UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Grau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria de Sistemes TICGrau en Enginyeria de Recursos MineralsGrau en Enginyeria de Recursos Energètics i MinersGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2016)Grau en Enginyeria QuímicaGrau en Enginyeria MineraGrau en Enginyeria d'AutomocióMàster en Enginyeria de MinesMàster en Enginyeria de Recursos NaturalsMàster en Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 -40-----140-405030-25 325
2017-2018 -40-----140-405030-25 325
2016-2017 -40-----140-40-30-25 275
2015-2016 23540---------35-25 335
2014-2015 23540---------3525- 335
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 -40-----94-199716-18 284
2017-2018 -49-----83-2411929-18 322
2016-2017 -42-----75-7-20-21 165
2015-2016 7732---------28-20 157
2014-2015 5941---------3731- 168
Estudiantat NOU  2018-2019 -43---2121362155710-4 281
2017-2018 -51---233543-166323-8 262
2016-2017 -41--23148428-13-12 179
2015-2016 10738-23-4-2--18-12 186
2014-2015 6136-1161527-11--2211- 200
Estudiantat TOTAL  2018-2019 1155-1108516716957421133918 848
2017-2018 4154-9211022195670456443-19 806
2016-2017 30137-233180191947326-33320 741
2015-2016 159132-564771199-66--40712 789
2014-2015 91131-806490259-81--3221- 849
Estudiantat TITULAT  2017-2018 -22-791249-124-10110 136
2016-2017 -19-1471842-19--1426 141
2015-2016 -20-14161948-16--1854 160
2014-2015 -24-20131752-17--810- 161
2013-2014 -14-19111620-12--112- 105
Taxa d'abandonament  2017-2018 -27,8%-53,6%42,9%32,2%31,4%-35,5%--11,1%-0%
2016-2017 -24,4%-26,2%29,6%17,9%31%-45,4%--4,6%-0%
2015-2016 -37,8%48,8%-62,5%47,4%34,7%-46,2%--8,3%18,2%-
2014-2015 -45,7%42,9%-42,5%44,7%46,1%-45,4%---0%-
2013-2014 ----50%31,2%45,3%-39,1%---12,5%-
Taxa de graduació  2017-2018 -55,6%-37,1%40%45,2%55,1%-45,2%--66,7%-75%
2016-2017 -46,7%-63,9%51,8%64,3%40,5%-36,4%--81,8%-66,7%
2015-2016 -56,8%31,7%-21,9%39,5%41,1%-38,5%--83,3%81,8%-
2014-2015 -45,7%40%-40%39,5%21%-42,4%---28,6%-
2013-2014 --39,3%-25%53,1%29,3%-43,5%---87,5%-
Taxa d'eficiència  2017-2018 -95,2%-81,4%85,3%87,4%86,7%-88,9%99,4%-82,6%100%96,8%
2016-2017 -95,6%-91,5%94,6%88,9%87,9%-89,6%--97,2%100%100%
2015-2016 -97,7%-94,4%87,1%90,7%87,7%-92,1%--97,3%88,2%100%
2014-2015 -97,4%-98,8%88,3%94,4%89,6%-91,1%--100%100%-
2013-2014 -98,2%-99,2%97,8%96,3%91,6%-94,3%--100%100%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2018-2019 475938 99
2017-2018 489629 92
2016-2017 5010323 86
2015-2016 4910425 88
2014-2015 4714420 85
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2018-2019 22645816-461 99
2017-2018 22649817-35- 92
2016-2017 -29411817-26- 86
2015-2016 -28412717-281 88
2014-2015 -28414717-231 85
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 1 10
2016-2017 2 24
2015-2016 2 22
2014-2015 4 22
2013-2014 4 19
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç