UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)Grau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu ReciclatgeGrau en Enginyeria QuímicaGrau en Enginyeria de Sistemes TICGrau en Enginyeria d'AutomocióMàster en Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015)Màster en Enginyeria de Mines TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 180-----40502530 325
2021-2022 180-----40502530 325
2020-2021 ------40502530 145
2019-2020 ------40502530 145
2018-2019 ------40502530 145
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 127-----331243324 341
2021-2022 119-----371293618 339
2020-2021 ------48943313 188
2019-2020 ------371302915 211
2018-2019 ------40971816 171
Estudiantat NOU  2022-2023 165-56213653198 295
2021-2022 146-132-140552418 317
2020-2021 --1722-145460194 190
2019-2020 --1954-3139581811 230
2018-2019 --2161-104357410 206
Estudiantat TOTAL  2022-2023 1941932117641372304026 1003
2021-2022 147280213-661442183530 935
2020-2021 -2108240-851612102523 854
2019-2020 -4108252-821531602233 814
2018-2019 -10111235-69155113838 739
Estudiantat TITULAT  2021-2022 -12049-11272594 146
2020-2021 -12550-181834910 165
2019-2020 -11538-1027-1510 116
2018-2019 -71532-1817-28 99
2017-2018 -91249-1222-1010 124
Taxa d'abandonament  2021-2022 --25,3%23,8%-21,6%55,1%21,8%21%9,1%
2020-2021 --33,9%36,7%-28,6%30,6%-11,1%20%
2019-2020 -27,7%41,2%46,3%-36,2%33,3%-25%4,4%
2018-2019 -44,7%44,7%41,6%-51,3%27,8%-0%7,7%
2017-2018 -42,9%32,2%31,4%-35,5%27,8%-0%11,1%
Taxa de graduació  2021-2022 --56%58,2%-60,3%28,6%65,4%63,2%63,6%
2020-2021 --47,6%50,6%-34,4%52,8%-77,8%70%
2019-2020 -72,3%45,2%49%-59,6%48,5%-75%47,8%
2018-2019 -44,2%22,1%47,8%-39,8%50%-37,5%76,9%
2017-2018 -40%45,2%55,1%-45,2%55,6%-75%66,7%
Taxa d'eficiència  2021-2022 -95,2%94,1%91,6%-93,2%85,6%94,8%100%80,5%
2020-2021 -80%90,1%91%-86,8%89,4%98,4%100%79,9%
2019-2020 -97,6%93,9%91%-91,5%94,6%-97,8%87,6%
2018-2019 -89,2%92,4%87,2%-86%92,9%-85,7%86,4%
2017-2018 -85,3%87,4%86,7%-88,9%95,2%-96,8%82,6%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 4621436 98
2020-2021 4731353 116
2019-2020 4941140 104
2018-2019 475938 99
2017-2018 489629 92
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 32144817-473 98
2020-2021 32344916-651 116
2019-2020 22645817-501 104
2018-2019 22645816-461 99
2017-2018 22649817-35- 92
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 0 5
2019-2020 5 13
2018-2019 9 16
2017-2018 1 10
2016-2017 2 24
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç