UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del ProducteGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaMàster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial TOTAL CENTRE
Oferta de places  2017-2018 10050200---- 350
2016-2017 10050200---30 380
2015-2016 10050200---30 380
2014-2015 10050200---30 380
2013-2014 10050200---- 350
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2017-2018 10652108---- 266
2016-2017 10755119---- 281
2015-2016 812867---43 219
2014-2015 941588---43 240
2013-2014 811785---- 183
Estudiantat NOU  2017-2018 10360130511817 334
2016-2017 120678811263913 364
2015-2016 96521029214219 341
2014-2015 102587315286724 367
2013-2014 118559591879- 374
Estudiantat TOTAL  2017-2018 4331731986911833329 1353
2016-2017 4521661429214539935 1431
2015-2016 4311481679812041240 1416
2014-2015 42515211411213042629 1388
2013-2014 3811451521071033877 1282
Estudiantat TITULAT  2017-2018 ------- 0
2016-2017 7117-16186112 195
2016-2017 7117-16186112 195
2015-2016 6514-17165612 180
2014-2015 526-1424493 148
Taxa d'abandonament  2016-2017 22,3%65,1%-34,3%41,2%30,5%12,5%
2015-2016 21,9%51,1%-----
2014-2015 19,6%43,8%-----
2013-2014 28,8%--43,1%45,5%44,8%-
2012-2013 -------
Taxa de graduació  2016-2017 51,5%15,2%-36,2%26,3%28,5%54,2%
2015-2016 40,6%17%-----
2014-2015 46,7%21,9%-----
2013-2014 40,9%--46,4%55,8%31,9%-
2012-2013 -------
Taxa d'eficiència  2016-2017 93%88,2%-85,7%90,3%89,4%100%
2015-2016 92,8%89,1%-88,5%91,7%87,1%100%
2014-2015 94,3%95%-92,1%94,1%91,6%96,4%
2013-2014 97,2%98%-92,4%97,9%92%-
2012-2013 97,5%--96,5%97,8%98,2%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 69231035 137
2016-2017 68271028 133
2015-2016 7030831 139
2014-2015 7532427 138
2013-2014 7835523 141
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 137626139-45- 137
2016-2017 1376291210-38- 133
2015-2016 13863312101371 139
2014-2015 13883512132281 138
2013-2014 14183711153241 141
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 38 33
2015-2016 39 39
2014-2015 46 26
2013-2014 36 25
2012-2013 48 48
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç