UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Grau en Enginyeria en Tecnologies IndustrialsGrau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmicaMàster en Automàtica i Robòtica (Pla 2012)Màster en Cadena de Subministrament, Transport i MobilitatMàster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)Màster en Enginyeria d'OrganitzacióMàster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)Màster en Enginyeria IndustrialMàster en Enginyeria NuclearMàster en Enginyeria TèrmicaMàster en Neuroenginyeria i RehabilitacióMàster en Sistemes i Accionaments Elèctrics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 4005030045306040020303030 1125
2021-2022 40050303045406040020304030 1175
2020-2021 40050303045406040020-40- 1115
2019-2020 40050304030406040020--- 1070
2018-2019 400403040-406040020--- 1030
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 493154840393521338840215431 1552
2021-2022 5461289012421814632416105220 1404
2020-2021 4871004919372512841014-33- 1302
2019-2020 473996227452912835616--- 1235
2018-2019 499010740-5520153218--- 1452
Estudiantat NOU  2022-2023 4015431-2014782421692214 901
2021-2022 4085424-24168128292288 936
2020-2021 4065923722107631310-23- 949
2019-2020 4055521830126927512--- 887
2018-2019 398413214-1511332311--- 947
Estudiantat TOTAL  2022-2023 1.89722972453431297862195219 3314
2021-2022 1.88520264106247126868182508 3342
2020-2021 2.0051507227504914188623-23- 3426
2019-2020 2.020957427304514084622--- 3299
2018-2019 2.056417732-5719185229--- 3335
Estudiantat TITULAT  2021-2022 2952220418143326861161 698
2020-2021 417-24131014562639--- 806
2019-2020 364-295-136226110--- 744
2018-2019 314-2311-253925515--- 682
2017-2018 365-2816-257624417--- 771
Taxa d'abandonament  2021-2022 22,6%-14,3%0%6,7%8,3%8,7%5,4%16,7%---
2020-2021 17,8%-13,6%0%-0%35,8%7,1%18,2%---
2019-2020 21%-3,7%0%-6,2%52%8,8%13,3%---
2018-2019 15,4%-12%4,4%-5%50,4%3,4%10,5%---
2017-2018 14,9%-9,1%4,4%-4,8%34%4,8%14,3%---
Taxa de graduació  2021-2022 52,4%-61,9%75%56,7%66,7%68,1%69,4%66,7%---
2020-2021 56,6%-77,3%71,4%-63,6%50,9%70,6%81,8%---
2019-2020 48,9%-92,6%57,1%-62,5%43,1%67,2%86,7%---
2018-2019 51,7%-76%65,2%-85%42%72,6%84,2%---
2017-2018 59,7%-77,3%56,5%-28,6%59,8%72,4%85,7%---
Taxa d'eficiència  2021-2022 83%98,1%98,3%96,8%99,2%97,5%97,4%95%98,9%100%99,2%100%
2020-2021 81,8%-95%94,8%100%95,1%94,8%95,7%99,3%---
2019-2020 81,7%-95,9%99,2%-96,6%63,3%94,8%99,2%---
2018-2019 83%-95,6%92%-95,6%95,7%95,2%97%---
2017-2018 83,7%-96%90,9%-95,2%94,7%96,3%94,9%---

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 156355140 354
2020-2021 151359155 368
2019-2020 166451142 363
2018-2019 170447130 351
2017-2018 175440123 342
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2470-48512-17718 354
2020-2021 1778-47210-19321 368
2019-2020 2485-46213-17518 363
2018-2019 2688-46212-16314 351
2017-2018 2793-44-15-15310 342
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 131 201
2019-2020 196 294
2018-2019 227 339
2017-2018 248 345
2016-2017 275 322
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç