UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia NavalGrau en Nàutica i Transport MarítimGrau en Tecnologies MarinesMàster en Enginyeria Marina (Pla 2014)Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (Pla 2014)Màster en Enginyeria Naval i OceànicaMàster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (Pla 2016)Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 605040--401515 220
2017-2018 605040--30-- 180
2016-2017 605040---2030 200
2015-2016 6050402030--- 200
2014-2015 6045402030--- 195
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 517111--441044 231
2017-2018 626021--57-- 200
2016-2017 726815---1213 180
2015-2016 6974181928--- 208
2014-2015 5490421716--- 219
Estudiantat NOU  2018-2019 655542--20622 210
2017-2018 605530--41-- 186
2016-2017 696241---711 190
2015-2016 595242916--- 178
2014-2015 665149910--- 185
Estudiantat TOTAL  2018-2019 2962281592156823 773
2017-2018 310242166294189 787
2016-2017 300248168916-811 760
2015-2016 2952331671425--- 734
2014-2015 283223156910--- 681
Estudiantat TITULAT  2017-2018 59452628-34 147
2016-2017 4037827--- 94
2015-2016 553010-6--- 101
2014-2015 19307----- 56
2013-2014 1472----- 23
Taxa d'abandonament  2017-2018 30,8%21,7%30,6%14,3%6,2%---
2016-2017 25,8%21,4%34,9%44,4%10%---
2015-2016 19,7%24,1%36,1%-----
2014-2015 24,2%25,5%55,3%-----
2013-2014 --------
Taxa de graduació  2017-2018 42,3%51,7%24,5%14,3%81,2%---
2016-2017 56,1%42,9%7%22,2%60%---
2015-2016 36,6%50%16,7%-----
2014-2015 24,2%36,2%10,5%-----
2013-2014 --------
Taxa d'eficiència  2017-2018 90,6%96,3%86,7%90,9%91,6%-98,2%100%
2016-2017 90,7%96,9%87,9%94,5%99,1%---
2015-2016 91,2%96,5%86,9%-98,9%---
2014-2015 95%96,2%95,8%-----
2013-2014 94,8%94,5%92,5%-----

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 1841321 56
2016-2017 1941019 52
2015-2016 185719 49
2014-2015 195417 45
2013-2014 215315 44
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 18-274-313 56
2016-2017 18-374-272 52
2015-2016 181364-251 49
2014-2015 181374-21- 45
2013-2014 281357-18- 44
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 4 28
2016-2017 12 19
2015-2016 12 26
2014-2015 10 23
2013-2014 5 34

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç