UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del ProducteGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaMàster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 10050200---30 380
2020-2021 10050200---30 380
2019-2020 10050200---30 380
2018-2019 10050200---30 380
2017-2018 10050200---30 380
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 8978127---31 325
2020-2021 10051103---39 293
2019-2020 9756113---53 319
2018-2019 1176485---47 313
2017-2018 10652108---43 309
Estudiantat NOU  2021-2022 10562174341920 387
2020-2021 1106114125428 369
2019-2020 11356746446817 378
2018-2019 11368706294117 344
2017-2018 10460866185717 348
Estudiantat TOTAL  2021-2022 4602252824012123830 1396
2020-2021 4702241924614731028 1417
2019-2020 4602021015818336338 1405
2018-2019 4562041046815437938 1403
2017-2018 4501771128015642330 1428
Estudiantat TITULAT  2019-2020 5910-14277113 194
2018-2019 628-16217214 193
2017-2018 6812-1428724 198
2016-2017 7517-16186212 200
2015-2016 6514-17165612 180
Taxa d'abandonament  2019-2020 38,4%70,6%-45,1%33,6%37%11,8%
2018-2019 25%66,1%-59%44,9%37,3%23,1%
2017-2018 19,5%76,7%-30,3%28,4%26,7%15,8%
2016-2017 20,2%67,8%----12,5%
2015-2016 21,9%51,1%-----
Taxa de graduació  2019-2020 29,1%9,8%-36,1%37,2%37,4%76,5%
2018-2019 49%12,5%-18,6%28,9%36,3%23,1%
2017-2018 50,8%13,3%-29,9%37,1%37%57,9%
2016-2017 51,1%11,9%----54,2%
2015-2016 40,6%17%-----
Taxa d'eficiència  2019-2020 89%88,4%-84,3%89%78,4%93,4%
2018-2019 87%85,7%-82,2%85%81,1%96,6%
2017-2018 88%92,6%-80%87,6%87,7%98,6%
2016-2017 91,4%88%-85%90,2%89,5%100%
2015-2016 92,8%89,1%-88,5%91,7%87,1%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 58151347 133
2019-2020 68201335 136
2018-2019 72201031 133
2017-2018 68231034 135
2016-2017 68271028 133
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 328516129-591 133
2019-2020 3356221210-48- 136
2018-2019 139624139-41- 133
2017-2018 137626129-44- 135
2016-2017 1376291210-38- 133
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 41 36
2018-2019 35 35
2017-2018 38 31
2016-2017 38 33
2015-2016 39 39
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç