UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Enginyeria CivilGrau en Enginyeria d'Obres PúbliquesGrau en Enginyeria GeològicaErasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)Erasmus Mundus Master in Coastal and Marine Engineering and ManagementErasmus Mundus Master of Science in Flood Risk ManagementErasmus Mundus Master's degree Coastal and Marine Engineering and ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)Màster en Enginyeria AmbientalMàster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria CivilMàster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Enginyeria Geològica i de MinesMàster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2009)Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master in Computational Mechanics (Pla 2009) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 12070--15--30--30-12045-45--25- 500
2017-2018 12070-30------30-12045-45--25- 485
2016-2017 1208040301530--30-30-12045-45--25- 610
2015-2016 1208040301530--30-30-12045-4520-25- 630
2014-2015 1208040301530-503030--120-25-20-2526 641
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 809--0--0--72-11655-111--30- 473
2017-2018 11626--------74-14566-157--34- 618
2016-2017 11231--------58-17074-144--37- 626
2015-2016 10120120------67-23563-11920-43- 680
2014-2015 150339-------71-147-79-14-32- 535
Estudiantat NOU  2018-2019 12237-3---18--25-7821-52--21- 377
2017-2018 11641-15---11--28-10234-60--8- 415
2016-2017 11135149321-430-22-10532-59--21- 466
2015-2016 113373116315-79-26-13821-286-17- 467
2014-2015 128711813121-833-34-105-43---17- 492
Estudiantat TOTAL  2018-2019 4392193831--19--61-23664-113--33- 1226
2017-2018 4212545315---11--51-25665-1153-28- 1272
2016-2017 4512847013321-523-502283492847-43- 1390
2015-2016 4963599616315-10925582612149286-35- 1469
2014-2015 5465169025126-1033153420152-68-10125- 1572
Estudiantat TITULAT  2017-2018 723512-3-----10-7922-442-10- 289
2016-2017 844994----25-25-95122194-10- 338
2015-2016 8569146----9224880240---9- 348
2014-2015 11413764----209-1126-16-1016- 360
2013-2014 49103------813-1212-36--12- 236
Taxa d'abandonament  2017-2018 42,7%44,9%58,6%73,3%0%--85,7%23,3%-3,8%-1,5%9,5%-14,3%0%-6,2%-
2016-2017 32,2%40,3%64,1%18,8%------14,7%0%0%-0%---5,9%-
2015-2016 27,2%30,9%64%28,6%-----21,1%-50%0%-17,4%-0%-0%0%
2014-2015 20,3%22,4%73,1%------0%-22,2%0%-----0%16,7%
2013-2014 ---------0%-7,7%--5,9%--0%-0%
Taxa de graduació  2017-2018 36,4%20,2%10,3%26,7%100%--0%73,3%-92,3%-81,2%81%-67,9%100%-68,8%-
2016-2017 42,7%28,9%7,7%81,2%------82,4%100%83,5%-86,1%---64,7%-
2015-2016 50,3%52,7%12%71,4%-----68,4%-50%74,4%-78,3%-100%-66,7%100%
2014-2015 39,9%32,2%3,8%------78,6%-55,6%100%-----50%0%
2013-2014 -----ND-NDND100%-57,7%--79,4%--88,9%-6,2%
Taxa d'eficiència  2017-2018 89,3%83,4%81,2%-97,6%-----98,9%-96,7%98,3%-96,3%100%-99,2%-
2016-2017 89,8%86,4%84,6%100%------98,8%-97%100%83,7%98,8%100%-98,8%-
2015-2016 90,4%87,4%90,5%97,9%-----80%100%84,8%97,7%100%93,4%---98,2%-
2014-2015 93,9%91,7%89,5%------98%-85,7%95,5%-96,6%-98,5%72%97,6%-
2013-2014 99,8%95,8%---ND-NDND94,9%-95,6%100%-96,7%--85,7%100%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
2016-2017 11663449 205
2015-2016 11363455 208
2014-2015 11083057 205
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
2016-2017 4228643246-776 205
2015-2016 43286329461817 208
2014-2015 43296425474749 205
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
2015-2016 123 198
2014-2015 144 224
2013-2014 103 237

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç