UPC    Acreditació de les titulacions
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Grau en Disseny i Desenvolupament de VideojocsGrau en Disseny, Animació i Art DigitalGrau en Fotografia i Creació DigitalGrau en Multimèdia TOTAL CENTRE
Oferta de places  2017-2018 7040-40 150
2016-2017 ---- 0
2015-2016 70--40 110
2014-2015 45-4040 125
2013-2014 --4080 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2017-2018 10180-61 242
2016-2017 99--69 168
2015-2016 109--56 165
2014-2015 79-1650 145
2013-2014 --1744 61
Estudiantat NOU  2017-2018 7535-47 157
2016-2017 75--43 118
2015-2016 76-2343 142
2014-2015 46-1653 115
2013-2014 --2146 67
Estudiantat TOTAL  2017-2018 2144627197 484
2016-2017 177-43198 418
2015-2016 123-70204 397
2014-2015 46-114209 369
2013-2014 --127196 323
Estudiantat TITULAT  2016-2017 --2135 56
2015-2016 ---- 0
2014-2015 --3734 71
2013-2014 --1526 41
2012-2013 --2537 62
Taxa d'abandonament  2017-2018 --47,6%17,4%
2016-2017 --17,9%18,9%
2015-2016 --12,8%10,9%
2014-2015 --19,1%22,6%
2013-2014 --33,3%40,3%
Taxa de graduació  2017-2018 --47,6%67,4%
2016-2017 --67,9%56,8%
2015-2016 --74,5%0%
2014-2015 --67,4%53,8%
2013-2014 --46,9%44%
Taxa d'eficiència  2017-2018 99,4%-92,8%97%
2016-2017 --96,5%95,8%
2015-2016 --98,3%97,9%
2014-2015 --99,7%98,3%
2013-2014 --99%99,3%

Catedràtics universitat Catedràtics escoles universitàries Agregat Ajudant Associat  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 ----- 0
2016-2017 ----- 0
2015-2016 ----- 0
2014-2015 ----- 0
2013-2014 229-057 88
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 2 3
2015-2016 5 3
2014-2015 5 4
2013-2014 12 3
2012-2013 8 8

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç