UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2019

           
  Millora de les competències comunicatives i interculturals Activitats Participants + Info  
  Formació i acreditació d'idiomes  
  Cursos d'idiomes Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF. 253 inscrits. accés  
  Time to Talk: pràctica d'anglès en grup 113 sessions a 7 biblioteques de la UPC. 786 assistències. accés  
  Curs de pràctica oral d'anglès B2 3 edicions. 40 inscrits. accés  
  Cursos virtuals de nivells inicials 100 llicències comprades. 116 inscrits. accés  
  Campanya d'adjudicació de 50 llicències entre l'estudiantat de mobilitat.  
  CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (juny i desembre), a través de l'ICE. 23 assistents, 6 hores/taller. accés  
  2 convocatòries d'examen (gener i juny). 21 examinands. accés  
  Campanya informativa sobre requisit B2 als estudiants de grau Actualització del web Idiomes UPC, enviament de correus, distribució de 1.000 fullets i 3 roll-ups. Tot l'estudiantat de grau. accés  
     
  accés  
  Informe interuniversitari "Necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris". Administració del qüestionari (març del 2019). Tot l'estudiantat de grau i màster; 420 respostes. accés  
   
   
   
   
           
  Formació i acreditació de català  
  Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 2 edicions Orientation Week-Welcome, 8 grups en anglès, català i castellà. 868 inscrits. accés  
   
   
  Programa de mentors SALSA'M Coordinació del programa. 784 estudiants (567 incoming students, 217 mentors). accés  
       
  17 activitats lingüístiques i culturals. 11 beques de coordinació.  
       
  2 convocatòries/campanyes. 1.870 assistències al conjunt d'activitats.  
       
  4 campus, 9 centres.    
(obriu en una finestra nova)
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 25 grups. 301 estudiants. accés  
  Cursos de català intermedi a superior 9 grups. 139 estudiants. accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries. 39 examinands, 35 aptes. accés  
(obriu en una finestra nova),(obriu en una finestra nova),(obriu en una finestra nova),(obriu en una finestra nova),(obriu en una finestra nova)
  Recursos per aprendre català Elaboració dels materials de nivell C2 i de tasques per a la preparació d'exàmens oficials B2 i C1. 3 materials. accés  
           
  Formació en comunicació eficaç  
  Presenting in English: 3 steps forward 2 edicions de 5 hores (maig i juny) i 1 edició de 12 hores (novembre). 56 doctorands i doctorandes. accés  
  Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 2 tallers, 16 hores. 32 assistents. SDP  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions 1 taller, 4 sessions, 60 hores. 13 assistents. SDP  
   
   
  Taller de novetats de gramàtica i aprofundiment de pronoms febles 1 taller, 6 hores. 22 assistents SDP  
  Recursos avançats per editar i millorar textos en format word 1 taller, 4 hores.     15 assistents SDP  
           
  Formació en interculturalitat  
  Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants 1 taller, 1 edició, 25 hores. 8 inscrits accés  
  Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? per al PAS 1 taller, 1 edició, 9 hores. 11 inscrits accés  
           
  Recursos de formació lingüística i interculturalitat  
  Llenguatge d'especialitat a la universitat Elaboració de 6 vídeos en català i anglès. accés  
     
  Creació de pàgina web i difusió pels canals Youtube UPC, UPCtv i xarxes SLT.  
  Com comunicar 5.937 sessions, 4.706 usuaris, 12.956 pàgines vistes. accés  
  Class-Talk, fraseologia de la docència 2.646 sessions, 1.938 usuaris, 9.597 pàgines vistes. accés  
  10 passos per aterrar lingüísticament a la UPC Elaboració del contingut web. accés  
  Aprèn aranès i descobreix la cultura occitana Actualització del contingut web i creació de contingut bibliogràfic. accés  
  Guia d'interculturalitat 'Un món divers' Ampliació i publicació.  
           
  Assessorament sobre formació i acreditació  
  Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes. Nre. total de consultes ateses: 1.330 tiquets Demana SLT. accés  
           
  Qualitat de les comunicacions multilingües Resultats +info    
  Traduccions i correccions (ca, es, en)    
  Total d'encàrrecs (ca, es, en) 1.033 encàrrecs, 1.196.581 paraules (3.989 fulls).    
  Convocatòria de material docent en anglès 11 titulacions; 15 assignatures; 16 PDI, 124.200 paraules (414 fulls).      
  Guies docents i informació acadèmica Webs, 2 guies i 170 treballs: 310.905 paraules (1.036 fulls).      
  Més informació    
       
  Principals encàrrecs    
       
  Grau en Enginyeria Química    
     
  Màster en enginyeria de recursos naturals    
     
  Web de l'EPSEVG    
       
  Reglaments i normatives 28 encàrrecs, 130.504 paraules (435 fulls).      
  Més informació    
       
  Principals encàrrecs    
  Manual de Gestió per a la Recerca    
  Normativa TFG i TFM de la FIB (CA)    
  Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes de la UPC    
  Reglament EETAC (CA), reglament ETSETB, reglament FIB    
  Reglament del Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM)    
  Reglament de selecció i contractació de professorat associat de la UPC    
  Proposta de reglament UPC Alumni    
  Normatives màster EEBE (CA, ES, EN)    
  Normativa específica del programa de doctorat en cadena de subministrament i direcció d’operacions    
  Textos institucionals i administratius 853 encàrrecs, 593.665 paraules (1.979 fulls).    
       
https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia/resolveuid/dd73a696-6dd2-4294-a47f-14a44028205b,(obriu en una finestra nova)
  Més informació    
       
  Principals encàrrecs    
       
  Nou Portal PAS en anglès    
  Nou Portal PDI en anglès    
  Web institucional    
  Normativa acadèmica    
  Convenis educatius    
  Notes de premsa    
       
  Recerca en català 6 encàrrecs, 32.440 paraules (121 fulls).      
           
  Recursos d'assessorament lingüístic    
  UPCTERM (ca, es, en) 96.985 termes total, 771 termes nous, 2.748 consultes. accés    
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 14.093 termes total, 356 termes nous, 9.584 consultes. accés    
  Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2.743 termes total, 72 termes nous, 2.591 consultes. accés    
  Writer's Toolbox Blog 166 entrades total, 602.214 sessions, 370.344 usuaris, 926.943 pàgines vistes. accés    
  Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglès Elaboració i publicació del recurs en format digital per ser descarregat gratuïtament. accés    
  Models de documents dels òrgans de govern de la UPC Elaboració i publicació del web: acords, reglaments i altres models. Criteris i dubtes lingüístics més freqüents. accés    
  Recomanacions lingüístiques per a xarxes socials universitàries Elaboració i publicació del recurs en format digital per ser descarregat gratuïtament. accés    
     
     
  Interuniversity Style Guide Publicació de la 3a edició, amb actualitzacions i nous models de documents en anglès, versió web i impresa. accés    
  Reculls de termes d'àrees UPC Elaboració i publicació de 4 reculls.      
  Més informació    
       
  Termes administratius de gestió del personal universitari    
     
  Termes d’aqüicultura    
     
  Termes d’enginyeria agroalimentària i biotecnologia    
     
  Termes d’enginyeria geològica i ambiental    
     
  Tots els vocabularis UPC    
       
           
  Assessorament lingüístic    
  Consultes lingüístiques i sobre serveis Nre. total de consultes ateses: 957 tiquets Demana SLT. accés    
           
           
  Disseny de plans i mesures de política lingüística Resultats +info    
  Política lingüística de la UPC    
  Plans i programes Pla de llengües de la UPC 2010-2020. accés    
         
  Programa d'idiomes de la UPC. accés    
         
  Programa de mentors SALSA'M. accés    
  Acords i informes dels òrgans de govern Informe de gestió de la Universitat aprovat pel Claustre Universitari, desembre 2019. accés    
       
  Memòria UPC presentada a la inauguració de curs, setembre 2019. accés    
       
  Indicadors lingüístics 17 indicadors; 4 indicadors del Pla de finançament. accés    
           
  Aliances    
  Convenis de col·laboració 6 convenis: 4 convenis d'idiomes amb les universitats UAB, UB, UOC i UPF (signatura 2a pròrroga); 1 conveni de pràctiques acadèmiques amb la UB; 1 conveni sobre formació en llengua catalana amb la CIFALC. accés     
  Col·laboració externa 8 associacions, 8 grups de treball. accés    
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP.      
       
  Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.    
       
  Competència en terceres llengües i requisit B2: SGA.    
       
  Time to Talk a 7 biblioteques de la UPC.    
       
  Orientation week: GRI; Programa Salsa'm: EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB.    
       
  Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SC i SGA.    
       
  Indicadors lingüístics: GPAQ.    
           
  Comunicació i xarxes socials    
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts. accés    
       
  602.214 sessions, 370.344 usuaris, 926.943 pàgines vistes.    
  Twitter SLT 4.317 tuits, 1.470 seguidors. accés    
  Facebook SLT 229 seguidors. accés    
  Instagram SLT 218 publicacions, 494 seguidors. accés    
  Instagram SALSA'M 73 publicacions, 438 seguidors. accés    
  Facebook SALSA'M 1.534 seguidors. accés    
  Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT. Cursos d'idiomes a les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UPF i UOC (convenis).      
       
  Novetats a la Taula de certificats i títols acreditatius.    
       
  Activitats de pràctica d'idiomes a la UPC: Time to Talk, nivell B2 d'anglès.    
       
  Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès CLUC-EMI: taller i convocatòries d'examen.    
       
  Ajuts MOBINT 2019-2020 per a la mobilitat en els graus.    
       
  Ajuts PARLA3 2018-2019 per a cursos i exàmens d'idiomes.    
       
  Programa de mentoria SALSA'M de la UPC.    
       
  Cursos de català i comunicació oral de la UPC.    
       
  Serveis i recursos de redacció multilingüe i comunicació eficaç.    
  Materials de difusió 1.000 fullets i 3 roll-up programa Idiomes UPC.      
       
  1.000 fullets Catalan for Beginners.    
  Dades actualitzades a 31/12/2019