UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del ProducteGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaMàster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 10050200---30 380
2021-2022 10050200---30 380
2020-2021 10050200---30 380
2019-2020 10050200---30 380
2018-2019 10050200---30 380
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 11361129---33 336
2021-2022 8978127---31 325
2020-2021 10051103---39 293
2019-2020 9756113---53 319
2018-2019 1176485---47 313
Estudiantat NOU  2022-2023 10662178231921 391
2021-2022 11263174562220 402
2020-2021 11061102819618 369
2019-2020 11356746446817 378
2018-2019 11368706294117 344
Estudiantat TOTAL  2022-2023 4882412515515026045 1490
2021-2022 4822312574914227232 1465
2020-2021 4742241415416833228 1421
2019-2020 4602021015818336338 1405
2018-2019 456204827116239038 1403
Estudiantat TITULAT  2021-2022 5919-720538 166
2020-2021 7419-9246011 197
2019-2020 5910-14277113 194
2018-2019 628-16217214 193
2017-2018 6812-1428724 198
Taxa d'abandonament  2021-2022 23,6%43,4%-34,8%37,9%38,2%23,5%
2020-2021 22,2%42,6%-32,2%35,3%32,9%5,9%
2019-2020 38,4%70,6%-45,1%33,6%37%11,8%
2018-2019 25%66,1%-59%44,9%37,3%23,1%
2017-2018 19,5%76,7%-30,3%28,4%26,7%15,8%
Taxa de graduació  2021-2022 38,2%28,3%-31,8%24,2%27,9%52,9%
2020-2021 40,4%16,4%-46,9%40,2%45,2%58,8%
2019-2020 29,1%9,8%-36,1%37,2%37,4%76,5%
2018-2019 49%12,5%-18,6%28,9%36,3%23,1%
2017-2018 50,8%13,3%-29,9%37,1%37%57,9%
Taxa d'eficiència  2021-2022 90,5%88,8%-88,2%93,3%86,4%96%
2020-2021 90,4%85,8%-77,2%93,2%85,2%97,5%
2019-2020 89%88,4%-84,3%89%78,4%93,4%
2018-2019 87%85,7%-82,2%85%81,1%96,6%
2017-2018 88%92,6%-80%87,6%87,7%98,6%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 67151537 134
2020-2021 58151347 133
2019-2020 68201335 136
2018-2019 72201031 133
2017-2018 68231034 135
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 4346161210-502 134
2020-2021 328516129-591 133
2019-2020 3356221210-48- 136
2018-2019 139624139-41- 133
2017-2018 137626129-44- 135
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 22 19
2019-2020 41 36
2018-2019 35 35
2017-2018 38 31
2016-2017 38 33
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç