UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2018

           
  MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES Activitats Participants + info  
  Formació i acreditació d'idiomes  
  Cursos d'idiomes A través de 4 convenis amb la UB, UAB, UOC, UPF. 241 inscrits. accés  
  Time to Talk: pràctica d'anglès en grup 156 sessions a 7 biblioteques de la UPC. 225 inscrits, 1.218 assistències. accés  
  Curs de pràctica oral de nivell B2  2 edicions. 28 inscrits. accés  
  Cursos virtuals de nivells inicials  50 llicències comprades. 59 inscrits. accés  
  CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 1 taller de preparació per a l'examen CLUC-EMI, a través de l'ICE; 6 hores. 8 inscrits. accés  
  Campanya requisit B2: acreditació, exàmens oficials, cursos d'idiomes i ajuts Parla 3 Actualització del web Idiomes UPC. 12 subapartats web. accés  
  Campanya informativa a tots els estudiants a través de correu, publicacions a xarxes socials i roll-up IdiomesUPC. 30 roll-ups i 4.000 punts de llibre a centres i biblioteques UPC. accés  
  Sessions informatives sobre acreditació i diomes:  Assistents a sessions:    
  2 sessions a l'EEEB per a estudiants de nou ingrés; 1 sessió a mentors de la FIB. 300 estudiants de nou ingrés de l'EEEB.    
  17 mentors de la FIB.    
  Formació i acreditació de català  
  Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 2 edicions Orientation Week-Welcome. 790 inscrits. accés  
  30 grups en anglès, català i castellà.  
  Programa de mentors SALSA'M Coordinació del programa. 671 estudiants (464 incoming students, 207 mentors). accés  
  18 activitats lingüístiques i culturals. 14 becaris coordinadors.  
  2 convocatòries/campanyes. 1.666 assistències en el conjunt d'activitats.  
  4 campus, 9 centres.    
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 27 grups. 373 estudiants. accés  
  Cursos de català intermedi a superior 7 grups. 77 estudiants. accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries. 14 examinands. accés  
  Formació en interculturalitat  
  Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants 1 taller, 3 edicions. 29 inscrits. accés  
  Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada?, per a PAS i PDI 2 edicions (maig i novembre del 2018). 13 inscrits. accés  
  18 hores.  
  Acollida del PAS internacional 1 sessió d'acollida del PAS internacional de l'staff training week (maig de 2018). 15 assistents. accés  
  Assessorament sobre formació i acreditació  
  Servei d'atenció de consultes sobre cursos i acreditació d'idiomes i valoració de certificats. Nre. total de consultes ateses: 2.482. (obriu en una finestra nova)
accés
 
  Implementació del nou sistema de tiquets d'atenció als usuaris Demana UPC (819 tiquets atesos).  
  Recursos de formació lingüística  
  Com comunicar 8.364 sessions, 6.406 usuaris, 18.403 pàgines vistes.
(obriu en una finestra nova)
(obriu en una finestra nova)
accés
 
  Class-Talk, fraseologia de la docència 2.965 sessions, 2.374 usuaris, 9.283 pàgines vistes. accés  
           
  Qualitat de les comunicacions multilingües Resultats +info  
  Manual d'estil i recursos lingüístics, MERLÍ!  
  UPCTERM (ca, es, en) 96.214 termes total, 876 termes nous, 1.577 consultes. (obriu en una finestra nova)
accés
 
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 13.737 termes total, 942 termes nous, 6.622 consultes. (obriu en una finestra nova)
accés
 
  Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2.671 termes total, 76 termes nous, 2.811 consultes. (obriu en una finestra nova)
accés
 
  Writer's Toolbox Blog 156 entrades total, 1.097 sessions, 1.020 usuaris, 1.680 pàgines vistes.  
  Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglès Elaboració i publicació del recurs en format digital per ser descarregat gratuïtament. accés  
  Interuniversity Style Guide Publicació de la 3a edició, amb actualitzacions i nous models de documents en anglès, versió web i impresa. accés  
  Tallers de redacció  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions - SDP 4 tallers, 26 assistents, 60 hores. accés  
  Eines i recursos per a la redacció multilingüe i la qualitat lingüística a la UPC 4 tallers, 27 assistents, 48 hores. accés  
  Oral and Written Scientific Communications Workshop per a doctorands 1 taller Resources for scientific writing i 2 tallers Presenting in English: 3 steps forward, 8 hores, 23 inscrits. accés  
  Traduccions i correccions  
  Convocatòria de material docent en anglès 25 encàrrecs, 500 fulls revisats. accés  
  Documents acadèmics i de gestió (ca, en, i altres llengües) 4.842 fulls (300 par./full), 750 encàrrecs.  
  Models de documents dels circuits de Secretaris General Portada dels acords, resolució de nomenaments i cessament d'òrgans unipersonals.  
  Qualitat lingüística als webs de la UPC Web de Personal (en), webs de màsters (en), web del Gabinet de RI (en).    
  Guies docents EETAC (en), ESAB (en), SET (ca, en, es).    
  Reglaments i normatives EPSEM (ca), MIRI i MAI (en), NAGRAMA (ca, en ,es), Dept, Representació Arquitectònica (ca), ESEIAAT (ca, en), Drets de la Propietat industrial (ca), Procediments administratius SGA (ca), Camins (ca), FIB (ca, en), Escola de doctorat (ca, en, es). accés  
  Comunicació de la recerca Document de bones pràctiques per al PDI, dins el projecte Nexus 24 "La recerca de la UPC".  
  Consultes lingüístiques i de serveis 95 assessoraments.  
           
  Disseny de plans i mesures de política lingüística Resultats +info  
  Política lingüística de la UPC  
  Convenis de col·laboració Comissions de seguiment dels 4 convenis amb les escoles d'idiomes universitàries UAB Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns UB, Centre d'Idiomes Moderns UOC, Idiomes UPF. accés  
  Signatura de la 1a pròrroga dels 4 convenis.    
  Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiant de la UB: 1 alumna en pràctiques del Màster d'ensenyament de català com a primera i segona llengua; 30 h; tutora: Berta Gaya. accés  
  Programes Pla de llengües de la UPC. accés  
  Programa d'idiomes de la UPC. accés  
  Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural. accés  
  Programa d'aprenentatge de llengua catalana. accés  
  Programa de mentors SALSA'M. accés  
  Indicadors lingüístics 17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament. accés  
  Aliances  
  Projecció externa 8 associacions, 8 grups de treball, 4 convenis. accés  
  3 diccionaris UPC incorporats a la Col·lecció Diccionaris en línia del Termcat. accés  
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP.    
  Pla de formació del PDI: ICE.  
  Campanya requisit B2 i assessorament sobre acreditació 3a llengua i reconeixement ECTS: Prisma-SGA.  
  Sessions informatives sobre Idiomes UPC als campus.  
  Time to Talk, pràctica d'anglès a 7 biblioteques de la UPC.  
  Orientation week, mobilitat, Salsa'm: GRI i diversos centres.  
  Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP.  
  Indicadors lingüístics: GPAQ.  
  La recerca de la UPC en paraules, Projecte Nexus 24.  
  Comunicació i xarxes socials  
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts. accés  
  514.000 sessions, 309.447 usuaris, 845.804 pàg. vistes.  
  Twitter SLT 4.126 tuits, 1.394 seguidors. accés  
  Facebook SLT 181 seguidors. accés  
  Instagram SLT 156 entrades, 371 seguidors. accés  
  Instagram SALSA'M Incorporació de la xarxa. 253 seguidors. accés  
  Facebook SALSA'M 1.282 seguidors. accés  
  Materials de difusió i guies 2.600 fullets Catalan for beginners.    
  4.000 punts de llibre programa Idiomes UPC.    
  30 roll-up programa Idiomes UPC.    
  Guia Everything you wanted to Know about Catalan.    
  Guia Un món divers.    
  Dades a 31 desembre de 2018