UPC    Acreditació de les titulacions
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Grau en Disseny i Desenvolupament de VideojocsGrau en Disseny, Animació i Art DigitalGrau en Multimèdia TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 704040 150
2021-2022 704040 150
2020-2021 704040 150
2019-2020 704040 150
2018-2019 704040 150
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 768137 194
2021-2022 957941 215
2020-2021 928240 214
2019-2020 707342 185
2018-2019 948346 223
Estudiantat NOU  2022-2023 704144 155
2021-2022 814146 168
2020-2021 693943 151
2019-2020 704436 150
2018-2019 704338 151
Estudiantat TOTAL  2022-2023 271131174 576
2021-2022 294129181 604
2020-2021 289138166 593
2019-2020 268123182 573
2018-2019 25383171 507
Estudiantat TITULAT  2021-2022 643645 145
2020-2021 554222 119
2019-2020 261948 93
2018-2019 35-22 57
2017-2018 8-53 61
Taxa d'abandonament  2021-2022 25%22,9%9,3%
2020-2021 43,1%-19,5%
2019-2020 32,9%-14,3%
2018-2019 32,6%-18,9%
2017-2018 --17,4%
Taxa de graduació  2021-2022 55,6%74,3%69,8%
2020-2021 45,8%-80,5%
2019-2020 43,4%-74,3%
2018-2019 39,1%-67,9%
2017-2018 --69,6%
Taxa d'eficiència  2021-2022 96,1%97,8%98%
2020-2021 94,9%99,2%95,9%
2019-2020 96,7%100%97,9%
2018-2019 97,5%-98,8%
2017-2018 99,4%-97,1%

Catedràtics universitat Catedràtics escoles universitàries Agregat Ajudant Associat  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 ----- 0
2020-2021 ----- 0
2019-2020 ----- 0
2018-2019 ----- 0
2017-2018 ----- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 0 0
2019-2020 5 8
2018-2019 3 1
2017-2018 5 3
2016-2017 2 3
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç