UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Grau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria de Sistemes TICGrau en Enginyeria de Recursos MineralsGrau en Enginyeria de Recursos Energètics i MinersGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2016)Grau en Enginyeria QuímicaGrau en Enginyeria MineraGrau en Enginyeria d'AutomocióMàster en Enginyeria de MinesMàster en Enginyeria de Recursos NaturalsMàster en Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 -40---------140-4050--- 270
2017-2018 -40---------140-405030-25 325
2016-2017 -40---------140-40-30-25 275
2015-2016 23540-------------35-25 335
2014-2015 23540-------------3525- 335
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 -38---------71-17117--- 243
2017-2018 -49---------83-2411929-18 322
2016-2017 -42---------75-7-20-21 165
2015-2016 7732-------------28-20 157
2014-2015 5941-------------3731- 168
Estudiantat NOU  2018-2019 -43------111111137216579-- 297
2017-2018 -51----55999101-146321-7 294
2016-2017 -41--22331414148428-13-12 212
2015-2016 10738-233--444-2--18-12 197
2014-2015 6136-11661515272727-11--2211- 275
Estudiantat TOTAL  2018-2019 1152-1996464135135135228424111336-3 1168
2017-2018 3154-92121808018818818812055426440-17 1270
2016-2017 30137-2331318080191191191947326-33320 1234
2015-2016 159132-5647477171199199199-66--40712 1305
2014-2015 91131-8064649090259259259-81--3221- 1521
Estudiantat TITULAT  2017-2018 -22-7991212494949-124-10110 255
2016-2017 -19-14771818424242-19--1426 250
2015-2016 -20-1416161919484848-16--1854 291
2014-2015 -24-2013131717525252-17--810- 295
2013-2014 -14-1911111616202020-12--112- 172
Taxa d'abandonament  2017-2018 -27,8%-53,6%42,9%42,9%32,2%32,2%31,4%31,4%31,4%-35,5%--5,6%-0%
2016-2017 -24,4%-26,2%29,6%29,6%17,9%17,9%31%31%31%-45,4%--4,6%-0%
2015-2016 -37,8%48,8%-62,5%62,5%47,4%47,4%34,7%34,7%34,7%-46,2%--8,3%18,2%-
2014-2015 -45,7%42,9%-42,5%42,5%44,7%44,7%46,1%46,1%46,1%-45,4%---0%-
2013-2014 ----50%50%31,2%31,2%45,3%45,3%45,3%-39,1%---12,5%-
Taxa de graduació  2017-2018 -55,6%-37,1%40%40%45,2%45,2%55,1%55,1%55,1%-45,2%--72,2%-75%
2016-2017 -46,7%-63,9%51,8%51,8%64,3%64,3%40,5%40,5%40,5%-36,4%--81,8%-66,7%
2015-2016 -56,8%31,7%-21,9%21,9%39,5%39,5%41,1%41,1%41,1%-38,5%--83,3%81,8%-
2014-2015 -45,7%40%-40%40%39,5%39,5%21%21%21%-42,4%---28,6%-
2013-2014 --39,3%-25%25%53,1%53,1%29,3%29,3%29,3%-43,5%---87,5%-
Taxa d'eficiència  2017-2018 -95,3%-81,4%85,3%85,3%87%87%86,8%86,8%86,8%-88,7%99,4%-82,6%100%97,6%
2016-2017 -95,6%-91,5%94,6%94,6%88,9%88,9%87,9%87,9%87,9%-89,6%--97,2%100%100%
2015-2016 -97,7%-94,4%87,1%87,1%90,7%90,7%87,7%87,7%87,7%-92,1%--97,3%88,2%100%
2014-2015 -97,4%-98,8%88,3%88,3%94,4%94,4%89,6%89,6%89,6%-91,1%--100%100%-
2013-2014 -98,2%-99,2%97,8%97,8%96,3%96,3%91,6%91,6%91,6%-94,3%--100%100%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 489629 92
2016-2017 5010323 86
2015-2016 4910425 88
2014-2015 4714420 85
2013-2014 4814417 83
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 22649817-35- 92
2016-2017 -29411817-26- 86
2015-2016 -28412717-281 88
2014-2015 -28414717-231 85
2013-2014 -275156181191 83
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 1 10
2016-2017 2 24
2015-2016 2 22
2014-2015 4 22
2013-2014 4 19
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç