UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (no vigent, incorporat al centre 295-EEBE) (EUETIB)

Màster en Enginyeria en Energia (Pla 2009) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 - 0
2020-2021 - 0
2019-2020 - 0
2018-2019 - 0
2017-2018 - 0
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 - 0
2020-2021 - 0
2019-2020 - 0
2018-2019 - 0
2017-2018 - 0
Estudiantat NOU  2021-2022 - 0
2020-2021 - 0
2019-2020 - 0
2018-2019 - 0
2017-2018 - 0
Estudiantat TOTAL  2021-2022 - 0
2020-2021 - 0
2019-2020 - 0
2018-2019 - 0
2017-2018 - 0
Estudiantat TITULAT  2019-2020 - 0
2018-2019 - 0
2017-2018 - 0
2016-2017 - 0
2015-2016 7 7
Taxa d'abandonament  2019-2020 -
2018-2019 -
2017-2018 -
2016-2017 -
2015-2016 -
Taxa de graduació  2019-2020 -
2018-2019 -
2017-2018 -
2016-2017 -
2015-2016 -
Taxa d'eficiència  2019-2020 -
2018-2019 -
2017-2018 -
2016-2017 -
2015-2016 91,6%

Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 ---------- 0
2019-2020 ---------- 0
2018-2019 ---------- 0
2017-2018 ---------- 0
2016-2017 ---------- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 0 0
2018-2019 0 0
2017-2018 0 0
2016-2017 0 0
2015-2016 96 120
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern
  • La informació del PDI inclou el professorat UPC amb primera assignació al centre i el professorat propi del centre adscrit.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç