UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria Ambiental Grau en Enginyeria Civil Grau en Tecnologies de Camins, Canals i PortsGrau en Ciències i tecnologies del marGrau en Enginyeria CivilGrau en Enginyeria d'Obres PúbliquesGrau en Enginyeria GeològicaErasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)Erasmus Mundus Master in Coastal and Marine Engineering and ManagementErasmus Mundus Master of Science in Flood Risk ManagementErasmus Mundus Master's degree Coastal and Marine Engineering and ManagementErasmus Mundus master's degree in Flood Risk ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)Màster en Enginyeria AmbientalMàster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria CivilMàster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Enginyeria Geològica i de MinesMàster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2009)Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master in Computational Mechanics (Pla 2009)Master's degree in Urban Mobility TOTAL CENTRE
Oferta de places  2020-2021 501004060-----30--15--30-12045-45--25-30 590
2019-2020 ---6012070--15---30--30-12045-45--25-- 560
2018-2019 ---5012070--15---30--30-12045-45--25-- 550
2017-2018 ----12070-30-------30-12045-45--25-- 485
2016-2017 ----1208040301530---30-30-12045-45--25-- 610
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2020-2021 40933351-----ND--ND--58-9137-112--29-2 546
2019-2020 ---379425---------59-8840-128--43-- 514
2018-2019 ---299810--0---0--72-11655-111--30-- 521
2017-2018 ----11626---------74-14566-157--34-- 618
2016-2017 ----11231---------58-17074-144--37-- 626
Estudiantat NOU  2020-2021 521623868-------289--19-7112-39--20-10 528
2019-2020 ---6111946------12--34-6922-48--28-- 439
2018-2019 ---5312236-3----18--25-7721-52--21-- 428
2017-2018 ----11641-12----11--28-10234-61--8-- 413
2016-2017 ----11135149321--430-22-10532-59--21-- 466
Estudiantat TOTAL  2020-2021 522053816329911317----2810--59-17536-86--48-10 1339
2019-2020 ---10144221825-----15--66-17646-105--40-- 1234
2018-2019 ---5343822039152---19--61-22665-113--33-- 1284
2017-2018 ----4292585423----11--51-26165-1173-28-- 1300
2016-2017 ----4512847013321--523-502283492847-43-- 1390
Estudiantat TITULAT  2019-2020 ----552891-------21-7618-48--5-- 261
2018-2019 ----54299111------24-10531-51--4-- 319
2017-2018 ----793513113------10-9822-443-10-- 328
2016-2017 ----874994221---30-26-113122194-11-- 389
2015-2016 ----8569146-----9224880240---9-- 348
Taxa d'abandonament  2019-2020 ----45,9%37,1%61,5%0%0%---90,9%--7,1%-2%3,4%-8,2%--25%--
2018-2019 ----27,3%52,1%72,2%22,2%0%---100%--9,1%-0%15,6%-8,5%--47,6%--
2017-2018 ----42,7%44,9%58,6%93,3%0%---100%0%-3,8%-0,7%19%-14,3%0%-6,2%--
2016-2017 ----24,8%48,4%64,1%18,8%-------14,7%0%0%-0%---5,9%--
2015-2016 ----27,2%30,9%64%28,6%------21,1%-50%0%-17,4%-0%-0%0%-
Taxa de graduació  2019-2020 ----28,4%22,9%15,4%100%0%---0%--75%-89%86,2%-77%--50%--
2018-2019 ----41,4%9,9%16,7%77,8%100%---0%--72,7%-79,8%78,1%-79,7%--28,6%--
2017-2018 ----36,4%21,3%10,3%6,7%100%---0%96,7%-92,3%-84,1%71,4%-67,9%100%-68,8%--
2016-2017 ----44,1%16,5%10,3%81,2%-------82,4%100%83,5%-86,1%---64,7%--
2015-2016 ----50,3%52,7%12%71,4%------68,4%-50%74,4%-78,3%-100%-66,7%100%-
Taxa d'eficiència  2019-2020 ----86,2%79,9%85%100%-------97,6%-96%99,3%-95,2%--94,1%--
2018-2019 ----88,5%81,2%89,1%100%97,6%------97,8%-98,1%98%-95,1%--93,2%--
2017-2018 ----89,8%81,5%79,3%99,7%97,6%------99%-96,7%98,3%-96,4%100%-99,2%--
2016-2017 ----89,8%83,6%83,2%100%-------98,8%-97%100%83,7%98,8%100%-98,8%--
2015-2016 ----90,4%87,4%90,5%97,9%------80%100%84,8%97,7%100%93,4%---98,2%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2019-2020 10833957 207
2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
2016-2017 11663449 205
2015-2016 11363455 208
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2019-2020 3622533375-897 207
2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
2016-2017 4228643246-776 205
2015-2016 43286329461817 208
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 130 114
2018-2019 134 138
2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
2015-2016 123 198

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç