UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Grau en MatemàtiquesMàster en Enginyeria MatemàticaMàster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2009)Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)Màster en Matemàtica AplicadaMaster in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 50----- 50
2020-2021 50--40-30 120
2019-2020 50--40-30 120
2018-2019 50--40-30 120
2017-2018 50--40-30 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 134----- 134
2020-2021 158--69-56 283
2019-2020 112--82-90 284
2018-2019 87--77-93 257
2017-2018 98--91-61 250
Estudiantat NOU  2021-2022 ------ 0
2020-2021 64--45-34 143
2019-2020 64--49-48 161
2018-2019 69--38-39 146
2017-2018 59--36-28 123
Estudiantat TOTAL  2021-2022 ------ 0
2020-2021 293--110-47 450
2019-2020 282--98-69 449
2018-2019 283--84-58 425
2017-2018 277--88-43 408
Estudiantat TITULAT  2019-2020 45--27-49 121
2018-2019 44--29-36 109
2017-2018 48--40-18 106
2016-2017 46--35-30 111
2015-2016 52-325-20 100
Taxa d'abandonament  2019-2020 26,6%--0%-2,6%
2018-2019 21%--5,3%-0%
2017-2018 29%--12,8%-0%
2016-2017 17,6%--26,3%-16,7%
2015-2016 27,5%--16,9%-5,3%
Taxa de graduació  2019-2020 65,6%--80,6%-89,7%
2018-2019 66,1%--89,5%-64,3%
2017-2018 53,6%--74,4%-84,4%
2016-2017 66,2%--44,7%-76,7%
2015-2016 58%--59,2%-78,9%
Taxa d'eficiència  2019-2020 90,5%--94,6%-96,4%
2018-2019 90,2%--96,5%-93,6%
2017-2018 94,1%--97,3%-93,5%
2016-2017 92,9%--95,6%-99,3%
2015-2016 89,8%-95,2%94,9%-95,5%

PDI Permanent Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2019-2020 1852 25
2018-2019 2051 26
2017-2018 2042 26
2016-2017 2164 31
2015-2016 2143 28
Catedràtics universitat Titulars universitat Agregat Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2019-2020 710161 25
2018-2019 61316- 26
2017-2018 51416- 26
2016-2017 515182 31
2015-2016 515161 28
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 31 9
2018-2019 38 9
2017-2018 29 17
2016-2017 35 17
2015-2016 30 10

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç