,6%77,2%77,5%73,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,3%10,3%9,8%10,1%9,3%
No Doctor  6,7%9,1%9%8,1%8,3%
Lectors  Doctor 1,8%----
Associats  Doctor -0,4%0,5%1%3,1%
No Doctor  0,7%1%3%3,1%5,3%
Altres  Doctor 0,8%0,3%0,4%0,2%-
No Doctor  0,9%0,2%--0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,8%1,8%4,7%4,3%8,9%
Tram VIU  95,9%96,9%93%92,2%90,8%
Tram NO VIU  1,4%1,3%2,2%3,5%0,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  29%27,4%29%27%30,2%
Tram VIU  57,4%58%57,5%57,7%58,8%
Tram NO VIU  13,7%14,6%13,6%15,4%11%
  • (*) Dades disponibles properament
  • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,534,3%3,652%3,549,6%3,638,8%3,642,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935,2%449,5%3,945,4%438,7%3,834,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,829%3,420%3,528,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,129%4,432%4,528,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%29%87,5%32%100%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%29%87,5%32%100%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,396,4%592%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  96,4%100%92%100%95,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  53,6%100%60%100%38,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%5,2100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,1100%4,8100%4,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).