UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria Ambiental Grau en Enginyeria Civil Grau en Tecnologies de Camins, Canals i PortsGrau en Ciències i tecnologies del marErasmus Mundus master's degree in Flood Risk ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master's degree in Urban Mobility TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 60120-60-------- 240
2021-2022 601005060-153012045452560 610
2020-2021 501004060-153012045452530 560
2019-2020 ---60-3030120454525- 355
2018-2019 ---50-3030120454525- 345
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 63114-26-------- 203
2021-2022 681032832-035952985193 497
2020-2021 40933351-ND589137112292 546
2019-2020 ---37--59884012843- 395
2018-2019 ---29-0721165511130- 413
Estudiantat NOU  2022-2023 ------------ 0
2021-2022 641325360--20892658112 515
2020-2021 521623868-9187314392010 503
2019-2020 ---61-123568174828- 269
2018-2019 ---53-182577215221- 267
Estudiantat TOTAL  2022-2023 ------------ 0
2021-2022 10832084201-1472045195378 1156
2020-2021 522053816328105818041864810 919
2019-2020 ---101-15661834910543- 562
2018-2019 ---53-19612386511333- 582
Estudiantat TITULAT  2020-2021 -4--25-2959134014- 184
2019-2020 ------218018486- 173
2018-2019 ------2410531514- 215
2017-2018 ------1098224410- 184
2016-2017 ------26113121911- 181
Taxa d'abandonament  2020-2021 -----83,3%4%0%11,1%7,7%28,6%-
2019-2020 -----90,9%7,1%2%3,4%8,2%25%-
2018-2019 -----100%9,1%0%15,6%8,5%47,6%-
2017-2018 -----100%3,8%0,7%19%14,3%6,2%-
2016-2017 ------14,7%0%--5,9%-
Taxa de graduació  2020-2021 -----0%80%85,9%66,7%90,4%38,1%-
2019-2020 -----0%75%90%86,2%77%50%-
2018-2019 -----0%72,7%79,8%78,1%79,7%28,6%-
2017-2018 -----0%92,3%84,1%71,4%67,9%68,8%-
2016-2017 ------82,4%83,5%--64,7%-
Taxa d'eficiència  2020-2021 -99,8%--99,8%-99,2%93,6%98,1%95,7%98,5%-
2019-2020 ------97,6%96,3%99,1%95,2%96%-
2018-2019 ------97,8%98,1%98%95,1%93,2%-
2017-2018 ------99%96,7%98,3%96,4%99,2%-
2016-2017 ------98,8%97%100%98,8%98,8%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 10324544 194
2020-2021 10434354 204
2019-2020 10833957 207
2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 30225330105-7118 194
2020-2021 3319533395-8512 204
2019-2020 3622533375-897 207
2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 57 104
2019-2020 130 114
2018-2019 134 138
2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç