UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Grau en Ciències i tecnologies del marGrau en Enginyeria CivilGrau en Enginyeria d'Obres PúbliquesGrau en Enginyeria GeològicaErasmus Mundus in Computational Mechanics (Pla 2013)Erasmus Mundus Master in Coastal and Marine Engineering and ManagementErasmus Mundus Master of Science in Flood Risk ManagementErasmus Mundus Master's degree Coastal and Marine Engineering and ManagementEuropean Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)Màster en Enginyeria AmbientalMàster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)Màster en Enginyeria CivilMàster en Enginyeria de Camins, Canals i PortsMàster en Enginyeria del terrenyMàster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2006)Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)Màster en Enginyeria Geològica i de MinesMàster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2009)Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)Master in Computational Mechanics (Pla 2009) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 5012070--15--30--30-12045-45--25- 550
2017-2018 -12070-30------30-12045-45--25- 485
2016-2017 -1208040301530--30-30-12045-45--25- 610
2015-2016 -1208040301530--30-30-12045-4520-25- 630
2014-2015 -1208040301530-503030--120-25-20-2526 641
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 299810--0--0--72-11655-111--30- 521
2017-2018 -11626--------74-14566-157--34- 618
2016-2017 -11231--------58-17074-144--37- 626
2015-2016 -10120120------67-23563-11920-43- 680
2014-2015 -150339-------71-147-79-14-32- 535
Estudiantat NOU  2018-2019 5312237-3---18--25-7821-52--21- 430
2017-2018 -11641-12---11--28-10234-61--8- 413
2016-2017 -11135149321-430-22-10532-59--21- 466
2015-2016 -113373116315-79-26-13821-286-17- 467
2014-2015 -128711813121-833-34-105-43---17- 492
Estudiantat TOTAL  2018-2019 534392193831--19--61-23664-113--33- 1279
2017-2018 -4292585423---11--51-26165-1173-28- 1300
2016-2017 -4512847013321-523-502283492847-43- 1390
2015-2016 -4963599616315-10925582612149286-35- 1469
2014-2015 -5465169025126-1033153420152-68-10125- 1572
Estudiantat TITULAT  2017-2018 -793513-3-----10-8922-443-10- 308
2016-2017 -844994----25-25-95122194-10- 338
2015-2016 -8569146----9224880240---9- 348
2014-2015 -11413764----209-1126-16-1016- 360
2013-2014 -49103------813-1212-36--12- 236
Taxa d'abandonament  2017-2018 -42,7%44,9%58,6%93,3%66,7%--85,7%0%-3,8%-0,7%19%-14,3%0%-6,2%-
2016-2017 -32,2%40,3%64,1%18,8%------14,7%0%0%-0%---5,9%-
2015-2016 -27,2%30,9%64%28,6%-----21,1%-50%0%-17,4%-0%-0%0%
2014-2015 -20,3%22,4%73,1%------0%-22,2%0%-----0%16,7%
2013-2014 ----------0%-7,7%--5,9%--0%-0%
Taxa de graduació  2017-2018 -36,4%21,3%10,3%6,7%33,3%--0%93,3%-88,5%-81,9%71,4%-67,9%100%-68,8%-
2016-2017 -42,7%28,9%7,7%81,2%------82,4%100%83,5%-86,1%---64,7%-
2015-2016 -50,3%52,7%12%71,4%-----68,4%-50%74,4%-78,3%-100%-66,7%100%
2014-2015 -39,9%32,2%3,8%------78,6%-55,6%100%-----50%0%
2013-2014 ------ND-NDND100%-57,7%--79,4%--88,9%-6,2%
Taxa d'eficiència  2017-2018 -89,8%81,5%79,3%99,7%97,6%-----99%-96,8%98,3%-96,4%100%-99,2%-
2016-2017 -89,8%86,4%84,6%100%------98,8%-97%100%83,7%98,8%100%-98,8%-
2015-2016 -90,4%87,4%90,5%97,9%-----80%100%84,8%97,7%100%93,4%---98,2%-
2014-2015 -93,9%91,7%89,5%------98%-85,7%95,5%-96,6%-98,5%72%97,6%-
2013-2014 -99,8%95,8%---ND-NDND94,9%-95,6%100%-96,7%--85,7%100%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2018-2019 11154254 212
2017-2018 11463348 201
2016-2017 11663449 205
2015-2016 11363455 208
2014-2015 11083057 205
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2018-2019 3924633275-888 212
2017-2018 4225643265-756 201
2016-2017 4228643246-776 205
2015-2016 43286329461817 208
2014-2015 43296425474749 205
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 125 171
2016-2017 132 189
2015-2016 123 198
2014-2015 144 224
2013-2014 103 237

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç