UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria Ambiental Grau en Enginyeria Civil Grau en Tecnologies de Camins, Canals i PortsGrau en Ciències i tecnologies del marGrau en Enginyeria CivilGrau en Enginyeria d'Obres PúbliquesGrau en Enginyeria GeològicaErasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)Erasmus Mundus Master in Coastal and Marine Engineering and ManagementErasmus Mundus Master of Science in Flood Risk ManagementErasmus Mundus master's degree in Flood Risk ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)Màster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria CivilMàster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Enginyeria Geològica i de MinesMàster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master's degree in Urban Mobility TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 601005060-----30-15-30-12045-45-2560 640
2020-2021 501004060-----30-15-30-12045-45-2530 590
2019-2020 ---6012070--15--30-30-12045-45-25- 560
2018-2019 ---5012070--15--30-30-12045-45-25- 550
2017-2018 ----12070-30-----30-12045-45-25- 485
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 681032832-----0-0-35-9529-85-193 497
2020-2021 40933351-----ND-ND-58-9137-112-292 546
2019-2020 ---379425-------59-8840-128-43- 514
2018-2019 ---299810--0--0-72-11655-111-30- 521
2017-2018 ----11626-------74-14566-157-34- 618
Estudiantat NOU  2021-2022 641325360---------17-6922-45-112 475
2020-2021 521623868-------9-18-7314-39-2010 503
2019-2020 ---6111946-----12-35-6817-48-28- 434
2018-2019 ---5312236-3---18-25-7721-52-21- 428
2017-2018 ----11641-12---11-28-10234-61-8- 413
Estudiantat TOTAL  2021-2022 10832084201214466----1-43-17846-79-333 1362
2020-2021 522053816329911417---2810-58-18041-86-4810 1349
2019-2020 ---101444218251---15-66-18349-105-43- 1250
2018-2019 ---5343822039152--19-61-23865-113-33- 1296
2017-2018 ----42925854235--11-51-25065-117328- 1294
Estudiantat TITULAT  2020-2021 -4--59343---25--29-5913-40-14- 280
2019-2020 ----572891-----21-8018-48-6- 268
2018-2019 ----54299111----24-10531-51-4- 319
2017-2018 ----793513113----10-9822-44310- 328
2016-2017 ----874994221--3026-11312219411- 389
Taxa d'abandonament  2020-2021 ----40,8%20%71,4%----83,3%-4%-0%11,1%-7,7%-52,4%-
2019-2020 ----45,9%37,1%61,5%0%0%--90,9%-7,1%-2%3,4%-8,2%-25%-
2018-2019 ----27,3%52,1%72,2%22,2%0%--100%-9,1%-0%15,6%-8,5%-47,6%-
2017-2018 ----42,7%44,9%58,6%93,3%0%--100%0%3,8%-0,7%19%-14,3%0%6,2%-
2016-2017 ----24,8%48,4%64,1%18,8%-----14,7%0%0%-0%--5,9%-
Taxa de graduació  2020-2021 ----37,9%30%0%----0%-80%-85,9%66,7%-90,4%-28,6%-
2019-2020 ----29,4%22,9%15,4%100%0%--0%-75%-90%86,2%-77%-50%-
2018-2019 ----41,4%9,9%16,7%77,8%100%--0%-72,7%-79,8%78,1%-79,7%-28,6%-
2017-2018 ----36,4%21,3%10,3%6,7%100%--0%96,7%92,3%-84,1%71,4%-67,9%100%68,8%-
2016-2017 ----44,1%16,5%10,3%81,2%-----82,4%100%83,5%-86,1%--64,7%-
Taxa d'eficiència  2020-2021 -99,8%--86,3%77,6%77,5%---99,8%--99,2%-93,6%98,1%-95,7%-98,5%-
2019-2020 ----85,8%79,9%85%100%-----97,6%-96,3%99,1%-95,2%-96%-
2018-2019 ----88,5%81,2%89,1%100%97,6%----97,8%-98,1%98%-95,1%-93,2%-
2017-2018 ----89,8%81,5%79,3%99,7%97,6%----99%-96,7%98,3%-96,4%100%99,2%-
2016-2017 ----89,8%83,6%83,2%100%-----98,8%-97%100%83,7%98,8%100%98,8%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 10324544 194
2020-2021 10434354 204
2019-2020 10833957 207
2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 30225330105-7118 194
2020-2021 3319533395-8512 204
2019-2020 3622533375-897 207
2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 57 104
2019-2020 130 114
2018-2019 134 138
2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç