UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia NavalGrau en Nàutica i Transport MarítimGrau en Tecnologies MarinesMàster en Enginyeria Marina (Pla 2014)Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (Pla 2014)Màster en Enginyeria Naval i OceànicaMàster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes (Pla 2016)Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 605040--401520 225
2020-2021 605040--401520 225
2019-2020 605040--401515 220
2018-2019 605040--401515 220
2017-2018 605040--30-- 180
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 628517--32931 236
2020-2021 519625--451536 268
2019-2020 575913--421833 222
2018-2019 646818--441044 248
2017-2018 626021--57-- 200
Estudiantat NOU  2021-2022 666348--18524 224
2020-2021 685553--19418 217
2019-2020 755758--241020 244
2018-2019 745544--26626 231
2017-2018 705534--41-- 200
Estudiantat TOTAL  2021-2022 286226150--501240 764
2020-2021 320253173--601640 862
2019-2020 314245162--671644 848
2018-2019 3202431653162828 830
2017-2018 314248168394189 800
Estudiantat TITULAT  2019-2020 513223--9-12 127
2018-2019 6140283-412 139
2017-2018 59452628-34 147
2016-2017 4137927--- 96
2015-2016 553010-6--- 101
Taxa d'abandonament  2019-2020 19,3%26,1%36,6%--10%--
2018-2019 20%21,7%34%---0%18,2%
2017-2018 30,8%21,7%30,6%14,3%6,2%---
2016-2017 19,4%18%23,8%44,4%10%---
2015-2016 19,7%24,1%36,1%-----
Taxa de graduació  2019-2020 42,1%41,3%19,5%--22,5%--
2018-2019 46,2%45,6%17%---50%54,6%
2017-2018 43,6%51,7%24,5%14,3%81,2%---
2016-2017 58,1%44%7,1%22,2%60%---
2015-2016 36,6%50%16,7%-----
Taxa d'eficiència  2019-2020 89,9%96,5%86,6%--93,8%-95,6%
2018-2019 87,3%93,2%87,7%77,6%-87,1%85,7%90,2%
2017-2018 90,6%96,2%87%90,9%91,6%-98,2%100%
2016-2017 90,8%96,9%86,9%94,5%99,1%---
2015-2016 91,2%96,5%86,9%-98,9%---

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 2441227 67
2019-2020 1641722 59
2018-2019 1841320 55
2017-2018 1841321 56
2016-2017 1941019 52
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 28-2124-354 67
2019-2020 25-274-336 59
2018-2019 18-274-303 55
2017-2018 18-274-313 56
2016-2017 18-374-272 52
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 0 27
2018-2019 1 21
2017-2018 4 28
2016-2017 12 19
2015-2016 12 26
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç