UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria Ambiental Grau en Enginyeria Civil Grau en Tecnologies de Camins, Canals i PortsGrau en Ciències i tecnologies del marErasmus Mundus master's degree in Flood Risk ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)Màster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master's degree in Urban Mobility TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 60160-603015253012045452560 675
2021-2022 601005060-15253012045452560 635
2020-2021 501004060-15253012045452530 585
2019-2020 ---60-30-30120454525- 355
2018-2019 ---50-30-30120454525- 345
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 63170-260004396391122520 594
2021-2022 681032832-0ND35952985193 497
2020-2021 40933351-NDND589137112292 546
2019-2020 ---37---59884012843- 395
2018-2019 ---29-0-721165511130- 413
Estudiantat NOU  2022-2023 67234-571911-176912531521 575
2021-2022 641325360--220892658112 517
2020-2021 521623868-92187314392010 505
2019-2020 ---61-1263568174828- 275
2018-2019 ---53-1862577215221- 273
Estudiantat TOTAL  2022-2023 161512-2251913-41199421194126 1398
2021-2022 10832084201-12472045195378 1158
2020-2021 5220538163281025818041864810 921
2019-2020 ---101-156661834910543- 568
2018-2019 ---53-196612386511333- 588
Estudiantat TITULAT  2021-2022 -4-83-217591021114 139
2020-2021 -4--25--2959134014- 184
2019-2020 ------6218018486- 179
2018-2019 ------62410531514- 221
2017-2018 -------1098224410- 184
Taxa d'abandonament  2021-2022 -----91,7%100%5,7%4,4%5,9%10,4%21,4%-
2020-2021 -----83,3%0%4%0%11,1%7,7%28,6%-
2019-2020 -----90,9%0%7,1%2%3,4%8,2%25%-
2018-2019 -----100%-9,1%0%15,6%8,5%47,6%-
2017-2018 -----100%-3,8%0,7%19%14,3%6,2%-
Taxa de graduació  2021-2022 -----0%0%88,6%75%70,6%81,2%42,9%-
2020-2021 -----0%100%80%85,9%66,7%90,4%38,1%-
2019-2020 -----0%100%75%90%86,2%77%50%-
2018-2019 -----0%-72,7%79,8%78,1%79,7%28,6%-
2017-2018 -----0%-92,3%84,1%71,4%67,9%68,8%-
Taxa d'eficiència  2021-2022 -97,6%-99,5%97,3%-100%96,8%96,1%94,9%94,4%93,3%96,4%
2020-2021 -99,8%--99,8%--99,2%93,6%98,1%95,7%98,5%-
2019-2020 ------100%97,6%96,3%99,1%95,2%96%-
2018-2019 ------100%97,8%98,1%98%95,1%93,2%-
2017-2018 -------99%96,7%98,3%96,4%99,2%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 10324544 194
2020-2021 10434354 204
2019-2020 10833957 207
2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 30225330105-7118 194
2020-2021 3319533395-8512 204
2019-2020 3622533375-897 207
2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 57 104
2019-2020 130 114
2018-2019 134 138
2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç