UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Grau en Enginyeria en Tecnologies IndustrialsGrau en Enginyeria en Tecnologies AeroespacialsGrau en Enginyeria en Vehicles AeroespacialsGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny TèxtilGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria QuímicaGrau en Enginyeria de Sistemes AudiovisualsGrau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del ProducteMàster en Enginyeria IndustrialMàster en Enginyeria en OrganitzacióMàster en Enginyeria AeronàuticaMàster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica IndustrialMaster's degree in Space and Aeronautical EngineeringMaster's degree in Technology and Engineering ManagementMàster en Disseny i Tecnologia TèxtilsMàster en Tecnologia Paperera i GràficaMàster en Recerca en Enginyeria Mecànica TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 1806060270-----606020080120402020303030 1260
2021-2022 1806060270-----606020080120402020303030 1260
2020-2021 1806060270-----6060200801204020203030- 1230
2019-2020 1806060270-----606020080120402020--- 1170
2018-2019 1806060270-----606020080120402020--- 1170
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 127186170260-----3313313468103472767111516 1397
2021-2022 130215163243-----301709949108382737261015 1360
2020-2021 101184131251-----45132133521374230371612- 1303
2019-2020 124133108248-----2011214062112472554--- 1185
2018-2019 14111788277-----3710615661127422366--- 1241
Estudiantat NOU  2022-2023 18661612715461126365100458431151911149 1063
2021-2022 18665662792-584596897421143411182099 1096
2020-2021 194616418914163939166070106471242712171310- 1118
2019-2020 19564611601227405315526010039902689--- 1011
2018-2019 17963601501424445218596810451109221117--- 1045
Estudiantat TOTAL  2022-2023 7542612644325311621923894187283290140248812035141518 3762
2021-2022 7332602714395714723525892173290291148277721734261110 3841
2020-2021 733260273258681772993191191742943071542795917261311- 3840
2019-2020 68326526520667182285328122177277286137220521025--- 3587
2018-2019 69127428213270188322368132180292309178212591634--- 3739
Estudiantat TITULAT  2021-2022 974850-18366771292159732465165152210- 726
2020-2021 975461-122661632923599139101147769- 759
2019-2020 986155-1223528221295785277013414--- 703
2018-2019 1076670-102466802524641005569271216--- 815
2017-2018 1316763-12346378261454110427029815--- 816
Taxa d'abandonament  2021-2022 45,5%11,7%12,3%-27,3%34,7%30,7%27,3%33,6%40,4%6,9%7%5,1%8,9%19,2%33,3%0%7,7%0%-
2020-2021 48,9%6,8%8,6%-28,6%28,6%31,4%28,6%30,8%54,6%13%8,2%6,4%3,8%18,2%12,5%11,8%---
2019-2020 42,7%9,1%5,4%-43%37,6%33,1%36,4%31,6%33,3%13%4,7%24,5%7,2%4,8%18,2%6,2%---
2018-2019 25,1%4,4%15,9%-31,7%38,8%36%35,8%31,7%48%8,3%2,9%9,3%8,2%10,3%0%5,6%---
2017-2018 25,3%13,5%12,3%-36,7%39,2%35,9%34,1%41,2%47,1%16,7%1,6%11,1%8,3%14,8%0%----
Taxa de graduació  2021-2022 34,6%80%84,6%-60,2%37,1%55,1%50,4%47,1%36,2%60,3%54%23,1%72,2%53,8%58,3%77,8%84,6%100%-
2020-2021 27,5%84,8%87,9%-35,3%27,1%48,9%47%41%33,3%66,7%63,3%51,1%79,2%54,6%62,5%76,5%---
2019-2020 30,4%81,8%80,4%-51,3%23,8%40,7%47,1%52,8%43,6%66,7%67,9%40,8%78,3%81%81,8%87,5%---
2018-2019 42,4%88,2%66,7%-40,9%23,6%42,7%42,4%50,1%26%68,3%73,6%51,2%74,1%79,3%88,9%88,9%---
2017-2018 43,7%67,6%69,2%-48,8%25,8%34,1%47,3%42,4%26,5%53%76,7%38,1%77,4%51,8%50%----
Taxa d'eficiència  2021-2022 80,9%96,2%89,8%-93,1%85,9%90,7%95%87,8%94,4%96,4%92,2%93,8%97,9%97,2%93,2%98,4%100%100%-
2020-2021 77,8%93,8%90,5%-93,7%86,3%90,5%91,8%92,3%85,3%94%93,4%95,6%98,9%96,3%93,8%100%100%99,9%-
2019-2020 78%92,9%92,9%-93,7%86,4%86,6%89,6%83,9%86,1%94,8%94,8%97,5%98,8%94,4%92,7%100%---
2018-2019 79,9%92,1%89,3%-95,4%87,7%88,3%93%88,5%87,4%96,5%95,2%96,2%98,4%96,9%95%100%---
2017-2018 82,7%94%86,8%-92,3%84%86,8%92,6%89,2%84,9%95,4%95%96,3%97,7%95,7%91,8%100%---

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 1531752163 385
2020-2021 1641848181 411
2019-2020 1591943172 393
2018-2019 1651837164 384
2017-2018 1672330143 363
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 13534864622-19223 385
2020-2021 126351062426-21316 411
2019-2020 135951161425-20312 393
2018-2019 136481358225-1938 384
2017-2018 156681758125-1649 363
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 84 120
2019-2020 167 177
2018-2019 173 145
2017-2018 172 219
2016-2017 184 174
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç