UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia NavalGrau en Nàutica i Transport MarítimGrau en Tecnologies MarinesMàster en Enginyeria Naval i OceànicaMàster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (Pla 2016)Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 605040361520 221
2021-2022 605040401520 225
2020-2021 605040401520 225
2019-2020 605040401515 220
2018-2019 605040401515 220
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 7110316191133 253
2021-2022 62851732931 236
2020-2021 519625451536 268
2019-2020 575913421833 222
2018-2019 646818441044 248
Estudiantat NOU  2022-2023 67566114824 230
2021-2022 67614825724 232
2020-2021 68555320518 219
2019-2020 755758241020 244
2018-2019 74554426626 231
Estudiantat TOTAL  2022-2023 302242182501555 846
2021-2022 299241161641844 827
2020-2021 320254174611742 868
2019-2020 314245162671644 848
2018-2019 32024316559828 823
Estudiantat TITULAT  2021-2022 3632161765 112
2020-2021 57502713310 160
2019-2020 5132239-12 127
2018-2019 614028412 136
2017-2018 594526-34 137
Taxa d'abandonament  2021-2022 22,2%17%51,8%29,2%10%10%
2020-2021 16,9%12,7%77,1%8,7%16,7%11,5%
2019-2020 19,3%26,1%36,6%10%--
2018-2019 20%21,7%34%-0%18,2%
2017-2018 30,8%21,7%30,6%---
Taxa de graduació  2021-2022 44,4%38,3%25,9%25%70%40%
2020-2021 58,5%52,7%11,4%39,1%0%57,7%
2019-2020 42,1%41,3%19,5%22,5%--
2018-2019 46,2%45,6%17%-50%54,6%
2017-2018 43,6%51,7%24,5%---
Taxa d'eficiència  2021-2022 90,3%96%86,6%92%92,5%92,6%
2020-2021 89,5%95,6%88%87,6%78,5%89,6%
2019-2020 89,9%96,5%86,6%93,8%-95,6%
2018-2019 87,3%93,2%87,7%87,1%85,7%90,2%
2017-2018 90,6%96,2%87%-98,2%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 1731025 55
2020-2021 2441227 67
2019-2020 1641722 59
2018-2019 1841320 55
2017-2018 1841321 56
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 15-194-305 55
2020-2021 28-2124-354 67
2019-2020 25-274-336 59
2018-2019 18-274-303 55
2017-2018 18-274-313 56
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 7 5
2019-2020 0 27
2018-2019 1 21
2017-2018 4 28
2016-2017 12 19
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç