UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)Màster en Paisatgisme (Pla 2015)Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura·Barcelona (MBArch) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 -3502907530200 945
2020-2021 -3503007530200 955
2019-2020 -3503007530200 955
2018-2019 -3503007530200 955
2017-2018 -3503007530200 955
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 -6203026338200 1223
2020-2021 -47222311054297 1156
2019-2020 -37015511641344 1026
2018-2019 -4039912250384 1058
2017-2018 -3971459866464 1170
Estudiantat NOU  2021-2022 -3672164225128 778
2020-2021 -3621253919114 659
2019-2020 -352715722142 644
2018-2019 -338403624133 571
2017-2018 -363452822156 614
Estudiantat TOTAL  2021-2022 -1.8872375847189 2418
2020-2021 411.8661335754167 2318
2019-2020 2111.772726654192 2367
2018-2019 4581.621454249175 2390
2017-2018 6971.389492849201 2413
Estudiantat TITULAT  2020-2021 14240102352273 486
2019-2020 157180604316130 586
2018-2019 22159382813113 472
2017-2018 14538432119150 416
2016-2017 1363148-12144 371
Taxa d'abandonament  2020-2021 -36,8%8,5%8,8%8,3%2,1%
2019-2020 36,9%34%12,5%11,1%9,1%4,5%
2018-2019 30,7%-0%0%4%0%
2017-2018 35,1%-0%-0%0%
2016-2017 29,7%-0%--4,4%
Taxa de graduació  2020-2021 -30,8%88,7%80,7%79,2%85,9%
2019-2020 44%30,4%87,5%77,8%68,2%85,7%
2018-2019 42,1%-97,7%89,3%73,9%91%
2017-2018 36,3%-96,2%-93,3%89%
2016-2017 48,1%-100%--88,6%
Taxa d'eficiència  2020-2021 75,6%92,9%95,6%91,1%98%91,5%
2019-2020 87,1%94,8%98%95,7%98,4%95,1%
2018-2019 90,4%97,5%92,9%99,7%98%94,6%
2017-2018 93,3%95,2%97,2%100%99,1%96,1%
2016-2017 94,6%97,5%100%-100%99,4%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 60657166 289
2020-2021 66760171 304
2019-2020 691048172 299
2018-2019 711147154 283
2017-2018 751242142 271
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 1321-82022-20221 289
2020-2021 1527191524-21021 304
2019-2020 1629-101725-20713 299
2018-2019 1531-121626-18813 283
2017-2018 1536-141516-1759 271
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 47 60
2019-2020 134 120
2018-2019 144 139
2017-2018 162 151
2016-2017 156 114
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç