UPC    Acreditació de les titulacions
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE)

Grau en Administració i Direcció d'EmpresesGrau en Màrqueting i Comunicació DigitalMàster en Administració i direcció d'empresesMàster en Direcció de màrquetingMàster en Direcció dels Recursos Humants i del Talent TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 13090270300150 940
2020-2021 13040270300150 890
2019-2020 13040150150100 570
2018-2019 10040150150100 540
2017-2018 13040150150100 570
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 5044000 94
2020-2021 5830NDNDND 88
2019-2020 4431--- 75
2018-2019 6946000 115
2017-2018 7842--- 120
Estudiantat NOU  2021-2022 14769208227101 752
2020-2021 1166116214849 536
2019-2020 1344723927486 780
2018-2019 1354427729299 847
2017-2018 15746228322103 856
Estudiantat TOTAL  2021-2022 525222210229101 1287
2020-2021 52920017215450 1105
2019-2020 55413924027586 1294
2018-2019 55389277292100 1311
2017-2018 52746229322103 1227
Estudiantat TITULAT  2019-2020 86-22826585 664
2018-2019 81-269289100 739
2017-2018 59-236322105 722
2016-2017 77-262341142 822
2015-2016 --4130- 71
Taxa d'abandonament  2019-2020 26,4%-2,5%0,7%0%
2018-2019 25,4%-0%0%0%
2017-2018 23,9%-0%0%0%
2016-2017 25,6%-0%0%-
2015-2016 30,9%----
Taxa de graduació  2019-2020 45%-97,1%99%100%
2018-2019 42,1%-99,6%99,1%99,1%
2017-2018 49,2%-98,1%99,7%100%
2016-2017 46,6%-100%99,5%-
2015-2016 40,3%----
Taxa d'eficiència  2019-2020 89,7%-100%100%100%
2018-2019 92,3%-100%100%99,8%
2017-2018 92,7%-99,9%100%100%
2016-2017 90,8%----
2015-2016 93,6%----

Titulars escoles universitàries Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 ---- 0
2019-2020 ---- 0
2018-2019 ---- 0
2017-2018 ---- 0
2016-2017 ---- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 0 56
2018-2019 0 26
2017-2018 0 41
2016-2017 0 44
2015-2016 0 29
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç