UPC    Acreditació de les titulacions
Centre Universitari Euncet (EUNCET)

Grau en Administració i Direcció d'EmpresesGrau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnesGrau en Màrqueting i Comunicació DigitalMàster en Administració i direcció d'empresesMàster en Direcció de màrqueting TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 100801205050 400
2020-2021 90801005050 370
2019-2020 5080703030 260
2018-2019 4580703030 255
2017-2018 50-703030 180
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 53329100 176
2020-2021 283895NDND 161
2019-2020 266070-- 156
2018-2019 32475200 131
2017-2018 28-71-- 99
Estudiantat NOU  2021-2022 151391594739 435
2020-2021 115521842517 393
2019-2020 120671291515 346
2018-2019 10357883913 300
2017-2018 68-954716 226
Estudiantat TOTAL  2021-2022 4511735416449 1278
2020-2021 3911534772623 1070
2019-2020 3451163661815 860
2018-2019 309573154213 736
2017-2018 281-2764716 620
Estudiantat TITULAT  2019-2020 25-44179 95
2018-2019 39-433913 134
2017-2018 51-224216 131
2016-2017 71--2010 101
2015-2016 ---12- 12
Taxa d'abandonament  2019-2020 22,6%-22,7%0%0%
2018-2019 17,4%-21%0%0%
2017-2018 20,5%--0%0%
2016-2017 34,6%--0%-
2015-2016 30,5%----
Taxa de graduació  2019-2020 58,3%-53,3%100%100%
2018-2019 56,5%-50,9%95,7%100%
2017-2018 63,9%--100%90%
2016-2017 54,3%--100%-
2015-2016 58,1%----
Taxa d'eficiència  2019-2020 91,2%-97,2%84,1%89,1%
2018-2019 94,3%-98%90,6%100%
2017-2018 93,2%-98,4%95,9%100%
2016-2017 93,4%--100%100%
2015-2016 95,6%--100%-

Titulars escoles universitàries Agregat Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 ----- 0
2019-2020 ----- 0
2018-2019 ----- 0
2017-2018 ----- 0
2016-2017 ----- 0
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 48 23
2018-2019 70 21
2017-2018 30 15
2016-2017 43 3
2015-2016 40 18
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç