UPC    Acreditació de les titulacions
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses (EAE)

Grau en Administració i Direcció d'EmpresesGrau en Màrqueting i Comunicació DigitalMàster en Administració i direcció d'empresesMàster en Direcció de màrquetingMàster en Direcció dels Recursos Humants i del Talent TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 15075300350200 1075
2021-2022 13090270300150 940
2020-2021 13040270300150 890
2019-2020 13040150150100 570
2018-2019 10040150150100 540
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 6447000 111
2021-2022 5044000 94
2020-2021 5830NDNDND 88
2019-2020 4431--- 75
2018-2019 6946000 115
Estudiantat NOU  2022-2023 13082113 217
2021-2022 14871225235114 793
2020-2021 1146116014848 531
2019-2020 1344723927486 780
2018-2019 1354427729299 847
Estudiantat TOTAL  2022-2023 508243113 756
2021-2022 534226228237114 1339
2020-2021 52920017015449 1102
2019-2020 55413924027586 1294
2018-2019 55389277292100 1311
Estudiantat TITULAT  2021-2022 7231206217104 630
2020-2021 782414413738 421
2019-2020 86-22826585 664
2018-2019 81-269289100 739
2017-2018 59-236322105 722
Taxa d'abandonament  2021-2022 28,4%9,3%14,4%10,1%22,9%
2020-2021 31%-1,3%1,5%0%
2019-2020 26,4%-2,5%0,7%0%
2018-2019 25,4%-0%0%0%
2017-2018 23,9%-0%0%0%
Taxa de graduació  2021-2022 45,7%58,1%85,6%89,9%77,1%
2020-2021 43,6%-98,3%98,2%100%
2019-2020 45%-97,1%99%100%
2018-2019 42,1%-99,6%99,1%99,1%
2017-2018 49,2%-98,1%99,7%100%
Taxa d'eficiència  2021-2022 93,1%98,9%99,9%99,9%100%
2020-2021 90%98,2%99,2%99,5%99,8%
2019-2020 89,7%-100%100%100%
2018-2019 92,3%-100%100%99,8%
2017-2018 92,7%-99,9%100%100%

Titulars escoles universitàries Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 ---- 0
2020-2021 ---- 0
2019-2020 ---- 0
2018-2019 ---- 0
2017-2018 ---- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 3 21
2019-2020 0 56
2018-2019 0 26
2017-2018 0 41
2016-2017 0 44
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç