UPC    Acreditació de les titulacions
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE)

Grau en Administració i Direcció d'EmpresesGrau en Màrqueting i Comunicació DigitalMàster en Administració i direcció d'empresesMàster en Direcció de màrquetingMàster en Direcció dels Recursos Humants i del Talent TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 10040150150100 540
2017-2018 13040150150100 570
2016-2017 --150150100 400
2015-2016 130---- 130
2014-2015 130---- 130
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 6946000 115
2017-2018 7842--- 120
2016-2017 120---- 120
2015-2016 71---- 71
2014-2015 65---- 65
Estudiantat NOU  2018-2019 1504623525088 769
2017-2018 15746228322103 856
2016-2017 151-264341143 899
2015-2016 145---- 145
2014-2015 127---- 127
Estudiantat TOTAL  2018-2019 5528923525088 1214
2017-2018 52746229322103 1227
2016-2017 533-240328143 1244
2015-2016 510---- 510
2014-2015 467---- 467
Estudiantat TITULAT  2017-2018 59---- 59
2016-2017 36---- 36
2015-2016 --4130- 71
2014-2015 53---- 53
2013-2014 24---- 24
Taxa d'abandonament  2017-2018 23,9%-0%0%0%
2016-2017 25,2%-0%0%-
2015-2016 30,9%----
2014-2015 30,6%----
2013-2014 39,5%----
Taxa de graduació  2017-2018 49,2%-6,3%7,1%7%
2016-2017 42,7%-100%99,5%-
2015-2016 40,3%----
2014-2015 38,8%----
2013-2014 26,3%----
Taxa d'eficiència  2017-2018 92,7%-99,3%100%100%
2016-2017 89,5%----
2015-2016 93,6%----
2014-2015 90,1%----
2013-2014 95,9%----

Titulars escoles universitàries Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2018-2019 ---- 0
2017-2018 ---- 0
2016-2017 ---- 0
2015-2016 ---- 0
2014-2015 ---- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 0 41
2016-2017 0 44
2015-2016 0 29
2014-2015 42 27
2013-2014 39 22

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç