UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Grau en Enginyeria de MaterialsGrau en Enginyeria en Tecnologies IndustrialsGrau en Enginyeria QuímicaGrau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmicaErasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2009)Màster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)Màster en Cadena de Subministrament, Transport i MobilitatMàster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2009)Màster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)Màster en Enginyeria d'OrganitzacióMàster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)Màster en Enginyeria IndustrialMàster en Enginyeria NuclearMàster en Enginyeria QuímicaMàster en Enginyeria TèrmicaMàster en Logística, Transport i MobilitatMàster en Neuroenginyeria i RehabilitacióMàster en Sistemes i Accionaments Elèctrics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 40400-5015-3030---45406040020-30-4030 1230
2020-2021 40400-5015-3030---45406040020---40- 1170
2019-2020 40400-5015-3040---30406040020----- 1125
2018-2019 40400-4015-3040-3030-40604002050---- 1195
2017-2018 40450--15-3040-3030-40604002050---- 1205
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 17546-1280-9012---421814632416-10-5220 1421
2020-2021 27487-100ND-4919---372512841014---33- 1329
2019-2020 34473-99--6227---452912835616----- 1269
2018-2019 38499-028-10740-2964-552015321836---- 1647
2017-2018 36492----9743-3556-73129514545---- 1525
Estudiantat NOU  2021-2022 46408-54--27----2416842199-2-288 925
2020-2021 48406-597-237---22107631310---23- 1004
2019-2020 47405-5514-218---30126927512----- 948
2018-2019 40398-4116-3214-1927-151133231123---- 1072
2017-2018 43452--17-347-1221-221232881522---- 1056
Estudiantat TOTAL  2021-2022 1491.871-2025-639-1261451207721612-458 3372
2020-2021 1512.005-15026-7227-21650491418862310--23- 3631
2019-2020 1442.020-9531-7427-194130451408462230---- 3564
2018-2019 1332.05644138-7732-3272-571918522957---- 3671
2017-2018 1292.1306-29-7940-2866-741988303667---- 3712
Estudiantat TITULAT  2020-2021 18417--17-2413-214101456263910---- 867
2019-2020 23364--12-295-1527-13622611019---- 840
2018-2019 12314--17-2311-629-25392551520---- 766
2017-2018 12365--8-2816-1118-25762441726---- 846
2016-2017 163471-6-19112827-31872112026-6-- 818
Taxa d'abandonament  2020-2021 45,7%17,8%--29,4%-13,6%0%-22,2%7,7%-0%35,8%7,1%18,2%13%----
2019-2020 57,8%21%--10,5%-3,7%0%-25%6,2%-6,2%52%8,8%13,3%18,2%----
2018-2019 55,1%15,4%--12,5%-12%4,4%-21,4%8%-5%50,4%3,4%10,5%10,7%----
2017-2018 71,1%14,9%--50%-9,1%4,4%-31,2%13,6%-4,8%34%4,8%14,3%13,9%----
2016-2017 62,2%15,2%36,4%---14,3%0%100%47,6%17,1%-10,5%8,9%8%10%7,9%----
Taxa de graduació  2020-2021 31,4%56,6%--64,7%-77,3%71,4%-72,2%84,6%-63,6%50,9%70,6%81,8%78,3%----
2019-2020 24,4%48,9%--84,2%-92,6%57,1%-50%87,5%-62,5%43,1%67,2%86,7%63,6%----
2018-2019 22,4%51,7%--75%-76%65,2%-64,3%56%-85%42%72,6%84,2%75%----
2017-2018 20%59,7%--50%-77,3%56,5%-62,5%77,3%-28,6%59,8%72,4%85,7%69,4%----
2016-2017 24,4%62,3%33,8%---57,1%50%0%42,9%39%-70,2%42,2%66,3%70%57,9%----
Taxa d'eficiència  2020-2021 83,2%81,8%--94,6%-95%94,8%-88,9%96,9%100%95,1%94,8%95,7%99,3%84,3%----
2019-2020 88,3%81,7%--94,6%-95,9%99,2%-93,4%95,1%-96,6%63,3%94,8%99,2%95%----
2018-2019 86,8%83%--95,9%-95,6%92%-96,8%96,5%-95,6%95,7%95,2%97%96,4%----
2017-2018 84,8%83,7%--94,8%-96%90,9%-97,7%97%-95,2%94,7%96,3%94,9%95,9%----
2016-2017 73%84,6%82,5%---95,1%94,5%77,4%100%98,3%-97,1%96,9%99,6%99,7%99,2%-87,3%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 156355140 354
2020-2021 151359155 368
2019-2020 166451142 363
2018-2019 170447130 351
2017-2018 175440123 342
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2470-48512-17718 354
2020-2021 1778-47210-19321 368
2019-2020 2485-46213-17518 363
2018-2019 2688-46212-16314 351
2017-2018 2793-44-15-15310 342
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 131 201
2019-2020 196 294
2018-2019 227 339
2017-2018 248 345
2016-2017 275 322
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç